(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.214

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.214

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
 
1.    Модуль «Аналіз діяльності»
1.1.    Для проведення аналізу додано наступні річні статистичні форми фінансової звітності підприємства за 2013 рік:
S0100112    Ф1. Баланс
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100308    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104006    Ф4. Звіт про власний капітал
1.2.    Відкориговано методику розрахунків фінансових показників згідно діючих форм фінансової звітності підприємства.
2.    Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
Згідно листа Міністерства доходів і зборів України від 09.12.2013 р. №17169/6/99-99-17-03-01-16 "щодо розміру нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для інвалідів, які працюють на підприємствах суднобудівної промисловості" змінено нарахування єдиного внеску за відсотком 8.41% у строку 2.1.4. Таблиці 1 Додатку 4.
3.    Доопрацьовано відправку Податкової накладної контрагенту.

  НОВІ ФОРМИ  
 
Звітність емітентів
Згідно рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.:
Е0300103     Додаток 1. Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Е0300203    Додаток 2. Вiдомостi про прийняття рішення про розміщення цінних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу
Е0300303    Додаток 3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Е0300403    Додаток 4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Е0300503    Додаток 5. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300603    Додаток 6. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300703    Додаток 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Е0300803    Додаток 8. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Е0300903    Додаток 9. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Е0301003    Додаток 10. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
Е0301103    Додаток 11. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
Е0301203    Додаток 12. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
Е0301303    Додаток 13. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Е0301403    Додаток 14. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
Е0301503    Додаток 15. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
Е0700102    Додаток 16. Відомості про зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
Е0700202    Додаток 17. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів
Е0700302    Додаток 18. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
Е0700402    Додаток 19. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
Е0700502    Додаток 20. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
Е0700602    Додаток 21. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
Е0700702    Додаток 22. Відомості про припинення функціонування ФОН
Е0700802    Додаток 23. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
Е0700902    Додаток 24. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Е0701102    Додаток 25. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Е0701202    Додаток 26. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
Е0701302    Додаток 27. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Державна служба статистики
S0700609    1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700710    2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S1803106    31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв

Податкова інспекція
F0104702    Звіт про контрольовані операції
F0147101    Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147201    Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0147201    Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0104702    Звіт про контрольовані операції
J0147101    Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J1310601    Заява платника податків про проведення електронної перевірки

J1401001    Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
F1401001    Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
J1300701    Запит на проведення звірення
F1300701    Запит на проведення звірення
J1301001    Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
F1301001    Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
J1300801    Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
F1300801    Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
J1400701    Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.
F1400701    Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  
 
Державна служба статистики
S0501407    14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S1900609    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Форма, в якій встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S3200306    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

Податкова інспекція
Виправлено подачу Уточненого комплекту податку на прибуток (річна):
J0108101    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301    Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601    Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701    Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101    Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201    Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301    Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501    Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701    Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801    Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0181401    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601    Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Виправлено зовнішній вигляд бланків:
J1201005    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11
J1201105    Додаток 1 до податкової накладної
J1201205    Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201005    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11
F1201105    Додаток 1 до податкової накладної
F1201205    Додаток №2 № $N1 від $N15