Для завантаження уроку, виберіть курс у випадаючому меню та відео файл. Натисніть надіслати та дочекайтеся завантаження. Після завантаження файлу на сервер автоматично буде створено сторінку з уроком. Після повідомлення про успішне завантаження з'явиться посилання на нову сторінку.

Оберіть курс зі списку*

Оберіть відео *