(0)
Регіональне законодавство

Регіональне законодавство

Регіональне законодавство

РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВОРегіональне законодавство – нормативні і ненормативні правові акти органів виконавчої влади та самоврядування регіонів, акти організацій і підприємств.

Містить документи, що визначають правове поле життя і діяльності всіх регіонів (областей) України.

До ресурсу входять документи, що видаються всіма обласними і міськими властями, місцевими радами, а також регіональними представництвами державних органів.

Регіональне законодавство

Регіональні документи необхідні усім, хто має свій бізнес у регіонах нашої країни та під час роботи на підприємствах, розміщених в областях. Знання і розуміння місцевих норм і правил забезпечить безпеку Вашої діяльності.

Загальна кількість документів – понад 75 тисяч. Ресурс щодня поповнюється новими документами.