(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.193

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.193

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.    Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.    Модулі «Звітність > Єдиний внесок»
2.1.    Для Додатків 5 та 6 реалізовано створення та відправку звітів з позначкою «Призначення пенсії».
Для створення такого звіту натисніть правою клавішею миші по створеному звіті та у контекстному меню оберіть команду «Створити призначення пенсії».
Створюється новий комплект звітів, в якому дана таблиця набуває тип «Призначення пенсії».
2.2.    Для Фізичних Осіб-Підприємців з найманими працівниками-інвалідами відкориговано авторозрахунок Таблиці 1 Додатку 4.
3.    В бланку Запиту з ЄРПН реалізовано вибір територіального органу Міндоходів, до якого буде надіслано Запит.
4.    Модуль «Зарплата»
4.1.    Виправлено розрахунок суми проведення по лікарняним листам.
4.2.    У звіти «Розрахунковий лист (вигляд 1-5)» додано поле «Виводити нульові розрахункові листи». Якщо встановлена галочка в даному полі, звіт формується з врахуванням всіх працівників (в т.ч. тих, у кого не нарахована заробітна плата). Якщо галочка не встановлена, відображаються лише працівники з нарахованою зарплатою.
4.3.    У звіті «Список працівників розрахункова відомість» додано поле «Відображати заголовок». Якщо встановлена галочка в даному полі, при формуванні звіту заголовок таблиці відображається на кожній сторінці.
4.4.    У звіті S0301008 «1 ПВ. Звіт з праці (місячна)» виправлено розрахунок Фонду робочого часу, якщо звіт сформований за минулий період.
4.5.    В табелі обліку робочого часу виправлено відображення літерного коду умовних позначень відпустки без збереження заробітної плати.
4.6.    Виправлено перерахунок виконавчого листа.
4.7.    Адміністрування > Налаштування > Довідники
•    Індекс споживчих цін за листопад 2013 р. - 100,2%
•    Прожитковий мінімум з 01 грудня 2013 р. - 1218грн.

  Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА
 
Податкова інспекція
J0902002    Ф3-кн. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

  Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА
 
Пенсійний фонд
E0600H01    Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати  до органів доходів і зборів

Податкова інспекція
J0303402    Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

  НОВІ ФОРМИ
 
Державна служба статистики
S1204304    43-зв'язок. Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування
S1101305    1-заповідник. Заповідники та національні природні парки
S2702508    21-заг (рік). Реалізація сільськогосподарської продукції
S2204005    85-к. Звіт дошкільного навчального закладу
S3200604    1-ПГО. Звіт про політичні партії та громадські організації

Державна казначейська служба
Згідно Наказу Міністерства фінансів №44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.
FRD03005    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
F1513        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
F915        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FM915        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD19006    Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
F2KDV24        Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRD20006    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
FRD22006    Додаток 22 Реєстр про залишки коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету
FRD27006    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
FRD23006    Додаток 23 Реєстр залишків коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету на реєстрацiйних (спецiальних реєстрацiйних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD24006    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD28006    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD25006    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD29007    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD26006    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FRM29007    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F124        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FRD30006    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
F4_2KD24    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM24    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM24    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KD24    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FRD31S06    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
F4_4KD24    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FRD31Z06    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD32006    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
F4_5KD24    Ф №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FRD35006    Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
F2KD24        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD124    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F2KM24        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KM124    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD24    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM24    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FRD15006    Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FRD14006    Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
D0105015    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106015    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F7KDS24        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33S16    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KDZ24        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33Z16    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMS24        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33S17    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRD33Z17    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33S16    Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMZ24        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRM33Z16    Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM28006    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRM33S17    Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33Z17    Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KD1S24    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD34S06    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
F7KD1Z24    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S24    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD34Z06    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD38005    Додаток 38 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FVR2D005    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KM1Z24    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD36006    Додаток 36 Довідка про стан фінансових казначейських векселів
FREM7S03    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FREM7Z03    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FVR41D05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42D05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F7KDB24        Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB24        Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR43D05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR45D05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FVR4_3D5    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71DS5    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71DZ5    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7DS05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7DZ05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2D005    Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVR4105    Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4505    Зведена форма №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FZVR4205    Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR2M005    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZV4_3R5    Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR43D5    Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVR71S5    Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR71Z5    Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7S05    Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z05    Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR41M05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV2003    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FVR42M05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4103    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR43M05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR4_3M5    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71MS5    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71MZ5    Для одержувачів бюдж. коштів ф.  №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7MS05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7MZ05    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV4203    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV2M005    Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FDOV4303    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FZVM4105    Зведена форма №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4313    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVM4205    Зведена форма №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4403    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FZV4_3M5    Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR43M5    Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZRN71S5    Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZRN71Z5    Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7MS5    Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV70S3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FZVR7MZ5    Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV70Z3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER2011    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FTER4111    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER4211    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER4312    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FRES7S03    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FRES7Z03    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FTER4313    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER4402    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER70S2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER70Z2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER71S2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER71Z2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZKSPZ11    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG11    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FMDOV203    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FMDOV413    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FMDOV423    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FMDOV434    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FMDOV435    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FMDOV7S4    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7Z4    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7S5    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7Z5    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZKSDSA4    (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA4    (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

  ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
Державна казначейська служба
FRES2111    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4111    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4211    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4311    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4411    (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM2111    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FREM4111    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4211    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4311    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
F2MM11        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MVAL11    Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43MM111    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_2MM11    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_1MM11    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_3MM11    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1MD11    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F2MD11        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_2MD11    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3MD11    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4MD11    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F43MD111    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2
FZKSDP11    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP11    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

Державна служба статистики
S0403805    1-газ (природний). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S0800607    1-водопровід. Звіт про роботу водопроводу
S0403810    1-газ (зріджений). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S0601223    12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
S0601213    12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
S0400802    6-тп (ес). Звіт про роботу електростанції
S0900402    4-житлофонд. Квартирна черга та надання житлових приміщень