(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.032

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.032  НОВІ ФОРМИ  

Первинні документи
PD310203    Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.
PD300001    Форма №1-ОПП.

Державна служба статистики
S1500208    1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт.
S0403336    1-тариф (труб). Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами.
S2700208    4-сільрада. Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради.
S1001201    12-зез (ВПІ). Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування.
S1001103    11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування.

Інша звітність
S2400204    5-НО. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.
S0404603    1-НО (наука/оборона). Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Додано можливість відображення від’ємних значень у графах з кодами рядків 06 та 08:
J0101707    Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток.
J0117102    Додаток 1. Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и).

Державна служба статистики
S1904412    4-мтп (рік). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів.