(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.011

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.011

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1. Для зручності користувачів збільшено розмір шрифту у інтерфейсі програми.
2. Модуль «Первинні документи»
2.1.  Реєстр первинних документів
2.1.1. Реалізовано можливість пошуку документів за декількома номерами. Для здійснення пошуку, у фільтрі Номер через кому вкажіть номери документів та натисніть кнопку Показати. У вікні буде відображено документи, номери яких містять вказані значення.
2.1.2. Реалізовано групове відкриття первинних документів із реєстру. Для того щоб відкрити декілька документів, оберіть їх у списку вікна та виконайте команду Відкрити.
2.1.3. Виправлено помилку автоматичної нумерації податкових накладних, що виникала під час виконання команди меню Правка > Очистити у вікні відкритого документу.
2.1.4. Виправлено помилку, що виникала при погодженні групи первинних документів.
2.1.5. Виправлено помилку відправки не підписаного первинного документа Фізичною особою підприємцем. Помилка виникала при спробі відправити не підписаний документ за допомогою кнопки панелі інструментів.
2.1.6. Виправлено помилку оновлення даних у колонці Реєстраційний номер для Податкових накладних. Після отримання квитанцій від ДФС дані колонки не оновлювались.
2.1.7. Виправлено роботу функції Змінити для перевідправки на вкладці Наступні дії у вікні документів Податкова накладна та Додаток №2.
2.2.  Шаблони первинних документів
2.2.1. Відкрито для редагування поле посади керівника Замовника у шаблонах документів:
• Акт (без ПДВ);
• Акт (ціна без ПДВ);
• Акт (ціна з ПДВ).
2.2.2. Відкориговано заповнення поля МФО при створенні первинного документа. Якщо в Контрагента не заповнене значення МФО, у документ записується значення "-" або «пусто», відповідно до значення, обраного у властивостях поля.
2.2.3. Виправлено помилку, яка виникала під час створення шаблону документу при копіюванні полів з іншого шаблону.
2.2.4. Збільшено кількість знаків у графі Кількість до 6 знаків після коми, та у графі Ціна до 12 знаків після коми (приведено у відповідність до Порядку заповнення Податкової накладної, де максимальна кількість знаків 6 і 12 відповідно у графах «Кількість» і «Ціна»):
• Видаткова накладна;
• Видаткова накладна (без ПДВ);
• Рахунок;
• Рахунок (без ПДВ);
• Акт (без ПДВ);
• Акт (ціна з ПДВ);
• Акт (ціна без ПДВ);
• Рахунок (без ПДВ);
• Рахунок (ціна без ПДВ);
• Рахунок (ціна з ПДВ);
• Видаткова накладна (без ПДВ);
• Видаткова накладна (ціна без ПДВ);
• Видаткова накладна (ціна з ПДВ).
3. Модуль «Банківські рахунки»
3.1. Виправлено помилку, що виникала при збережені файлу відповіді.
3.2. Змінено номер наказу у вікні Експорт відповіді. Відкориговано розмір вікна експорту.
4. Модуль «Довідники»
4.1. Реалізовано пошук по всім полям довідника. На панелі інструментів вікна Довідника додано поле введення даних для пошуку. Якщо дані не введено, у полі відображено слово «Пошук». Для здійснення пошуку введіть потрібне значення у поле та натисніть клавішу <Enter>. У вікні буде відображено рядки довідника, що містять введене значення. Поля, у яких знайдено значення, позначаються жовтим кольором.
Для відображення всіх даних, що містяться у довіднику, натисніть кнопку   «Увесь довідник».
Зверніть увагу! З панелі інструментів вікна Довідників видалено кнопку пошуку.
4.2. Контрагенти
4.2.1. Відкориговано завантаження даних із сертифікатів у Картку контрагента по кнопці Завантажити сертифікат. Якщо в організації є декілька філій і одне ЄДРПОУ, виконується перевірка сертифікатів на наявність коду філії. Якщо знайдено сертифікат, що містить код філії, відбувається завантаження сертифікату відповідної філії. Якщо дані про код філії у сертифікатах відсутні, завантажується останній за датою отримання сертифікат.
4.2.2. Виправлено помилку відображення адреси контрагента.
4.2.3. Виправлено помилку, що виникала під час виконання запиту "Оновити дані по контрагенту" при встановленому .NET Framework 2.0 початкової версії.
5. Модуль «Звітність»
5.1. Універсальний імпорт
Додано опцію Відкинути дублікати по первинному ключу у вікні Шаблон імпорта. Опція доступна для шаблонів Податкових накладних та Додатку 2 у режимі редагування. Якщо опція встановлена, при імпорті виконується контроль значень номерів та дати виписки документів. Якщо документ з такими значеннями вже існує у базі даних, імпорт не виконується. По замовчуванню опція вимкнена.
5.2. Єдиний внесок
Відкориговано нумерацію сторінок при створенні скасовую ...