(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.154

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.154

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

 новини до модулю Ліга:Підказка
2.    Модуль «Зарплата»
2.1.    Пришвидшено час формування наступних звітів на підставі даних розрахункової відомості (як з модулю «Звітність», так і з «Зарплата > Звіти > Звітні форми»):
•    Єдиний внесок (Додаток 4);
•    1ДФ;
•    1-ПВ (місячна);
•    1-ПВ (квартальна);
2.2.    Оптимізовано розрахунок фактично відпрацьованого часу з врахуванням даних (неявки, відпустки, лікарняні) за попередні періоди, та пришвидшено час формування табелів обліку робочого часу.
2.3.    Виправлено помилку відображення суми проведення в лікарняному по догляду за дитиною.
2.4.    Виправлено помилку у довіднику «Види оплат», що виникала при імпорті даних із БЕСТ ЗАРПЛАТА.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.    Згідно Наказу МОН 1/9-307 від 26.04.2013р. у довіднику КВК змінити назву коду 220 «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» на «Міністерство освіти і науки».
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0103505    Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002    Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0103704    Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
J1201204    Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201004    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11
J0300906    Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
J0165301    Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України
J1201104    Додаток 1 до податкової накладної
F1201104    Додаток 1 до податкової накладної
F1201204    Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201004    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11

Інша звітність
S0100111    Ф1. Баланс
ФСС з ТВП
C0101407    Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Державна служба статистики
S1605106    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1000307    1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
    
*» НОВІ ФОРМИ «*

НААН
N2000207    Додаток Б форма 4 - наука

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
FROZKD01    Розшифровка кредиторської заборгованості
FROZDB01    Розшифровка дебіторської заборгованості
FDK0SH01    Довідка про зміни до кошторису

Податкова інспекція
F1391001    Договір про визнання електронних документів
J1391001    Договір про визнання електронних документів
Виправлено контроль на заповнення р. 25.1, 25.2:
J0200812    Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
Змінено налаштування консолідації:
J0803602    Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0302001    Податкова декларація екологічного податку