(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.204

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.204

  НОВІ ФОРМИ
 
МінКультури
MK114101    Табл.14. Інформація про невикористані асигнування загального (спеціального) фонду, що повернуті до державного бюджету
MK911108    Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK911208    Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK100352    Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
MK100308    Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
MK305002    Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"
MK406002    Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK104006    Ф4. Звіт про власний капітал
MK305101    Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

МінКультури/бюджет
MKZAG001    Загальна інформація

Державна казначейська служба
F4_5MD11    Ф №4-5д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма №4-5д)

Державна служба статистики
S1002006    2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0301009    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

  ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
МінКультури
MK103002    Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK204002    Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK918101    Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс"
MK111001    Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK101002    Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK017201    Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017301    Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK105005    Ф5. Примітки до річної звітності
MK017401    Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017501    Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK911008    Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK017101    Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017601    Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017701    Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK019001    Табл.19. Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання
MK017801    Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK918001    Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK406001    Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK110001    Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK208001    Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
MK114001    Табл.14. Інформація про залишки коштів
MK112001    Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK113001    Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK208901    Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості
MK109001    Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK109901    Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості
MK100111    Ф1. Баланс
MK100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK216003    Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK102002    Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK020002    Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
MK215003    Табл.15. Порівняльна таблиця  між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"

МінКультури/бюджет
MK881001    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK887201    Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів
MK887101    Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887001    Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK886201    Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK886101    Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886001    Дод.6. Інформація про надходження основних засобів
MK885001    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK884001    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK883001    Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK888002    Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету

Державна казначейська служба
F7MDS12    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ12    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS12    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ12    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1S12    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z12    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S12    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z12    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_2MD11    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43MD111    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_4MD11    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F4_3MD11    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F2MM11    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MD11    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD11    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_3MM11    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1MM11    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2MM11    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43MM111    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F2MVAL11    Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Державна служба статистики
S1101208    1-відходи. Поводження з відходами
S0601011    1-опт (рік). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0900109    1-житлофонд. Житловий фонд
S2501003    1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
S2702209    2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві