(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.111

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.111

*» ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ «*

1. Оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК). Змінено найменування класифікації 556 на "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв''язку та інформатизації".
2. Оновлено довідник пільг.

*» НОВІ ФОРМИ «*
Державна податкова служба
J0100112    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
J0110203    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111403     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111703     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0120012    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (суб’єкта космічної діяльності)
J0120203    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121403    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121703    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0100512    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
J0150203    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151403    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151703    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0100310    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З  ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ
J0130403    Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130603    Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації     з податку на прибуток банку
J0131003    Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131403    Додаток ВП до рядків 24-27 та 29-32 Податкової декларації з податку на прибуток банку

J0101206    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
J0113103    Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка 03 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території
J0114003    Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

J0100412  Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика  
J0140804  Додаток ВП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика  
                                                                            
Міністерство культури
MK100110  Ф1. Баланс                                                                                            
MK104004  Ф4. Звіт про власний капітал                                                                          
MK111001  Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів                                                
MK101001  Табл.1. Розшифровка дебіторської заборгованості                                                       
MK102001  Табл.2. Розшифровка кредиторської заборгованості                                                      
MK100210  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)                                                         
MK204001  Табл.4. Розшифровка до квартальної фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"       
MK017201  Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK100306  Ф3. Звiт про рух грошових коштiв                                                                      
MK305001  Табл.5. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"             
MK017301  Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK105005  Ф5. Примітки до річної звітності                                                                      
MK017401  Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK017501  Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK911008  1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва                                              
MK017101  Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK017601  Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK017701  Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK019001  Табл.19. Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання                                   
MK017801  Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі                                  
MK918001  Табл.18. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"           
MK507001  Табл.7. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 5 "Примітки до річної фінансової звітності"  
MK020001  Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання     
MK103001  Табл.3. Розшифровка до квартальної фінансової звітності Форми 1 "Баланс"                              
MK406001  Табл.6. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"                 
MK110001  Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів                                            
MK208001  Табл.8. Інформація про надходження основних засобів та інших необоротних активів                      
MK114001  Табл.14. Інформація про залишки коштів                                                                
MK112001  Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій                      
MK113001  Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій                          
MK208901  Табл.8-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості                              
MK109001  Табл.9. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів                          
MK109901  Табл.9-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості
    
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Міністерство культури\Бюджет   (Реалізовано програму користувача. Автоматичний перенос даних з форм Казначейства)
K2KD21       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду                                                                          
K4_1KD21  Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                           
K4_2KD21  Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень                                        
K4_3KD21  Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                             
K43KD121  Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)               
K7KDZ21    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                               
K7KDS21    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                              
K4_4KD21  Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  
K0105013  Ф №5 Звіт про рух необоротних активів                                                                                                       
K0106013  Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування                                                                                         
K7KD1Z21   Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                            
K7KD1S21   Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                           
K913             Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності                                                                                              
K1511          Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей                                                              
KRD03003  Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів