(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.021  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
Відкрито можливість відправки документа Розрахунок коригувань із від’ємним значенням, якщо використовується код доступу модуль «Електронний документообіг».
2.    Модуль «Зарплата»
2.1.    Збільшено розмір Податку з доходів фізичних осіб з сум, що перевищують 10 прожиткових мінімумів з 17% до 20%.
2.2.    Змінені відсотки виплат по лікарняним в залежності від стажу. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції Закону від 28.12.2014 р. допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: при страховому стажі до 3 років — 50% середньої зарплати; від 3 до 5 років — 60%; від 5 до 8 років — 70%; понад 8 років — 100%.
2.3.    Оновлено довідники індексу споживчих цін та максимальної бази оподаткування єдиного соціального внеску.
3.    Оновлено файли електронної довідки.

  НОВІ ФОРМИ  

Міністерство праці
P126        Ф №1 Баланс (бюджетний).
P0106016    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування.
P0105016    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів.
P916        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності.
PRD34S07    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
PRD34Z07    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
P1514        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
PRD18007    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
PRD25007    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках.
PRD13007    Додаток 13 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.
PRD14007    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту.
PRD26007    Додаток 26 Довідка про депозитні операції.
PRD24007    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.
PRD30007    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України.
PRD27007    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.
PRD21007    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України.
PRD20007    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках.
PRD22007    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.
PRD23007    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів.
PRD32007    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів.
PRD03006    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів.
P7KD1Z26    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
PRD33S18    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
PRD33Z18    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
P7KDS26        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
P7KDZ26        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
P43KD126    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
P4_1KD26    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
P4_2KD26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
P4_3KD26    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
P2KD26        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
PRD28007    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
PRD29008    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості.
PRD31S07    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
PRD31Z07    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.

МОЗ України
F2KDMN26    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F41DEP26    Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F41VAL26    Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F42VAL26    Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F43_IM26    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F7KDZM26    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
FRD33MZ5    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.

НААН
U2UKD26        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
U41UKD26    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
U42UKD26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
U41VAL26    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
U42VAL26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
U43UKD26    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
U44UKD26    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
U7UKDS26    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
U7UKDZ26    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
US702111    Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств.
N2000209    Додаток Б форма 4 – наука.
FZNDR013    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах.

Міністерство культури
K126        Ф №1 Баланс (бюджетний).
K0106016    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування.
K0105016    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів.
K916        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності.
KRD34S07    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
KRD34Z07    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість.
K1514        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
KRD18007    Додаток 18 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
KRD25007    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках.
KRD13007    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду.
KRD14007    Додаток 14 Пояснювальна записка.
KRD26007    Додаток 26 Довідка про депозитні операції.
KRD24007    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.
KRD30007    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України.
KRD27007    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.
KRD21007    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України.
KRD20007    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках.
KRD22007    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.
KRD23007    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів.
KRD32007    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів.
KRD03006    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів.
KRD37007    Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету.
K7KD1Z26    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
K7KD1S26    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
KRD33S18    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
KRD33Z18    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.
K7KDS26        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K7KDZ26        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K43KD126    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
K4_1KD26    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
K4_2KD26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
K4_3KD26    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
K2KD26        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
KRD28007    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
KRD29008    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості.
KRD31S07    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
KRD31Z07    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.
KRD35007    Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я.
 
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

МОЗ України
FOZ24D03    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

Державна казначейська служба
F4_1KD26    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
F4_1KM26    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F43KD126    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F43KM126    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій).
F4_2KD26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_2KM26    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
F4_3KD26    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F4_3KM26    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
F2KD26        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F2KM26        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F7KD1S26    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KD1Z26    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KM1S26    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KM1Z26    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.
F7KDS26        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KDZ26        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMS26        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMZ26        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.