(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.026

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.026  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Реалізовано функцію автоматичного заповнення колонки Дата експорту. Зберігається дата для всіх видів експорту.
1.1.2.    Змінено алгоритм завантаження документів, що отримані у відповідь на запит до ЄРПН. Детально завантаження документів з ЄРПН у Реєстр первинних документів описано у розділі електронної довідки Модулі програми – Довідки державних органів – Інформаційна довідка - Відображення документів, отриманих з ЄРПН.
1.1.3.    Для документів Податкова накладна та Розрахунок коригування змінено назви статусів:
•    Зареєстровано в ДПС змінено на Зареєстровано в ЄРПН;
•    Відхилено в ДПС змінено на Відхилено в ЄРПН;
•    Відправлено в ДПС змінено на Відправлено в ДФС;
•    Доставлено в ДПС змінено на Доставлено в ДФС;
•    Готовий до відправки в ДПС змінено на Готовий до відправки в ДФС.
Назву функції Відправити в ДПС (вкладка Наступні дії) змінено на Відправити в ДФС.
Замінено назву розділів Доставлено в ДПС, Відправлено в ДПС (вкладка Протокол) на Доставлено в ДФС та Відправлено ДФС, відповідно.
1.1.4.    Додано нову колонку Походження документа. Для вхідних документів у колонці Походження документа відображається значення «ЄРПН» або «Контрагент», в залежності від способу отримання документу.
1.1.5.    Доопрацьовано відображення назви та підписів відправника для вхідних документів, звантажених з ЄРПН. На вкладці Протокол, у розділі Отримано, у якості відправника вказується - ДФС, перед підписами продавця відображаються підписи Міністерства доходів і зборів України (див. малюнок вище).
1.1.6.    Виправлено помилку автоматичного заповнення колонки Електронна. Для документів Додаток 2 колонка автоматично заповнюється значенням «Так».
1.1.7.    Змінено алгоритм оновлення даних Контрагентів при відправлені документів. Додано контроль коректності значень ЄДРПОУ та ІПН.
1.1.8.    Оптимізовано роботу Реєстру первинних документів.
1.1.9.    Виправлено помилку реєстрації у ДФС Податкових накладних, які були імпортовані у форматі DBF. Відновлено реєстрацію імпортованих Податкових накладних, у яких у полі «Код діяльності» за замовчуванням було записане значення «0».
1.1.10.    Виправлено помилку експорту Податкових накладних у форматі DBF, яка виникала під час експорту накладних, зареєстрованих у ЄРПН, що мали статус "Отримані". Помилка виникала при використанні Oracle.
1.1.11.    Реалізовано можливість створення та реєстрації Податкових накладних і Додатків 2 з умовними кодами ІПН.
1.1.12.    Доопрацьовано процедуру реєстрації Розрахунку коригування, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.
1.1.13.    Виправлено помилку, яка виникала під час експорту даних про реєстрацію документів у ЄРПН в форматі DBF.
1.1.14.    Виправлено помилку автоматичного заповнення ІПН відправника значенням ІПН отримувача у певних документах. Помилка виникала на стороні отримувача, у випадку, якщо у відправника документу не був заповнений код ІПН у карточці підприємства.
1.1.15.    Доповнено експорт Податкових накладних та Додатків 2 у форматі для обміну звітністю DBF. Детальніше див. посилання http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=2234.
1.1.16.    Виправлено помилку відкриття Витягу з ЄРПН на Розрахунок коригувань через вкладку Наступні дії у Реєстрі первинних документів.

1.2.    Автоматична обробка
1.2.1.    Реалізовано збереження параметрів, встановлених користувачем, під час запуску автоматичної обробки.
1.2.2.    Виправлено помилку автоматичної обробки Додатків 2 (F1201207, J1201207) за вказаною датою.

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
Змінено формат імені файлу документу «Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису» (S1391101) для відправки у контролюючий орган. Ім’я створюється у форматі статистики.
2.2.    Універсальний імпорт
Доопрацьовано імпорт Податкових накладних та Додатків 2. При імпорті Податкових накладних (J1201007, F1201007) у поле N19, а підчас імпорту Додатків 2 (J1201207, F1201207) у поле N14, проставляється ознака «1» - «Електронна».
2.3.    «Єдиний внесок» > Додаток 4
При копіюванні звіту закрита можливість вибору періоду «квартал», «півріччя», «9 місяців», «рік».

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлено помилку, що виникала під час експорту у «Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (J0215106) з Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Помилка виникала при виконанні команди меню Файл – Експорт – Експорт у форми звітності - Експорту в уточ. Розшифровки, якщо у рядках вкладки Отримані були встановлені позначки у колонці «Уточ.».

4.    Реалізовано заповнення поля Адреса головної установи під час відновлення з резервної копії.

5.    Модуль «Зарплата»
5.1.    Розширено функціонал Особової картки працівника. В розділі Відпустки додана таблиця «Коефіцієнт підвищення середньої зп.». Якщо заповнено дату та коефіцієнт підвищення заробітної плати працівника, при розрахунку середньої для оплати відпусток вона буде підвищуватись на вказаний розмір. Для розрахунку потрібно також відмітити поле «Визначення того, що вид оплати необхідно розраховувати з урахуванням коефіцієнту» в Налаштування - Види оплати - Відпустка - Додаткові показники.
5.2.    Внесено зміни до звіту Платіжна відомість на виплату зарплати (по періодам). Додане поле вибору «Виплата для звільнених працівників». Якщо поле відмічено, додатково роздрукується відомість по звільненим працівникам звітного місяця.
5.3.    Внесено зміни до звіту Платіжна відомість на виплату інших видів оплат - додано режим користувача. В ньому можливо обрати виплату за попередній або поточний місяць, який обраний як звітний. В стандартному режимі робота звіту не змінювалась.
5.4.    В Налаштуваннях меню Фонди додане поле вибору «Використовувати рахунки 8-го класу». Знявши з нього відмітку бухгалтерські проведення по фондам не будуть використовувати 8-й клас рахунків.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна служба статистики
S0700610    1-буд. Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва.
S0700711    2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт.
S0403507    1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна).
S2400104    1-ПО (місячна). Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення.
S0500105    1-ЕЮ Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.
S0602223    2-торг (авто). Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них.
S0600715    7-торг(рік). Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства.

Міністерство праці
F2KD2508    Ф.№2кд Мін. праці.
F7KD2508    Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. Праці.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Реалізовано можливість формування Запиту щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
J1301201    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку.
F1301201    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку.
J1401201    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ.
F1401201    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ.

Реалізовано автоматичне заповнення поля Покупець значенням «Неплатник» при заповнені поля ЕДРПОУ покупця вручну умовним кодом 100000000000:
J1201007    Податкова накладна.
F1201007    Податкова накладна.
J1201207    Додаток №2.
F1201207    Додаток №2.