(1)
Купити, завантажити, опис, 1С Зарплата + Кадри для України 7.7

Купити, завантажити, опис, 1С Зарплата + Кадри для України 7.7

Увага! Програми 1С:Підприємство версії 7.7 зняті з продажу. Дивіться програми версії 8.


Ця конфігурація призначена для розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності і типу фінансування. Система містить необхідний набір довідників для введення і зберігання інформації, набір документів, що реєструють ті чи інші господарські операції, алгоритми розрахунків, набір різних звітів і інших допоміжних засобів управління даними.

Детальніше
Заказать товар Задати питання

Опис


Увага! Програми 1С:Підприємство версії 7.7 зняті з продажу. Дивіться програми версії 8.


Передбачено ведення обліку за декількома фірмами в одній інформаційній базі, дозволяє вести облік від імені декількох організацій. Як правило, у цьому випадку організації мають одного власника або групу власників.

Таку сукупність надалі будемо називати компанією, а організації, що входять до неї, – фірмами. Наприклад, якщо клієнт є в списку контрагентів однієї з фірм, то він є в списку контрагентів і для інших фірм компанії. Цей принцип використовується для всієї нормативно-довідкової інформації. Консолідована звітність забезпечує можливість отримання об'єднаної інформації щодо всієї компанії, а не за кожною фірмою окремо.

Зарплата + Кадри для України 7.7 включає:
 1. Облік відпрацьованого співробітниками часу
 2. Облік основних нарахувань співробітників
 3. Облік відхилень від нормального графіка роботи
 4. Виплата заробітної плати
 5. Розрахунок податків і зборів
 6. Можливості кадрового обліку
 7. Інші можливості


Безкоштовна презентація
1. Облік відпрацьованого співробітниками часу
 • Відпрацьований час може враховуватися як прямим методом, так і методом відхилень. При прямому обліку часу користувач вносить до програми дані безпосередньо на підставі вже заповненого табеля. При обліку методом відхилень у програмі реєструються тільки відхилення від нормального графіка роботи (хвороби, відпустки, простої та ін.), а відпрацьований час визначається автоматично.

 • Передбачено окремий облік денного і нічного часу. Набір календарів конфігурації дозволяє без додаткового налаштування описати графіки роботи при «п'ятиденці» і «шестиденці», для 40-, 36- і 24-годинного робочого тижня, а також графік роботи «доба-три».

 • Передбачено окремий облік роботи у вихідні дні та свята, а також час, відпрацьований понаднормово.

 • На підставі даних про відпрацьований час автоматично розраховуються суми нарахувань для погодинної оплати праці. Окремо враховується і оплачується відпрацьований понад норму час.

 • Програма дозволяє отримати як бланки, так і заповнені табелі за типовими формами П-13 і П-14.

 • 2. Облік основних нарахувань співробітників
 • У програмі передбачені такі форми оплати праці: погодинна, погодинно-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна.

 • За погодинною системою оплати праці передбачена можливість вказівки як індивідуального окладу (тарифу), так і прив'язки до розряду.

 • Розрахунок сум за бригаднимнарядом можна виконати з урахуванням КТУ, відпрацьованого часу і тарифу.

 • При розрахунку сум за індивідуальними підрядами співробітника використовується довідник робіт з розцінками і нормами часу

 • Облік додаткових нарахувань і утримань:

 • Передбачено розрахунок різних премій і доплат, компенсацій і соціальних допомог. Деякі додаткові нарахування можуть бути в натуральній формі (оплата проїзних, оплата харчування і т.п.).

 • Ведеться облік виконавчих листів і виданих підприємством позик з можливістю автоматичного щомісячного погашення із заробітної плати.

 • Інші нарахування та утримання, що використовують стандартні алгоритми розрахунку, можуть бути описані користувачем без додаткового налаштування.

 • 3. Облік відхилень від нормального графіка роботи
 • У програмі передбачений облік відпусток, лікарняних листів, інших випадків, коли оплата відбувається за середнім заробітком (відрядження, виконання держ. обов'язків і т.п.), а також відгулів і прогулів.

 • При наявності інформації за попередні періоди середній заробіток для лікарняних, відпусток і т.п. розраховується автоматично.

 • Також автоматично визначається відсоток оплати лікарняних листів на підставі стажу співробітника. При необхідності можна оформити доплату за лікарняним листком понад визначений за рахунок коштів підприємства.

 • 4. Виплата заробітної плати
 • За допомогою платіжної відомості можна оформити виплату зарплати за конкретний місяць, погашення всіх боргів із зарплатні, виплату авансу і міжрозрахункову виплату. Окремо враховуються виплати з каси, з розрахункового рахунку, а також виплати в натуральній формі. Може бути виконане округлення видаваних сум, а також погашення заборгованості за округлення в наступних періодах.

 • Передбачено депонування сум, не отриманих за платіжною відомістю, а також виплата раніше депонованих сум.

 • Програма дозволяє отримати як типові друковані форми розрахункових і платіжних відомостей (П-49, П-50, П-52), так і відомості довільної форми, а також розрахункових листків і касових ордерів на виплату зарплати. Спеціальний звіт покаже суми заборгованостей із невиплаченої заробітної плати.

 • 5. Розрахунок податків і зборів
 • Автоматично розраховуються прибутковий податок, збір на обов'язкове пенсійне страхування і страхування на випадок безробіття з урахуванням основних пільг з оподаткування. Прибутковий податок може розраховуватися наростаючим підсумком з початку року.

 • Передбачено формування типових форм звітності з прибуткового податку (за формою 8ДР), а також персоніфікованої звітності до Пенсійного фонду, в тому числі і в електронному вигляді. А також звіт для розрахунку сум обов'язкових відрахувань від фонду заробітної плати.

 • 6. Можливості кадрового обліку
 • У програмі передбачено ведення структури підрозділів підприємства і ведення штатного розкладу.

 • Зберігання додаткової кадрової інформації про співробітників: адреси і телефони, стать, сімейний стан і члени сім'ї, стаж, кваліфікація і перепідготовка, трудова діяльність, володіння мовами, дані військового обліку та інше.

 • Оформлення кадрових наказів: про прийом на роботу, про звільнення, про кадрове переміщення.

 • Отримання довільних кадрових і статистичних звітів щодо персоналу, а також особистої картки за формою П-2, інформації про середньооблікову чисельність. Отримання друкованих форм штатного розкладу, структури підрозділів і списку вакансій підприємства.

 • 7. Інші можливості
 • Помічник коригувань виконає коректне виправлення документів, внесених у минулих періодах.

 • Помічник експорту проводок дозволить сформувати проводки для Бухгалтерія на підставі введених даних.

 • Можливість поділу інформації між декількома розраховувачами дозволить обмежити доступ до даних інших розраховувачів при роботі з конфігурацією декількох користувачів.

 • Повноцінний багатовіконний інтерфейс з налаштуванням панелі інструментів.

 • Зручне введення інформації (режим підбору, календар, калькулятор), можливість пошуку і відбору інформації, можливість виведення друкованих форм на українській або російській мові, різні режими допомоги і підказок.

 • Набір кадрових звітів і звітів з розрахунку заробітної плати, звіти до Пенсійного фонду та інші.


 • Безкоштовна презентація