(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.155

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.155

1.    Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.    Додано новий довідник КОДУ.
2.    У довідник ТКВМБ додано нові коди тимчасових класифікацій.
3.    Оновлено довідник податкових інспекцій:
•    оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0103304    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Інша звітність
S0100111    Ф1. Баланс

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
J0611302    Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0601304    Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0185301    Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України
J0610405    Перерахунок збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
J0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0603406    Податкова декларація збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0603406    Податкова декларація збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
J0613406    Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
F0613406    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0600407    Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610905    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
F0600407    Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610405    Перерахунок збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
F0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0610905    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301204    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311202    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0311202    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303502    Податкова декларація туристичного збору
F0303502    Податкова декларація туристичного збору
J0313502    Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0313502    Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0601304    Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0611302    Перерахунок податкових зобов’язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Міністерство Праці
P7KD1Z22    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD14004    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
P122    Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD22    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD22    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD22    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD22    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD122    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
PKD18005    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
P7KDS22    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD27004    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
P7KDZ22    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD23004    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD29004    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD28004    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30Z04    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD30S04    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31004    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
PKD32S05    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD32Z05    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Інша звітність
S0111000    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0110008    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104005    Ф4. Звіт про власний капітал
S0100307    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100111    Ф1. Баланс
S0100351    Ф3-н. Звiт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Агенство держмайна
S2830305    Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану