(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.221

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.221

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    Оновлено Довідник пільг:
14010468    Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 31 00 00, 4401 39 90 00).
14010469    У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301) звільняються від оподаткування податком на додану вартість

2.    У довідник КПКВ додано новий код:
2301170_валюта Діагностика і лікування захворювання і впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
J0100513    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0150103    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150204    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150304    Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150603    Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150703    Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151103    Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151203    Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151303    Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151404    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151603    Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151704    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0152801    Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0151503    Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0152701    Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

МінКультури
MK911010    Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK911110    Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK911210    Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

Мінпаливенерго
PE100203    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
PE100303    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100403    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100503    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100703    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Укроборонпром
UOP90901    Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Мінпромполітики
S2830105    Фінансовий план підприємства
S2820111    002 Ф1. Баланс

МінКультури
MK204002    Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Податкова інспекція
J0602905    Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Інша звітність
S0100212    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110010    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111002    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104007    Ф4. Звіт про власний капітал
S0104053    Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
S0100352    Ф3-н.Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0100462    Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

Державна служба статистики
S0500907    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1201209    12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку
S0403705    1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S2702110    50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S2701409    21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S0601311    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі