(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.197

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.197

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Відповідно до наказу Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 №739 «Про затвердження вимог до форматів криптографічних повідомлень» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за № 108/22640 передбачено, що для шифрування повідомлень повинен використовуватись окремий сертифікат шифрування. Вимоги цього наказу вступають в дію з 01.01.2014 року і є обов’язковими для виконання акредитованими центрами сертифікації ключів, а також організаціями, які розробляють або експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу.
З 01 січня 2014 року АЦСК «Україна» розпочне видавати окремі сертифікати для підписання електронної звітності та документів та окремі сертифікати для шифрування повідомлень. Таким чином, стандартний комплект сертифікатів для підприємства (юр. особа) буде містити наступні сертифікати ЕЦП: для підписання з типом «Директор», «Бухгалтер», «Печатка установи» та для шифрування «Печатка установи».
У зв’язку з цим в програмному комплексі «M.E.Doc» проведено наступні зміни та доробки функціоналу:
1.1.    В модулі «Адміністрування > Сертифікати > Встановлені сертифікати» додано колонку «Призначення».
 
В колонці відображається ціль використання сертифікату, передбачені наступні варіанти:
•    Універсальний – сертифікат старого зразка, виданий у 2013 році. Це сертифікат уніфікованого формату, дозволяє підписувати електронні документи та шифрувати повідомлення;
•    Шифрування – сертифікат нового зразка, використовується виключно для шифрування електронного повідомлення;
•    Підписання – сертифікат нового зразка, використовується виключно для підписання документів, як особистий юридично значимий підпис/печатка.
1.2.    В модулі «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат» у вікні «Формування заявок на сертифікат» окремо обираються типи заявок на сертифікати для підписання та для шифрування.
Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат шифрування печатки установи. Відповідна галочка встановлена за замовчанням (див. малюнок).
Сертифікати шифрування інших типів використовуються для довільного підписання документів.
 
В сформованих заявках на сертифікати в полі «Призначення ключа» відображаються відповідно: «Ключ шифрування печатки (директора, бухгалтера тощо)» та «Підпис директора (бухгалтера, співробітника тощо)».
 
Зверніть увагу! В сформованих файлах заявок та секретних ключів додається маркування:
«S» - від «sign» - файли призначені для формування сертифікатів підписання;
«С» - від «crypt» - файли призначені для формування сертифікатів шифрування.
 
1.3.    Порядок підписання ЕЦП електронної звітності, згідно налаштованого комплекту підписів, не змінено. Однак, при шифруванні використовується вже не печатка установи, а спеціальний сертифікат шифрування.
1.4.    Відповідно при прийомі вхідних повідомлень, розшифровується так само сертифікатом з типом «Печатка установи - шифрування».
1.5.    В процесі обміну первинними документами між контрагентами, Повідомлення про отримання документу підписується печаткою установи, а Повідомлення про прийом/відхилення документу – шифрується сертифікатом шифрування та підписується комплектом підписів.
1.6.    Невеличка доробка в модулі «Адміністрування > Параметри системи». В розділі «Підпис» додано поле «Використовувати пароль останнього підпису для ключа шифрування». Призначено для тих користувачів, які використовують один і той самий пароль для сертифікату з типом «Печатка установи» та сертифікату шифрування з типом «Печатка установи». Якщо встановлена дана галочка, система автоматично підставляє пароль печатки установи для шифрування.
1.7.    Для адміністраторів реєстрації використовуватимуться сертифікати відповідно для підписання та шифрування вхідних/вихідних повідомлень.

2.    Для форми J(F)0500103 «1 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» реалізовано групове автоматичне заповнення граф «Нараховано доходу» та/або «ОД».
Для цього виділіть у звіті необхідну кількість рядків та в меню «Правка» оберіть «Групова заміна полів доходу». Встановіть галочки:
  в полі «Сума нарахованого доходу» та внесіть суму для групової заміни;
  в полі «Ознака доходу (ОД)» та оберіть потрібний код у довіднику.

3.    Доопрацьовано відправку уточнюючих розрахунків з ПДВ.

4.    Для осіб, що з релігійних причин відмовились від присвоєння ІПН, та використовують реквізити паспорту (серія та номер), в Додатках 4,5,6,7 звітів з Єдиного внеску реалізовано автоматичне додання до реквізитів паспорту константи «БК» у відповідних полях.

5.    Реалізовано контроль на заповнення ІПН для іноземців в картці співробітника, в Картці підприємства на вкладці «Керівництво», а також в Додатках 4,5,6,7 звітів з Єдиного внеску.
Нагадуємо: для іноземців, які не мають коду ІПН, зазначається серія і номер документа, що засвідчує особу та обов’язково починається латинською літерою «F» та містить не менше 10 символів.

6.    Реалізовано вивантаження в формат ДКУ нових форм річної звітності до Держказначейства.

7.    Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
Для пакетів звітних документів реалізовано пошук Додатків до основних документів за допомогою використання функції «Фільтр».

8.    Виправлено створення резервного копіювання користувачами при виході з програмного комплексу.

9.    Модуль «Прийом та обробка звітності > Реєстр консолідованих звітів»
Для пакетів звітних документів додано можливість переміщати додатки до основного документу між однотипними пакетами звітних документів.
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів > Пакет звітних документів > Переміщення звітів між пакетами. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми, або з відкритого вікна модулю «Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів».

10.    Моніторинг користувачів
У вікні попередження користувача про примусове завершення роботи робочої станції додано таймер зворотного відліку часу.
 
11.    Модуль «Зарплата»
11.1.    В особовій картці працівника, розділ «Стаж», реалізовано можливість додати Стаж в галузі з будь-якого моменту.
11.2.    В особовій картці працівника, розділ «Загальні дані», в полі «Оклад» збільшено кількість символів після коми до 4.,
11.3.    В розрахунковому листі реалізовано можливість нарахувати суму пільги з будь-якого дня місяця.
11.4.    Звіти «(дод. 3) Довідка про середню заробітну плату», «(дод. 4) Довідка про середню заробітну плату» реалізовано відображення сум доходів, якщо в «Розрахунковому листі» внески відкореговані вручну.
11.5.    В звіті «Список працівників розрахункова відомість» реалізовано відображення працівників, у яких не нараховано заробітну плату.
11.6.    Адміністрування > Налаштування > Види оплат.
Додана можливість самостійно створювати необхідний вид оплати на підставі заданих методів розрахунків. Для цього:
а) натисніть «Створити запис», створиться новий вид оплати;
б) заповніть Символьний код та Найменування;
в) на вкладці «Параметри розрахунку» оберіть вкладку «Початкові параметри»;
г) зі списку, що випадає, оберіть Еталонний вид оплати, натисніть «Завантажити параметри з еталонної оплати»;
д) новостворений вид оплати заповниться даними;
е) збережіть дані.
11.7.    При роботі в Розрахунковій відомості реалізовано запам’ятовування внесених та відкорегованих даних та подальше збереження їх при переході в минулий період і повернення в поточний.
11.8.    Виправлено розрахунок кількості днів лікарняного, за умови, що працівник працює по скороченому графіку.

  НОВІ ФОРМИ  

НААН
US702110    Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

МОЗ України
FRD33MZ4    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F2KDMN24    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP24    Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL24    Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL24    Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43_IM24    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM24    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами