(10)
Оренда і управління нерухомістю

Оренда і управління нерухомістю

8 400 грн
Конфігурація «1С:Підприємство 8. Управління торгівлею» розроблена відповідно до правил ведення торговельного обліку в Україні. Вона пропонує можливість у комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій. Це дозволяє забезпечити високу ефективність роботи персоналу та управління сучасним торговим підприємством.
YES
Придбати Поставити питання

Опис


Дана конфігурація містить основну функціональність випущеної раніше конфігурації «Управління торгівлею 8», а також враховує зауваження і побажання численних користувачів конфігурації «Торгівля + Склад» системи програм «1С:Підприємство 7.7».

Ключовим напрямком розвитку нового рішення є реалізація потужної функціональності, призначеної для управління торговельною діяльністю:
 • керування продажами;
 • управління поставками;
 • планування продажів і закупівель;
 • управління складськими запасами;
 • управління замовленнями;
 • управління взаємовідносинами з контрагентами;
 • аналіз товарообігу підприємства;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;
 • моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.

Організація управлінського обліку. Облік і контроль взаєморозрахунків
Конфігурація «1С:Підприємство 8. Управління торгівлею» надає гнучкі можливості обліку та контролю взаєморозрахунків із контрагентами за декількома схемами з різними рівнями деталізації:
 • За договорами. Деталізація взаєморозрахунків «за договорами» є базовою і проводиться завжди.

 • За угодами. Даний варіант взаєморозрахунків припускає ведення взаєморозрахунків не тільки в рамках договорів, але і в рамках документів-угод, в якості яких можуть виступати рахунки-фактури, видаткові, прибуткові й зворотні документи, звіти з продажу товарів комітенту або комісіонера.
В обох варіантах ведення взаєморозрахунків (як за договорами, так і за операціями) завжди можна побачити їх стан у розрізі конкретних документів відвантаження або оплати, які змінили стан взаєморозрахунків з контрагентом (розрахунковим документам). Закриття боргів за розрахунковими документами проводиться автоматично в порядку FIFO. Облік у розрізі розрахункових документів дозволяє проводити контроль допустимого терміну заборгованості, а також аналіз заборгованості за строками виникнення.

Підсистема управління взаєморозрахунками бере на себе функцію контролю гранично допустимого розміру заборгованості, не дозволяючи співробітникам підприємства відпускати товар клієнту при перевищенні ліміту кредиту або робити чергову оплату постачальнику при наявності заборгованості по раніше оплачених поставках.


Облік руху товарів

У конфігурації реалізований партійний облік товарів, в тому числі за серійними номерами, строкам придатності і сертифікатами товарів, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів товарів, товарів з певними термінами придатності і сертифікатами. Розрахунок собівартості ведеться за методами FIFO і LIFO. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, з роздільною можливістю налаштування для роздрібних складів і комісіонерів, можливість завдання довільних характеристик партії (колір, розмір і т. п.);

Механізм властивостей і категорій, реалізований в конфігурації, є потужним і ефективним засобом для багатовимірного аналізу товарообігу в довільних розрізах, наприклад, продажів різних видів товарів за регіонами, за категоріями контрагентів і т. п.


Керування продажами
Підсистема управління продажами дозволяє вирішувати завдання оперативного планування і контролю продажів як в натуральному, так і в грошовому вираженні.

Вона включає в себе блоки:
 • Планування продажів
  1. Для забезпечення управлінського персоналу компанії інформацією не тільки про фактичні, а й про заплановані показники діяльності, у конфігурації передбачена підсистема планування продажів. Планування проводиться як за окремими видами, так і за групами товарів; конфігурація також дозволяє вибрати певні категорії покупців (за регіонами, видами діяльності і т. п.) і складати окремі плани для кожної з цих груп. Плани складаються з різною тимчасовою деталізацією (від дня до року); таким чином, конфігурація дає можливість розробляти як стратегічні (квартальні, річні), так і робочі плани на один і той же період.
  2. Засоби порівняльного аналізу даних дають можливість контролювати відповідність між обсягами продажів, встановленими на один і той же період, за допомогою планів різного ступеня деталізації.
  3. Передбачено планування продажів як у всій фірмі в цілому, так і за підрозділами або групами підрозділів. Це дає можливість керівникам і менеджерам підрозділів складати плани продажів за своїми напрямками. Плани підрозділів консолідуються у зведений план продажів в організації.

 • Управління замовленнями покупців
  Підсистема управління замовленнями покупців дозволяє реалізувати найбільш ефективну для підприємства стратегію обслуговування замовлень покупців, наприклад, стратегію мінімізації необхідного для обслуговування замовлень складського залишку:
  1. Реєстрація замовлень покупців;
  2. Автоматичне резервування замовлених товарів на складі і в замовленнях постачальникам;
  3. Коригування і закриття замовлень покупців;
  4. Контроль оплати і постачання товарів за замовленнями покупців;
  5. Виписка рахунків-фактур за замовленнями покупців.

  Для підприємств, що здійснюють постачання товарів своїм споживачам «під замовлення», особливо корисною є можливість вести окремий облік товарів, що дозволяє точно розрахувати сумарну собівартість товарів і накладних витрат, понесених для виконання конкретного замовлення покупця.

  Контроль оплати і поставки на замовлення покупця здійснюється відповідно до параметрів, зазначених у договорі контрагента. Користувач може в будь-який момент отримати актуальну інформацію про поточний стан замовлення: скільки яких товарів замовлено постачальникам, скільки зарезервовано на складах, скільки залишилося відвантажити, на яку кількість товарів виписано рахунків, скільки сплачено замовником і т. п.

 • Схеми продажу товарів 
  1. У конфігурації передбачені різні схеми продажу товарів. Продаж товарів може здійснюватися з попереднім резервуванням товару або без попереднього резервування товару (з поточних залишків складу). Також реалізована можливість продажу товарів за попередніми замовленнями товарів у постачальників під конкретні заявки покупців.
  2. Продаж товарів може здійснюватися в кредит або на умовах повної (або часткової) передоплати клієнтом.
  3. При продажу комісійного товару передбачена можливість автоматичного розрахунку комісійної винагороди комітенту з використанням різних способів розрахунку комісійної винагороди: відсоток від договірної суми, відсоток від прибутку, відсоток від суми продажу, відсоток від договірної суми і від прибутку. Сума комісійної винагороди може бути зазначена й вручну.
  4. Товар може бути переданий на реалізацію комісіонеру. Після отримання від комісіонера звіту про продаж товарів для нього також автоматично розраховується його комісійна винагорода.
  5. У конфігурації розрізняються оптові та роздрібні продажі. При продажу товарів у роздріб виробляється контроль роздрібних цін.
  6. У конфігурації передбачені різні схеми повернення товарів. Передбачається можливість оформлення як повернення постачальнику (комітенту), так і повернення покупцем (комісіонером). Повернення товарів може бути оформлене у декількох документах надходження або відвантаження в рамках одного договору з контрагентом. При оформленні повернення від покупця передбачена можливість вказівки собівартості товару вручну.

 • Механізм ціноутворення
  1. Підсистема ціноутворення вирішує завдання Управління відпускними цінами на товари, надає широкі можливості для побудови різних схем формування цін і знижок, дозволяє чітко контролювати дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики.
  2. Механізм реєстрації цін контрагентів дозволяє аналізувати ситуацію на ринку, відстежувати зміни цін у динаміці, порівнювати ціни компанії з цінами конкурентів.
  3. При оформленні роздрібних продажів здійснюється жорсткий контроль роздрібних цін, які задаються при надходженні товарів на роздрібний склад.
  4. При продажу товарів можна призначати знижки на позиції номенклатури. При цьому можливі варіанти надання знижки як з усієї номенклатури, так і за окремими позиціями. Також передбачена можливість надання знижки при сумі угоди, що перевищує порогове значення. Призначення і зміна знижок в компанії підтверджується і оформляється документально.

 • Управління закупівлями 
  1. Функціональність підсистеми дозволяє забезпечити менеджерів торгового підприємства інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів і оптимізації вартості закуповуваної продукції.
  2. У конфігурації підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників за раніше оформленими замовленнями, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію.
  3. Передбачена можливість оформлення «невідфактурованих поставок» – товарів, які з тих чи інших причин необхідно прийняти на склад і пустити в продаж до надходження необхідних супровідних документів. Передбачена можливість надходження товару на роздрібний склад.

 • Управління замовленнями постачальникам 
  Підсистема призначена для планування закупівель і формування замовлень постачальникам відповідно до прийнятої стратегії поповнення складських запасів і роботи із замовленнями покупців.
  У числі завдань, які дозволяє вирішувати підсистема планування закупівель:
  1. оперативне планування закупівель;
  2. оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
  3. платіжний календар витрат коштів.

  Підсистема дозволяє автоматизувати такі операції, як:
  1. автоматичне оформлення замовлень постачальникам на основі замовлень, що надійшли від покупців;
  2. контроль оплати і постачання товарів за замовленнями;
  3. коректування й закриття замовлень постачальникам.

 • Управління запасами. Облік товарів на складах компанії 
  1. У конфігурації реалізований детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль товарних запасів підприємства в оптовій і роздрібній торгівлі. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів – надходження товарів, переміщення товарів, реалізація товарів, інвентаризація і т. п. Конфігурація дозволяє вести облік товарів на безлічі складів (місць зберігання). Підтримується облік товарів у різних одиницях вимірювання (упаковках).
  2. Забезпечується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари.

 • Замовлення підрозділів компанії 
  1. Конфігурація дозволяє підрозділам компанії (складам, торговельним точкам) замовляти товари в інших підрозділів для поповнення власних торговельних запасів (внутрішні замовлення). При плануванні продажів і закупівель внутрішні замовлення обслуговуються нарівні із замовленнями покупців за тими ж алгоритмами.
  2. Облік витрат торгового підприємства (накладні витрати). У конфігурації передбачений облік різних видів накладних витрат – витрат на транспортування, зберігання, оплати митай акцизів, послуг як власних, так і сторонніх організацій і т. п. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартість товарів.
  3. Залежно від характеру накладних витрат їх розподіл за товарними позиціями може вироблятися пропорційнодо вартості товарів, що надійшли, їхньої ваги або кількості. Накладні витрати можуть бути зафіксовані до надходження товарів і надалі розподілені.

 • Аналіз інформації про торговельну діяльність та товарообіг 
  1. У конфігурації «Управління торгівлею» реалізована система універсальних звітів, що представляють собою потужний і гнучкий засіб для аналізу практично всіх аспектів торговельної діяльності та товарообігу підприємства. Користувач може отримати інформацію за станом складських запасів, замовлень, продажів, взаєморозрахунків – у будь-яких аналітичних розрізах з необхідною деталізацією (наприклад, дані про продажі у регіонах товарів тієї чи іншої групи) і в динаміці (наприклад, відстежити динаміку продажів за період з деталізацією за днями).
  2. При цьому користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.
  3. Крім універсальних звітів,у конфігурації реалізований також набір звітів, призначених для ефективного вирішення спеціалізованих завдань аналізу інформації, наприклад, звіти зі взаєморозрахунків з комісіонерами і комітентами, аналіз заборгованості за строками виникнення, план продажів, оперативний товарний календар та ін.
  4. Для менеджерів, яким необхідно оперативно отримувати інформацію про поточний стан справ на фірмі і тенденції їх зміни в компактному вигляді, що легко читається,у конфігурації передбачений звіт «Монітор основних показників». Звіт містить ключову інформацію про поточний запас оборотного капіталу фірми (грошові кошти, взаєморозрахунки з підзвітними особами і контрагентами, залишки товарів), обсяги продажів, рух грошових коштів, плановані надходження і платежі, прострочені замовлення і постачання і т. п.
  5. Склад, порядок виводу і періодичність оновлення інформації задається користувачем, що дозволяє кожному менеджеру визначати той обсяг і частоту оновлення даних, які саме йому необхідні для контролю ситуації. При необхідності будь-який показник звіту можна розшифрувати для детального аналізу його складових.

У разі необхідності розширити існуючий функціонал програми, ми можемо зробити доопрацювання з урахуванням Ваших індивідуальних потреб. 


Усім нашим клієнтам, які купили «Управління торгівлею 8», БЕЗКОШТОВНО надається комплексний сервісний супровід, який включає:

При покупці програми:

 1. доставку і установку програми у Києві, загальною тривалістю не більше 2 годин (в Україні – доставка і установка за допомогою віддаленого доступу безкоштовно або установка у віддаленому режимі);
 2. типове налаштування на поточне законодавство (поставляється з програмним продуктом);
 3. безкоштовний супровід програми на 3 місяці (включає в себе релізи програм і конфігурацій, нові форми звітності, поради лінії підтримки, методичну підтримку).

Надалі:

 1. надання оновлень типових налаштувань (релізів конфігурацій і форм звітності) на нашому сайті в розділі «поточні релізи»,у нашому офісі або ел. поштою протягом усього терміну супроводу програми;
 2. консультації за телефоном / ел. поштою з усіх питань використання програми.


Знижки при купівлі інших продуктів:

 • Якщо Ви вже є абонентом СОФТКОМ з іншого напряму (ЛІГА:ЗАКОН, M.E.Doc або Обслуговування комп'ютерів), Вам надається 5% знижки на послуги по 1С:Підприємство від вартості придбаної програми;
 • Або 10% знижки на послуги по 1С:Підприємство від вартості придбаної програми для абонентів СОФТКОМ за 2-ма іншими напрямками.

Безкоштовна презентація