(0)
Нарахування та виплата основної щорічної відпустки в конфігурації Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (При веденні повного кадрового обліку)

Нарахування та виплата основної щорічної відпустки в конфігурації Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (При веденні повного кадрового обліку)

У Бухгалтерії для України нарахування відпустки реалізовано через документ Нарахування зарплати. Розрахунок середньоденної заробітної плати в програмі не автоматизований, тому суми розраховуються вручну і вводяться в документ нарахування. Більш детально процес нарахування і необхідні настройки описані нижче.

Для нарахування оплати за період основної щорічної відпустки в плані видів розрахунку «Нарахування» (розділ «Зарплата і кадри», група «Довідники та настройки») призначений вид розрахунку «Оплата відпустки».


1. Виплата відпускних авансом:

1.1. Для попередньої виплати відпускних (до нарахування заробітної плати за місяць) необхідно створити новий вид виплати, наприклад «Відпускні», з встановленим прапором «Розрахунок ПДФО та ЄСВ». Якщо виплата здійснюється після нарахування зарплати, в окремій відомості, то у виплаті «Відпускні» можна додатково вказати нарахування «Оплата відпустки», для автоматичного заповнення відомості.


1.2. У документі «Відомість в банк» (або «Відомість в касу») вказується у полі «Виплачувати» - «Відпускні».

1.3. Далі на вкладці «Виплата зарплати» необхідно додати рядок із зазначенням ПІБ співробітника, періоду взаєморозрахунків і суми «брудними» для вирахування податків.


Зверніть увагу! Для коректного відображення даних в облікових регістрах, період взаєморозрахунків повинен відповідати місяцю виплати. Якщо виплата здійснюється по перехідній відпустці і у відомість заноситься інформація двома рядками, після перерахунку податків програма автоматично згорне період взаєморозрахунків в один рядок.

1.4. Після розрахунку податків, перевірити, та при необхідності - відредагувати дані на вкладці «Виплата зарплати», ПДФО.


1.5. Далі на підставі «Відомості в банк» створити документ «Списання з банківського рахунку» для перерахування відпускних, і по кнопці «Документи по податках» створити документи по перерахуванню податків.

2. Нарахування відпускних:

2.1. Нарахування відпускних рекомендується робити при черговому нарахуванні заробітної плати. Після автоматичного заповнення документа «Нарахування зарплати» плановими нарахуваннями, слід «Додати» рядки з нарахуванням «Оплати відпустки».


Зверніть увагу! У документі «Нарахування зарплати» відпускні заповнюються окремо по кожному періоду нарахування, але в облікові регістри дані потрапляють сумарно по місяцю нарахування.


2.2. Після заповнення табличної частини документ необхідно «Перерахувати».

2.3. При виплаті заробітної плати по виду виплати «Чергова виплата», дані в документі «Відомість в банк» будуть заповнені за мінусом авансової виплати.

3. Аналіз даних:

3.1. Проаналізувати дані по виплаченій зарплаті можна за допомогою звіту «Розрахунковий листок» в документі «Нарахування зарплати».


3.2. Перевірити дані з бухгалтерського обліку можна за допомогою звіту «Оборотно-сальдова відомість» за рахунком 661, або «Картка рахунку» за рахунком 661.