(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на Вісник МСФЗ

ЛІЦЕНЗІЯ на Вісник МСФЗ

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ


1. Загальні положення

1.1. Цією ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма Вісник МСФЗ, є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і який ліцензується як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права на використання комп’ютерної програми тільки як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення власної діяльності, в тому числі для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів, що призначені для внутрішнього використання і не мають на меті комерційне розповсюдження.

2.2. Ліцензіату забороняється передавати комп’ютерну програму Вісник МСФЗ у користування будь-яким третім особам, здійснювати будь-яке її комерційне використання (розповсюдження) чи текстів інформаційних та аналітичних матеріалів з неї, поміщати їх до будь-яких пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ, використовувати у будь-яких друкованих засобах масової інформації чи інших друкованих джерелах.

2.3. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми Вісник МСФЗ може здійснюватися виключно після її активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається останньому за допомогою електронної пошти.

2.4. У випадку порушення умов, передбачених у п. 2.2 цієї ліцензії настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України. Ліцензіат зобов’язується дотримуватись чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ визначається з моменту її активації, та продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на її використання):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених пунктом 2.2 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Вісник МСФЗ автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за продовження дії ліцензії на використання комп’ютерних програм.