(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ MОДУЛЬ

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ MОДУЛЬ

ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ MОДУЛЬ

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп‘ютерної програми БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ МОДУЛЬ (далі за текстом – Модуль), що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Модуль, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензується як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 04.11.2013 р. (No UA 2.002.08122-13) та дійсний до 03.11.2018 р.

2. Обсяг прав на використання Модуля

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання Модуля, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права на використання Модуля тільки як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення власної діяльності, в тому числі для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів, що призначені для внутрішнього використання і не мають на меті комерційне розповсюдження.

2.2.
Ліцензіату забороняється передавати Модуль у користування будь-яким третім особам, здійснювати будь-яке комерційне використання (розповсюдження) Модуля чи текстів інформаційних та аналітичних матеріалів з нього, поміщати їх до будь-яких пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ, використовувати у будь-яких друкованих засобах масової інформації чи інших друкованих джерелах.

2.3.
Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ Модуля може здійснюватися виключно після його активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається останньому за допомогою електронної пошти.

2.4.
У випадку порушення умов, передбачених у п. 2.2. цієї ліцензії настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України. Ліцензіат зобов‘язується дотримуватись чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання Модуля визначається з моменту активації Модуля і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання Модуля припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання Модуля):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених пунктом 2.2 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензій(ії) на використання комп’ютерних(ої) програм(ми), ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання Модуля автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за продовження ліцензії на використання комп‘ютерних програм.