(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.004

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.004

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.        Реєстр первинних документів
1.1.1.    Додано нові статуси первинних документів: «Готовий до відправки в ДПС» і «Готовий до відправки контрагенту». Статуси проставляються після накладання на документ усіх підписів, що налаштовані у комплекті підписів, і в залежності від заданого маршруту.
1.1.2.    У вікні Реєстру первинних документів додано колонку Реєстрація в ДПC, у якій за допомогою відповідних символів відображається статус документу у ДПС. Символ   означає, що документ зареєстровано,   - документ відхилено, якщо колонка пуста – документ у ДПС не оброблено.
1.1.3.    Реалізовано функцію створення документів:
•    Податкової накладної, Акта, Видаткової накладної на підставі Рахунку;
•    Податкової накладної на підставі Видаткової накладної;
•    Податкової накладної на підставі Акту.
Для створення документу оберіть вихідний документ, натисніть праву кнопку миші або меню Файл та виберіть команду Створити на основі. Відкриється перелік документів, які можливо створити на основі обраного документу. Оберіть пункт, що відповідає документу (документам), які необхідно створити.
1.1.4.    Додано зв’язування первинних документів у реєстрі. Для імпортованих документів, зв’язок встановлюється автоматично за значенням номеру та дати Договору. Для інших документів зв’язок встановлюється по команді контекстного меню Згрупувати виділені документи, або по команді меню Файл\Згрупувати виділені документи.
Для відображення зв’язків у вікні «Реєстру первинних документів» додано поле Зв’язані док-ти. Поле містить «галочку», якщо для певного документа існують зв’язані документи.
Додано вкладку Зв’язані документи. Вкладка містить список пов’язаних документів. Для закритого документу вкладка Зв’язані документи завжди відкрита. Якщо документ не має зв’язаних документів, вкладка Зв’язані документи відсутня.
Більш детальну інформацію див. у файлі довідки у розділі Реєстр первинних документів \ Робота з первинними документами \ Зв’язані документи.
1.1.5.    Реалізовано функцію групування зв’язаних документів у вікні реєстру. Групування документів відбувається по номеру та даті Договору.
Функція викликається по вибору пункту меню Вигляд\Згруповані документи. Команда доступна у меню, якщо у фільтрі для типу документу обрано значення – «Всі».
1.1.6.    Додано фільтр «Містить». Фільтр встановлюється по замовчуванню. Якщо встановлено цей тип фільтру, у вікні відображаються дані, що містять вказану комбінацію символів. Фільтр можливо застосувати у групі даних Контрагент.
1.1.7.    У довіднику «Номенклатура товарів та послуг» реалізовано позиціонування на групу, з якої обирався останній товар у списку.
1.1.8.    Виправлено помилку відображення ІПН у квитанції про відхилення контрагентом по причині невідповідності ІПН. У квитанції відображається значення ІПН у карточці підприємства-отримувача та у вхідному документі.
1.1.9.    Виправлено помилку, що виникала при груповій відправці первинних документів. Помилка виникала у мережевій версії програми, якщо не були налаштовані підписи для кожного типу документів.
1.1.10.    Виправлено помилку, що виникала при погоджені чи відхилені первинного документу Юридичною особою, якщо документ надходив від ФОП.
1.1.11.    Виправлено помилку у зміні статусу обробки документу, що виникала при повторному отриманні квитанції від ДПС.
1.1.12.    Доопрацьовано позиціонування курсору у первинних документах на основі шаблону. Після переключення з іншої вкладки курсор зберігає положення у конкретному місці документа, яке було вказано користувачем.
1.1.13.    На вкладці «Протокол» додано розділ «Протокол перевірки». У розділі відображаються помилки, знайдені під час перевірки документів, або помилки, виявлені під час відправки неперевірених Податкових накладних та Додатку 2. Документ, що містить помилки, позначається червоним кольором. Якщо помилки відсутні, розділ "Протокол перевірки" містить повідомлення – «Помилки відсутні». Якщо документ не перевірявся, розділ "Протокол перевірки" містить повідомлення – «Не перевірено».
1.1.14.    Виправлено помилку, що виникала при погодженні та відхиленні первинного документа за умови автоматичного створення карточки контрагента в довідниках.

1.2.        Шаблони первинних документів
1.2.1.    При редагуванні шаблонів первинних документів збільшено розмір Порожнього поля, для якого обрано значення "ПУСТО".
1.2.2.    Виправлено помилку, що виникала при редагуванні списку фіксованих значень у шаблоні первинних документів.

2.    Модуль «Адміністрування»
2.1.        Параметри системи
2.1.1.    У розділі Загальні створено групу опцій Друк. До існуючої опції «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні звітів» додано опції:
•    «Друкувати номер на першій сторінці» - якщо опція встановлена, під час друку та експорту у PDF на першій сторінці документу проставляється номер сторінки. Опція працює для документів: Звіти, Реєстр податкових накладних, Податкова накладна та Додаток 2. По замовчуванню опція відключена;
•    «Накладати зображення підписів під час друку або друку в PDF» - опцію перенесено з розділу Звітність.
2.1.2.    Додано функцію автоматичної нумерації документів при створені, копіюванні та імпортуванні. Автоматична нумерація документів налаштовується у розділі Звітність.
Налаштування автоматичної нумерації виконується за допомогою параметрів:
Область Тип документа - встановленням «галочки» обирається типи документів, для яких буде застосовуватися автоматична нумерація;
Поле Період – у полі обирається термін (місяць або рік), на протязі якого буде використовуватися автоматична нумерація;
Опція Встановити номер при імпорті, якщо номер був порожнім - якщо опція встановлена, імпортованому документу, який не містив номеру, буде автоматично присвоєно номер, сформований згідно вказаних налаштувань.
Поле Поточне значення чисельної частини – у полі вказується цифрове значення, з якого необхідно почати нумерацію документів. Для кожного наступного документу, що отримує автоматичний номер, чисельне значення номеру збільшується на 1. Після закінчення терміну, вказаного у полі Період, нумерація знов починається зі значення, вказаного у полі Поточне значення чисельної частини. Нумерація для кожного типу документів ведеться окремо.
Поле Префікс - вказується символ або комбінація символів, що буде додано перед чисельною частиною номеру.
Поле Суфікс - вказується символ або комбінація символів, що буде додано після чисельної частини номеру.
Поля Префікс та Суфікс містять символи, що є незмінними для всіх номерів, поля необов’язкові і використовуються при необхідності. Поля Префікс та Суфікс не використовуються при формуванні номерів Податкових накладних та Додатку 2.
Опція Доповнювати чисельну частину нулями - якщо опція встановлена, перед чисельним значенням номеру будуть додані нулі. Кількість нулів залежить від значення вказаного у полі Кількість знаків чисельної частини.
Поле Кількість знаків чисельної частини – у полі вказується кількість числових символів, що повинен містити номер. Наприклад, у полі Поточне значення чисельної частини вказано значення «12» (два знаки), у полі Кількість знаків чисельної частини вказано значення «5» - до чисельної частини номеру документу буде додано 3 нулі.
У полі Наступний номер відображається номер, сформований згідно виконаних налаштувань, та який буде автоматично присвоєно наступному документу.
По натисканню кнопки Застосувати для всіх виконується дублювання виконаних налаштувань для всіх типів документів.

2.2.        Сертифікати
2.2.1.    Реалізовано друк згенерованих заявок з «Реєстру заявок на сертифікат». Додано можливість друку як окремої заявки, так і групи заявок. Увага! Друк можливий лише для заявок, що були згенеровані.
2.2.2.    Відкрито для редагування поля заявки на сертифікат, які містять дані контрагента: ІПН, Місцезнаходження та Номер телефону.
2.2.3.    Відновлено функцію «Оновити дані в картці підприємства» на основі сертифікатів.
2.2.4.    Реалізовано очищення поля Ідентифікатор відкритого ключа при копіюванні «Заявки на сертифікат».

2.3.        Планувальник завдань
2.3.1.    Для клієнт-серверної версії програми, у випадку не завершення роботи станції і неможливості виконати завдання планувальника, додана можливість відправити помилки на електронну пошту, яка вказується у спеціальному полі модуля.

3.    Модуль «Звітність»
3.1.        Єдиний внесок
3.1.1.    Виправлено відображення повного тексту квитанцій в закритому документі.
3.1.2.    Додано перенесення поля «стать» у картку співробітника функції «Оновити довідник співробітників» у Таблиці 6 Додатка 4.
3.1.3.    Оптимізовано швидкість перевірки ІПН у всіх додатках.
3.1.4.    Реалізовано запам’ятовування налаштувань користувача у додатках.

3.2.        Реєстр звітів
3.2.1.    Виправлено помилку, що виникала під час відправлення імпортованого пакету звітів у контролюючий орган. Помилка виникала при використанні ліцензії на ЕДО.
3.2.2.    Виправлено помилку, що виникала при виконанні команди «Відправити копію на іншу адресу» на вкладці «Наступні дії». Відправлявся лише виділений документ, а не весь пакет звітів.
3.2.3.    Виправлено помилку виконання команди «Зашифрувати та зберегти» на вкладці «Наступні дії» для пакету звітів. Зберігався лише один документ, який було виділено у вікні реєстру.

3.3.        Оптимізовано розміщення тексту при роздрукуванні Квитанції 2.

4.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
4.1.        Виправлено помилку відображення команди «Перевірити звіт». Для перевіреного документу, що мав статус «Вірний», команда не відображалась на вкладці «Наступні дії».
4.2.        Додано відображення назви та типу Реєстру податкових накладних у вікні Вибір періоду імпорту документів. Назва та тип реєстру відображаються при виконанні імпорту документів у форматі контролюючого органу.
 
5.    Модуль «Аналіз діяльності»
5.1.        Виправлено помилку, яка виникала при відкритті розділу «Аналіз руху власного капіталу».

6.    Модуль «Облік ПДВ» > Податкова декларація з ПДВ
6.1.        Внесено зміни на аркуші «Інструкції» у файлі шаблону xls для Додатку 5 та Додатку 1.

7.    Модуль «Довідники»
7.1.        Співробітники
7.1.1.    Оптимізовано відображення вікна Фізична особа. Додано можливість зменшувати розмір вікна за допомогою миші.

7.2.        Карточка підприємства
7.2.1.    Збільшено кількість символів у полі «скорочено» довідника «Квартира/кімната тип».

7.3.        Контрагенти
7.3.1.    Реалізовано заповнення полів адреси довідника з сертифікату контрагента. Заповнюється не лише повна адреса, а й її окремі складові компоненти: місто, вулиця, номер будинку, тощо.

8.    Модуль «Моніторинг користувачів»
8.1.        Доопрацьовано відображення підключених станцій після перезавантаження служби. Виправлена помилка завершення сесії після відключення станції.

9.    Модуль «Зарплата»
9.1.        Доповнено довідку про нові доопрацювання та можливості в програмі: імпорт в розрахункову відомість з файлів формату .dbf; фільтр по підрозділах та налаштування в реєстрі документів, тощо.
9.2.        Уточнено нарахування та відображення доходу, нарахованого мобілізованим, призваним на військову службу у звітах 1-дф, про ЄСВ (додаток 4) та 1-пв. У відповідності до роз'яснень та змін до законодавства.
9.3.        Внесені зміни до звіту 1-дф та звіт про ЄСВ (додаток 4) щодо нюансів відображення окремих видів доходів.
9.4.        Виправлено невірне відображення утримань та виплат у звіті «Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу».
9.5.        Скориговано розрахунок базового місяця для індексації при прийомі на роботу нових працівників посеред місяця.

10.    Оновлено налаштування друку. Додано можливість обирати сторінки документу, які необхідно роздрукувати. Для цього у вікні налаштувань друку, у полі Друкувати сторінки, із списку обирається значення: Всі, Парні або Непарні.
 
11.    Оптимізовано споживання ресурсів системи під час запуску програми.

  НОВІ ФОРМИ  

ДСЗУ
C0102202    Заява про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.
C0102102    Повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва.
C0102701    Додаток 3 до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю.

Первинні документи
PD011102    Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (Додаток 1).

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Розділі II, суми ПДВ 20% і 7% відображаються окремими рядками:
J0215105    Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
F0215105    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

Додано новий довідник до форм:
F0299305    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299405    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0294005    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299005    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299305    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).

Для електронної Податкової накладної при заповненні гр. 11 («Без ПДВ») поле «Підлягає реєстрації в ЄДРПН» не проставляється:
J1201005    Податкова накладна.
F1201005    Податкова накладна.

Збільшено кількість рядків до 9999 для форм:
F0525001    Довідка про використані розрахункові книжки.
J0525001    Довідка про використані розрахункові книжки.

Державна служба статистики
S2703005    37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт.
S2702410    24-сг (міс). Стан тваринництва.
S0700710    2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт.

Інша звітність
Зміни згідно наказу 754 від 14.07.2014:
S0111002    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
S0110010    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.