(0)
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ (ОНЛАЙН- СЕРВІС) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ (ОНЛАЙН- СЕРВІС) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервіс) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»

1. Загальні положення

  • Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми як спеціалізованого програмного комплексу.
  • Комп’ютерна програма «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ.
  • ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму (онлайн-сервіс) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ», що дозволяє АБОНЕНТОВІ на підставі запиту отримати інформацію (відповідь на запит), сформовану на підставі чинного законодавства України.

   2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми(онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»
 • Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ», яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 • ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується:
  • надати логін для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми (онлайн-сервіс) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»;
 • ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується:
  • не перешкоджати виконанню зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА;
  • оплатити грошові кошти за використання комп’ютерної програми;
  • дотримуватись технічних та апаратно-програмних вимог щодо використання комп’ютерної програми.
 • При використанні комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
  • налаштувати доступ до комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» та використовувати її.
 • При використанні комп’ютерної програми (онлайн-сервіс) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
  • вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми (онлайн-сервіс) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»;
  • самостійно модифікувати комп’ютерну програму.

  • 3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення 

  • Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» визначається з моменту активації комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).