(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.203

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.203

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Зарплата»
1.1.    Адміністрування > Налаштування > Довідники:
  Мінімальна заробітна плата з 01.01.2014 р. – 1218 грн.
  Прожитковий мінімум з 01.01.2014 р. – 1218 грн.
  Максимальний ФОТ з 01.01.2014 р. – 20706 грн.
  Індекс споживчих цін за грудень 2013 р.   100,5%
  Відсотки пільг податку на доходи 2014 р.   50%.
1.2.    У звітах «(дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід)» та «(дод.4) Довідка про середню заробітну плату» додана можливість відображати суму доходу для працівників, у яких в програмному комплексі заведено дві особові картки (наприклад, за сумісництвом).

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    У довідник КВК додано код:
        340 Міністерство молоді та спорту України
2.    Згідно наказу Державного комітету статистики України №423 от 27.12.2013 р. оновлено Довідник НПП новий.
3.    Оновлено довідники:
  Довідник пільг;
  Довідник УКТ ЗЕД;
  Довідник по акцизу.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна казначейська служба
FDPLAN01    Довідка про зміну до плану використання бюджетних коштів
FDOVPR11    Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR22    Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR02    Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR01    Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету

Державна служба статистики
S2105106    51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S0403416    1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S1805105    51-вод. Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

Мінпромполітики
S2829814    Перелік форм приймання річної звітності

Міністерство оборони
MOU10111    Ф1. Баланс
MOU30308    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MOU40406    Ф4. Звіт про власний капітал
MOU01002    Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
MOU02003    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
MOU03002    Дод.3.  Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05002    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05103    Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
MOU06002    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU07002    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU08002    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU09102    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
MOU09302    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
MOU09402    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
MOU09502    Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління
MOU09603    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
MOU09703    Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
MOU10002    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
MOU04002    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU00105    Фінансовий план підприємства
MOU00305    Показники виконання фінансового плану
MOU20211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MOU31110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
MOU50005    Ф5. Примітки до річної звітності
MOU40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства
MOU90001    Анкета підприємства
MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
MOU90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
MOU90601    Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства
MOU31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
MOU41111    11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

МінКультури
KRD31Z06    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

Податкова інспекція
У рядку 6 в полі «№» збільшено кількість символів до 18.
J0101908    Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

Державна служба статистики
S2500110    1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства