(3)
1С 7.7: 1С предприятие 7.7 и 1С Бухгалтерия 7.7

1С 7.7: 1С предприятие 7.7 и 1С Бухгалтерия 7.7