(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.205

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.205

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Новий «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
(Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25 листопада 2013 року )

Внесені зміни:
1.1.    У електронній таблиці Реєстру, отримані податкові накладні:
В довідник «Податковий кредит» додано код 133 для експорту даних в рядок 16.1.4 Декларації з ПДВ.
1.2.    Змінені форми звітності, в які експортуються дані реєстру – див. в розділі «Нові форми».

2.    Модуль «Первинні документи»
2.1.    При прийомі первинних документів електронним каналом зв’язку, реалізовано інформування користувача про повідомлення, які не були розшифровані.
Нерозшифровані повідомлення поміщаються в папку \incoming\Partner\not_decrypted\ххххххххх\ (де ххххххххх – ЄДРПОУ підприємства-отримувача).
2.2.    В протокол отриманого первинного документу (в т.ч. ПН) додано атрибут «Час відправки», який відповідно відображає дату та час відправки документу контрагентом.
 
2.3.    В таблицю Корзини додано колонку Переміщений в корзину. Відображає дату та час, коли документ було видалено з Реєстру (тобто переміщено в Корзину).
Дана колонка відображається в таблиці за замовчанням. Для того, щоб вимкнути її відображення або відобразити її, натисніть на кнопку   - Конфігуратор таблиці. Зніміть або встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку   для збереження.
Зверніть увагу! Для того, щоб в колонці «Переміщений в корзину» відображались відповідні дані, обов’язково в Адміністрування > Журнал подій > Параметри необхідно встановити позначку в полі «Переміщення в корзину».
2.4.    Доопрацьовано механізм відхилення первинного документу. Якщо у вікні «Вкажіть причини відхилення» натиснуто кнопку «Відмінити», процес відхилення первинного документу відміняється.
2.5.    Виправлено помилкове блокування від редагування Податкових накладних , що виникало після імпорту ПН із zdi-файлів.

3.    Модуль «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
Доопрацьовано пошук документів по всіх сторінках Реєстру.

4.    Реалізовано вивантаження тимчасового кошторису в формат ДКСУ.
Виконується: Реєстр звітів/Файл/Ескпорт кошторису в форматі ДКУ

5.    Оптимізовано та пришвидшено перевірку сертифікатів через OCSP сервер.

6.    Довідник «Контрагенти»:
6.1.    Доопрацьовано можливість групової заборони відправки повідомлень контрагентам. Для цього потрібно виділити групу контрагентів та натиснути кнопку «Встановити заборону відправки повідомлень».
6.2.    Реалізовано виділення всіх записів довідника за допомогою комбінації клавіш Ctrl+A.

7.    Модуль «Прийом та обробка звітності»
7.1.    В Реєстрі консолідованої звітності в меню «Вигляд» додано команди «Розгорнути всі пачки» та «Згорнути всі пачки».
7.2.    Для режиму «M.E.Doc Корпорація» в модулі «Звітність > Реєстр звітів» реалізована можливість підписувати документи, які відправляються на «Інші» адреси працівником, який має сертифікат ЕЦП з типом «Співробітник».
Для цього в розділі «Адміністрування > Параметри системи > Підпис» для типу «Звітність» оберіть комплект «Співробітник».
Якщо налаштовано даний комплект, при спробі відправити звіт в контролюючі органи, система повідомить користувача: «Налаштовано комплект підписів, який не дає можливості звітуватися до контролюючих органів», та відбувається автоматичний перехід в Параметри системи для переналаштування.
7.3.    При доданні бланків в Запит на консолідацію у вікні «Створення звіту» реалізовано відображення бланків у вигляді дерева тих документів, які зв’язані в пакет.

8.    Модуль «Зарплата»
8.1.    Реалізовано автоматичне заповнення звіту PD012001 «Довідка про доходи (за вимогою)» даними з Розрахункової відомості (кнопка «Заповнити» на панелі інструментів). Також додана можливість відображати суму доходу для працівників, у яких в програмному комплексі заведено дві особові картки (наприклад, за сумісництвом).
8.2.    Додано новий вид оплати «Погашення боргу». Використовується для погашення заборгованості звільнених працівників.
8.3.    В Табелі обліку робочого часу реалізована можливість розблокування архівного документу (табелю) з метою коригування в ньому кількості відпрацьованих годин працівникам.
Для цього:
а.    Оберіть архівний період Табелю.
б.    Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+D.
Слово «Період» на панелі вибору періоду змінить колір на помаранчевий, що свідчить про розблокування архівного документу і можливість вносити в ньому зміни.
в.    Виділіть запис працівника та день, де потрібно змінити кількість відпрацьованих годин.
г.    В контекстному меню оберіть команду «Змінити години» та встановіть потрібне значення.
д.    Виконайте дії описані в п. «в» та «г» зі всіма працівниками, яким потрібно змінити кількість відпрацьованих годин в минулому періоді.
е.    Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+D для блокування документу від змін.
8.4.    В Розрахунковій відомості виправлено помилку нарахування суми профспілкового внеску за минулий період та заокруглення суми профспілкового внеску.
8.5.    Виправлено помилкове нарахування доплати за роботу в нічні та вечірні години, якщо в Табелі обліку робочого часу встановлюється неявка.

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    Оновлено довідник податкових інспекцій:
•    оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
•    змінено статуси на «Ліквідовано» в наступних інспекціях:
Код    ЄДРПОУ    Найменування
0471    38673254    ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ (БАГЛІЙСЬКИЙ Р-Н)
0472    38673254    ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА  ДПІ (ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н)
0473    38673254    ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ  (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н)
2297    38714798    ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ГУ МІНДОХОДІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ
2298    26037495    РУ ДЕПАРТАМЕНТУ САТ ДПА УКРАЇНИ В ХМЕЛЬН. ОБЛ.

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
F1300304    Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
F1400304    Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1300304    Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1400304    Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 793 від 11.12.2013 р.:
F0100107    ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0111102    Дод.1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111202    Дод. 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111302    Дод. 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111402    Дод. 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111602    Дод. 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111503    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111703    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи
F0100207    ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0121102    Дод.1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121202    Дод. 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121302    Дод. 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121503    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121602    Дод. 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121703    Додаток 7 до розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121402    Дод. 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 678 від 13.11.2013 р.:
F0200114    Податкова декларація з ПДВ (фо)
F0200412    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0215205    Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
F0200510    Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0299806    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
F0215105    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
F0299305    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
F0215705    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
F0215804    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
F0217006    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
F0217104    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0299705    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
F0215503    Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0200813    Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0201112    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0285106    Дод.5 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства) (Д5)
J0299405    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0285702    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0285404    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0287008    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
J0287105    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0209405    Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
J0294105    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)
J0294205    Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5)
J0294005    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0294602    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0294504    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0294305    Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0294705    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
J0294804    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0200114    Податкова декларація з ПДВ
J0200512    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215205    Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0200610    Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0299806    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0215105    Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299305    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215705    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0215804    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0217006    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
J0217104    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0215604    Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних
J0299705    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
J0215503    Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0209006    Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0209106    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
J0209205    Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0209305    Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0299005    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0290702    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0290504    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0297006    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
J0297104    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.2013 р.:
J1201507    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
F1201507    (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200807    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209007    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209407    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
F0103402    (для I і II групи)Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
У ІІ Розділі в графі 7 збільшено кількість символів до 25 знаків.
J0700205    Декларація про валютні цінності
F0700205    Декларація про валютні цінності

Мінпромполітики
S2800103    010 ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502    012 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305    011 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

Державна служба статистики
Форми, в яких встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1802506    25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S0301009    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S1002006    2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0602222    2-торг (авто). Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

Міністерство Праці
PRD26006    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD33S16    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z16    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

МінКультури
MK911208    Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK103002    Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK918101    Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс"
MK208001    Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
MK109001    Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK100111    Ф1. Баланс
MK100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK100352    Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
MK100308    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MK104006    Ф4. Звіт про власний капітал
MK305101    Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"