(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.112

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.112

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
PD100204    Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
PD060201    Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
PD062101    Додаток 1 до податкової декларації з податку на нерухоме майно

Агенство держмайна
S2800213    2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S2823805    Ф4 Звіт про власний капітал
S2829812    Акт прийомки річної звітності за 2012 рік

Державна служба статистики
S0500508    5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
S0800106    1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S1100909    2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)
S1500110    3-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0601011    1-опт (рік). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0400114    1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
S0403415    Форма 1-підприємство (річна коротка)
S0401206    1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції
S1002005    2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S2702109    50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S2702208    2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S1101010    3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)
S2702608    10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
S2000004    12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу
S1101207    1-відходи. Поводження з відходами
S1100207    2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S2000805    8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000904    9-нк. Звіт про діяльність театру
S0600713    7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S0300211    6-ПВ. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання
S0602113    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602123    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S2600406    1-послуги (нерухомість). Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю
S0900109    1-житлофонд. Житловий фонд
S0300105    7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві
S1605106    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S0602221    2-торг. Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них
S2600207    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (річна)
S2600505    1-послуги (реклама). Звіт про рекламну діяльність
S1201208    12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку
S0210109    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
S2500110    1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
S2501003    1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
S0401110    11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
MK104004    Ф4. Звіт про власний капітал
MK204001    Табл.4. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK305001    Табл.5. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"
MK103001    Табл.3. Розшифровка фінансової звітності Форми 1 "Баланс".
МінКультури (бюджет)
K121    Ф №1 Баланс (бюджетний)
K2KD21    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_4KD21    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K0105013    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K913    Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
KRD03003    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
Укроборонпром
UOP50005    Ф5. Примітки до річної звітності
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
UOP40404    Ф4. Звіт про власний капітал
Агенство держмайна
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2820105    Ф1 - Баланс (1)
S2850005    Ф5 Примітки до річної звітності
S2800103    ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502    012 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2823705    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
S2808207    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820205    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2801110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Державна служба статистики
S2700505    1-зерно (міс). Наявність і надходження зернових та олійних культур
S2701408    21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S2305106    51-зал. Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничного транспорту загального користування
S1600208    2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S2105105    51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S0800305    1-субсидії (паливо). Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
S0800205    1-субсидії (ЖКГ). Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
S2600106    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна)
S0600110    1-торг. Звіт про товарооборот