(0)
Новости

Новости

16 Мая 2019

Важливі питання обліку ПДВ у програмі 1С:Підприємство.Бухгалтерія 2.0.

Важливі питання обліку ПДВ у програмі 1С:Підприємство.Бухгалтерія 2.0.

Важливі питання обліку ПДВ у програмі 1С:Підприємство.Бухгалтерія 2.0.

Ми постійно аналізуємо звернення, що надходять на нашу лінію консультацій. На сьогодні однією з таких важливих тем є облік ПДВ.

Ми об’єднали найчастіші питання, які виникають під час обліку ПДВ, у такі 2 групи:

 1. 1. визначення першої події по ПДВ за допомогою налаштування системи взаєморозрахунків з контрагентами
 2. 2. вирішення помилок, які виникають під час визначення першої події.

інформація розрахована для такого способу ведення обліку ПДВ, коли не використовується «складний облік» в договорах з контрагентами.

Переходимо до розгляду питань.

Визначення першої події по ПДВ за допомогою налаштування системи взаєморозрахунків з контрагентами

Облік взаєморозрахунків з покупцями та постачальниками в Бухгалтерії 2.0 побудований схожим чином, тому розглянемо лише на прикладі постачальників.

Для обліку ПДВ з постачальниками 1С:Підприємством передбачено 3 регістра:

 1. 1. Регістр накопичення «Придбання податковий облік»
 2. 2. Регістр накопичення «Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань»
 3. 3. Регістр бухгалтерії «Журнал проводок» (бухгалтерський облік)

Основним регістром є «Придбання податковий облік», саме його значення визначають, які будуть проводки по ПДВ та записи регістру «Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань», тобто саме цей регістр вираховує першу подію.

Регістр «Очікуваний та підтверджений ПДВ придбань» показує чи всі податкові накладні отримані згідно з визначеною першою подією.

Як саме це працює?

Дані регістру групуються за ознаками: Організація, Договір контрагента, Документ розрахунків, Зворотна тара, Ставка ПДВ, Вид діяльності ПДВ, Ознака придбання основних фондів (див. скрін 1). Дані порівнюються по виміру «Подія» за таким парним значенням: «Оплата постачальнику» та «Надходження від постачальника», «Повернення оплати постачальником» та «Повернення постачальнику».

Скрін 1.

Для прикладу розглянемо наступну ситуацію:

проводиться документ «Списання з банківського рахунку» з певним набором значень на суму 6000 грн з ПДВ 20%. Якщо документ перший з таким набором значень, коли тільки почали працювати з клієнтом по договору, то система перевіряє, що залишку по регістру немає, а отже вся сума документа є першою подією по ПДВ.

Потім вводимо документ «Надходження товарів і послуг» з тим самим набором вимірів, але з сумою 15 000 грн. Система знаходить записи за таким набором вимірів з парною подією на суму 6000 грн., зараховує цю суму в другу подію, а на різницю в 9 000 грн формує нову першу подію. Водночас, якщо хоч один із вимірів не співпаде, то документ буде розпізнано системою окремо Як результат, перша подія сформується на всю суму 15 000 грн. Більшість помилок пов’язані саме з відмінністю цих вимірів.

Найчастіші помилки

Розглянемо всі помилки по взаєморозрахункам з контрагентами по ПДВ за такими причинами:

 1. непослідовне введення документів,
 2. відмінність вимірів,
 3. ручне виправлення сум ПДВ та проводок,
 4. відображення взаєморозрахунків за допомогою документу «Операції»,
 5. некоректні налаштування системи,
 6. незакрите повернення.

1) Непослідовне введення документів.

Під час визначення першої події помилка може статися у зв’язку з неправильним введенням часу та дати.

Розглянемо приклад: бухгалтер вводить накладні, а банк, в свою чергу, спочатку проводить через систему клієнт-банку, а потім за підсумками дня/тижня завантажує в програму за допомогою спеціальної обробки. Підприємство зробило передплату за товар і наступного дня отримало товар. Бухгалтер вносить накладну, по ній програма вираховує першу подію. Потім робить завантаження виписок з клієнт-банку за попередній день. 1С:Підприємство по передплаті також рахує першу подію, адже на дату проведення платіжного документа інших операцій не зафіксовано. Вноситься податкова накладна – як результат маємо дебетове сальдо рахунку 6442, якого не має бути. Це просто виправити - перепроводимо «Надходження товарів і послуг». Як наслідок, регістр «Придбання податковий облік» ще раз перевірить чи немає залишків по відповідним вимірам. Знайшовши необхідну пару, він більше не сигналізуватиме про формування першої події за поточним документом.

Саме тому, рекомендується перепроводити документи за період незакритого робочого місяця перед випискою податкових накладних. Саме це відновить послідовність розрахунків.

2) Відмінність вимірів.

Як зазначено раніше, облік ПДВ ведеться у розрізі таких вимірів: Організація, Договір контрагента, Документ розрахунків, Зворотна тара, Ставка ПДВ, Вид діяльності ПДВ, Ознака придбання основних фондів. Відмінність будь якого з вимірів в межах одного циклу покупки призведе до викривлення даних по першій події ПДВ.

Нижче наведені найчастіші помилки:

 • в платіжному документі не поставили ознаку ОФ (основні фонди) після придбання основних засобів;
 • в платіжному документі вказали один договір, а в надходженні товарів і послуг - інший;
 • в платіжному документі вказали розрахунковий документ, а в надходженні товарів і послуг не вказали або вказали інший (якщо взаєморозрахунки за договором ведуться з деталізацією по розрахункових документах (див. скрін 2));

Скрін 2.

3) Ручне виправлення сум ПДВ та проводок.

Коли користувачі самостійно виправляють суму ПДВ автоматично розраховану системою згідно вказаної ставки - це також призводить до помилок. Якщо платіж був проведений на суму, яка частково оподатковується ПДВ, а частково - ні, то правильним буде розбити цю суму на 2 рядки та вказати різні ставки (Без ПДВ та 20%), а не виправляти власноруч суму ПДВ. Як це зробити правильно відображено нижче (див. скрін 3).

Скрін 3.

4) Відображення взаєморозрахунків з контрагентами за допомогою документа «Операції».

Якщо в документ «Операція» ввести тільки бухгалтерські проводки, то такі суми не потраплять до регістру «Придбання податковий облік» (чи іншого регістру). Тобто вони не будуть враховані у подальших процесах визначення першої події. Саме тому рекомендовано відображати коригування взаєморозрахунків з контрагентами за допомогою документа «Коригування боргу».

5) Некоректне введення залишків.

Зазначені помилки стосуються також і документа введення залишків. Якщо, наприклад, встановити ставку «Без ПДВ» для контрагента, з яким взаєморозрахунки ведуться за ставкою «20% ПДВ», то вказана в документі сума буде враховуватися системою окремо, що також призведе до викривлення записів по регістрах під час введення наступних документів.

6) Некоректні налаштування системи.

Щоб був можливий облік ПДВ по організації, в налаштуваннях облікової політики має бути , заповнена схема оподаткування «Податок на прибуток та ПДВ» або «Єдиний податок та ПДВ».

Також важливо перевірити реквізити «Складний облік ПДВ» та «Схема податкового обліку». в договорі з контрагентом (див. скрін 2 та скрін 4):

Скрін 4.

Третя складова налаштувань – рахунки розрахунків з контрагентами. Щоб перевірити всі налаштування даного регістру необхідно перейти в меню «Довідники» – група «Купівлі та продажі» – Рахунки розрахунків з контрагентами. Щоб швидко додати це налаштування в меню, скористуйтесь вказівками на скріні 5.

Скрін 5.

При першому старті системи створюються налаштування рахунків за замовчуванням.

Наприклад, як це реалізовано для валюти регламентованого обліку, тобто гривні, відображено на скріні 6 Якщо немає необхідності використовувати рахунки авансів, то достатньо виправити існуючі налаштування (див. скрін 7). Не залишайте поля Рахунки авансів порожніми, це призведе до некоректного зарахування авансових платежів та некоректного обліку по розрахункових документах. Створювати налаштування для конкретного контрагента чи договору рекомендується у випадках, коли ці налаштування мають відрізнятися від стандартних.

Якщо платіжні документи завантажуються обробкою з клієнт-банку, то потрібно додатково перевірити налаштування рахунків в обробці.

Скрін 6.

Скрін 7.

7) Незакрите повернення.

В Бухгалтерії 2.0 повернення обліковуються окремими документами або видами операцій документа, й відповідно, на окремих вимірах «подія» регістрів з обліку ПДВ. В регістрі «Придбання податковий облік» це такі парні значення: Повернення оплати постачальнику та Повернення постачальнику. В регістрі «Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань» це подія «повернення».

Як виникає незакрите повернення і що з цим робити?

Розглянемо ситуацію, коли придбали і оприбуткували товар, оплатили його, а потім повернули товар і отримали натомість інший. Кошти при цьому не повертали. Це типова ситуація незакритого повернення. Щоб перша подія правильно відображалася, необхідно закрити повернення, а саме - зробити документ «Коригування боргу» (див. скрін 10).

! Зверніть увагу, якщо оплата товару пройшла після повернення, то коригування проводити не потрібно.

Щоб показати випадок незакритого повернення, відображені звіти: оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 та «Універсальний звіт» по регістру накопичення «Придбання податковий облік» до коригування та після нього (див скрін 8, 9, 11, 12 ).

Звіти до коригування.

Скрін 8.

Скрін 9.

Коригування боргу.

Скрін 10.

Звіти після коригування.

Скрін 11.

Скрін 12.

Як показано на скріншотах, коригування боргу закриває цикл взаєморозрахунків.

Важливо, що документи Додаток 2 до ПН слід вводити з видом операції «повернення» лише у випадку реального повернення товарів чи коштів, у всіх інших - вибирається вид операції «зміна суми компенсації» (див. скрін 13)

Скрін 13.

Ми розглянули всі основні моменти. Сподіваємось, що відтепер облік взаєморозрахунків з контрагентами по ПДВ у програмі Бухгалтерія для України редакції 2.0 для вас стане легким та швидким процесом. А якщо все таки виникатимуть питання, пам’ятайте, лінія консультації СОФТКОМ завжди доступна для своїх клієнтів.