(13)
1С:CRM ПРОФ

1С:CRM ПРОФ

CRM 8

8400 грн
Типове рішення «1С:Підприємство 8. CRM для України» призначене для автоматизації процесів взаємин з клієнтами. Типове рішення допомагає організувати ефективну роботу відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії з клієнтами. Впровадження програми буде корисно організаціям сфери торгівлі і послуг.
YES
Купить Задати питання

Опис


Конфігурація «1С:Підприємство 8. CRM» розроблена в середовищі «1С:Підприємство 8» і підтримує всі переваги цієї сучасної технологічної платформи: масштабованість, простота адміністрування і конфігурації.

«CRM 8» – універсальне рішення з можливістю використання як самостійної програми для автоматизації функцій CRM, так і в якості доповнення до функціонала CRM типових конфігурацій на платформі «1С:Підприємство 8.0».

«CRM 8» інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями «Управління торгівлею», «Управління торговим підприємством» і «Управління виробничим підприємством». При використанні «CRM 8» як самостійної відокремленої конфігурації програма включає блок обміну даними з обліковими системами: «Бухгалтерія 8» і «Бухгалтерія 7.7».


Компанія СОФТКОМ займається впровадженням та обслуговуванням програми 1С:Підприємство 8. CRM.
Дане рішення допомагає організувати ефективну роботу відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії з клієнтами.

Рішення CRM 8 підтримує всі її переваги: продуктивність, масштабованість, простота адміністрування і конфігурації. Це універсальне рішення з можливістю використання як самостійної програми для автоматизації функцій CRM, так і в якості доповнення до функціонала CRM типових конфігурацій на платформі 1С:Підприємство.

1С:Підприємство CRM 8 інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями «Управління торгівлею 8», «Управління виробничим підприємством 8».
 1. Завдання, які вирішуються CRM
 2. Інтеграція CRM з обліковою системою
 3. Інтеграція CRM з телефонією
 4. Послуги з CRM
 5. Презентації CRM

CRM (Customers Relationship Management – управління взаємовідносинами з клієнтами) – це бізнес-стратегія компанії, спрямована на побудову взаємовигідних відносин компанії зі своїми клієнтами, заснована на використанні передових управлінських і інформаційних технологій.

CRM-система –це комп'ютерна програма, яка реалізує принципи клієнтоорієнтованої роботи.

Мета впровадження CRM-системи – ефективне залучення нових і утримання найбільш цінних існуючих клієнтів, зниження витрат, підвищення продуктивності праці і, як результат, збільшення обсягу продажів і прибутку.

Завдання CRM-систем– створення чітких і прозорих процесів взаємодії з клієнтами і партнерами, побудова та використання ефективного маркетингу і продажів, формування лояльності клієнтів, контроль узгодженості роботи всіх співробітників у компанії. За твердженням CRM-гуру Бартона Голденберга – засновника і президента ISM Inc, сучасне повнофункціональне CRM-рішення повинно мати 11 компонентів, а саме:
 • управління контактами і клієнтською базою,
 • керування продажами,
 • продаж телефоном (телемаркетинг),
 • управління часом (таймменеджмент),
 • підтримка і обслуговування клієнтів (гаряча лінія, післяпродажний сервіс),
 • управління маркетингом (у т.ч. анкетуванням, опитуваннями та розсилками),
 • звітність для вищого керівництва,
 • інтеграція з іншими системами,
 • синхронізація даних,
 • управління електронною торгівлею (інтеграція з сайтом компанії, портал для клієнтів або партнерів),
 • управління мобільними продажами (з КПК, ноутбука або віддалений доступ).

Продукти «1С:Підприємство 8. CRM» повністю відповідають функціональним вимогам 11 компонентів CRM-системи і додатково включають:
 • Модуль управління бізнес-процесами та адміністративними регламентами (BPM –BusinessProcessManagement).
 • Комп'ютерну телефонію –інтеграцію з SMS, факсом, офісною телефонією (АТС), CallCenter і можливістю запису телефонних розмов (CTI –ComputerTelephonyIntegration– комп'ютерна телефонія). CTI дозволяє використовувати всі переваги комп'ютерних технологій для управління телефонними з'єднаннями.


Компанії потрібна CRM-система в таких випадках:
 • дані про клієнтів, партнерів і постачальників зберігаються в різних джерелах і інформація важкодоступна;
 • не реєструється і не зберігається історія спілкування з клієнтами, і в результаті забуваються досягнуті домовленості, знання про клієнта, його особливості та перспективи;
 • неузгодженість роботи різних відділів та втрата інформації під час передачі з одного відділу в інший;
 • бізнес-процеси не завжди виконуються, і їх важко проконтролювати;
 • співробітники втрачають багато часу на спілкування з клієнтами, відповідаючи на типові питання;
 • знання співробітників не накопичуються і не передаються;
 • керівник витрачає багато часу на контроль роботи співробітників;
 • необхідно постійно вести звітність із продажу, закупівель, клієнтської бази і роботи співробітників;
 • необхідний упорядкований облік маркетингових кампаній і аналіз їх ефективності.

Отже, можна відзначити, що CRM-системи вирішують питання управління інформацією про клієнта, управління продажами; регламентують і автоматизують бізнес-процеси, підвищують ефективність маркетингу, забезпечують якісне обслуговування клієнта та зворотного зв'язку.

Безкоштовна презентація