(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.131

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.131

Оновлено довідку до модулю Первинні документи.
Файл довідки UCRtfRstMain.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого модулю.

*» ОНОВЛЕНО ДОВІДНИКИ «*
Класифікатор професій для форми S0300701 7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників.
Нормативи забруднення навколишнього середовища
Довідник банків

*» НОВІ ФОРМИ «*
МОЗ України
F2KDMN22    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP22    Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL22    Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL22    Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM22    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM22    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN185    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
Мінпаливенерго
PE001210    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
МінКультури
MK208001    Табл.08. Інформація про надходження основних засобів та інших необоротних активів
Укроборонпром
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
Державна служба статистики
S0301110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0300701    7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників3
Перелік форм, які не подаються в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1001010    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001308    13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S0500905    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг