(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.033

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.033  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Облік ПДВ»
1.1.    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
1.1.1.    На виконання п.201.11 ст. 201 Податкового кодексу України реалізовано експорт рядків Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у бланк Реєстру документів.
Податкові накладні та Розрахунки коригування у бланк Реєстру документів не експортуються.
Щоб виконати експорт, оберіть пункт меню Файл > Експорт > Експорт у форми звітності > Реєстр документів (RDХХХХХХ), де «ХХХХХХ» — код, що відповідає типу Реєстру документів.
1.1.2.    Реалізовано заповнення колонки «Дата отримання покупцем РК» на вкладці Видані датою підтвердження\відхилення контрагентом. Заповнення колонки відбувається під час імпорту Додатків2 (F1201207, J1201207) з «Відсутніх у реєстрі».
1.1.3.    У бланк документу Додаток2 (F1201207, J1201207) додано поле розробника Дата отримання. Реалізовано можливість редагувати поле Дата отримання на вкладці Відсутні у реєстрі у випадку, якщо документ недоступний для редагування.

2.    Модуль «Первинні документи».
2.1.    Реєстр первинних документів
2.1.1.    Доопрацьовано обробку імен файлів під час імпорту з dbf. Файл приймається до обробки незалежно від регістру літер, що використані у імені файлу (маленькі чи ПРОПИСНІ).
2.1.2.    Доопрацьовано процес постановки документа на маршрут при передачі документів із 1С та ІС_ПРО, при імпорті у форматі для обміну звітністю та імпорті у форматі DBF.
2.1.3.    Виправлено помилку відображення останньої 12 цифри ІПН контрагента після експорту даних про реєстрацію у ЄРПН з DBF-файлу. Помилка виникала, якщо у налаштуваннях експорту встановлена опція «Доповнювати ІПН та Номер свідоцтва провідними нулями».
2.1.4.    Виправлено експорт значень ЄДРПОУ продавця, номеру реєстрації та дати реєстрації при експорті вхідної Податкової накладної у форматі DBF для обміну звітністю.
2.1.5.    Виправлено помилку збереження значення ІПН під час експорту даних про реєстрацію у ЄРПН Додатків 2 у форматі DBF. Для вихідних документів виконується збереження ІПН покупця, для вхідних документів — ІПН продавця.

2.2.    Автоматична обробка
2.2.1.    З налаштувань періоду обробки видалено опцію Всі.
Щоб встановити період обробки, у полі Період встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для початку періоду встановлюється дата за 15 днів до поточної дати, для закінчення періоду встановлюється поточна дата.
2.2.2.    Додано новий параметр налаштування автоматичної відправки документів: Не відправляти документ, якщо він має статус. Статус документу обирається з випадаючого списку. Документи із вказаним статусом відправлятись не будуть. Якщо необхідно відправляти документи незалежно від статусу, оберіть значення «Не використовується» (встановлено за замовчуванням).
2.2.3.    Оптимізовано використання оперативної пам’яті під час автоматичної обробки.
2.2.4.    Оптимізовано швидкість обробки документів.

3.    Модуль «Звітність» > Універсальний імпорт
Доопрацьовано імпорт Податкових накладних (J1201007) и Додатків 2 (J1201207). У шаблони імпорту dbf та xls додано поле розробника DEPT_POK - «Код філії покупця».

4.    Модуль «Зарплата»
4.1.    Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за січень 2015р. — 103,1.
4.2.    Звіти > Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів.
Додано відображення суми виплати заробітної плати через банк та касу.

4.3.    Звіти > Видатковий касовий ордер та Видатковий касовий ордер (загальний).
У звітах «Видатковий касовий ордер» та «Видатковий касовий ордер (загальний)» додано автоматичне заповнення полів «Керівник» та «Головний бухгалтер» з картки підприємства.

4.4.    Налаштування > Види оплат > Компенсаційні нарахування > Індексація доходів.
Додано опцію «Розраховується згідно параметрів графіка роботи працівника», при встановленні якої працівникові розраховується індексація пропорційно відпрацьованим дням/годинам в залежності від графіку роботи співробітника.

4.5.    У звіті «Відомість розрахунку нарахувань у фонди з майбутніми періодами» виправлена помилка відображення суми в колонці «Нараховано ФОП» у випадку коли ця сума менше мінімальної заробітної плати.

4.6.    Виправлено помилку відображення поля «Таб. №» при збереженні звітів «Табель обліку робочого часу (скорочений)» та «Табель обліку робочого часу (кольоровий — з годинами)».

4.7.    Виправлено відображення наявності пільги в колонці «Пільги ПДФО» в розрахунковій відомості.

4.8.    У звіті «Відомість розрахунку утримань в Пенсійний фонд» виправлена помилка відображення суми єдиного внеску з тимчасової непрацездатності.

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    Оновлено Довідник КПКВ.
2.    Оновлено Довідник НПП.

  НОВІ ФОРМИ  

Первинні документи
На виконання п.201.111 ст. 201 Податкового кодексу України створено нові форми:
RD121501    Реєстр виданих та отриманих документів (0110) ЗАГАЛЬНИЙ.
RD120901    Реєстр виданих та отриманих документів до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої.
RD129401    Реєстр виданих та отриманих документів до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної.
RDF12151    (ФОП) Реєстр виданих та отриманих документів (0110) ЗАГАЛЬНИЙ.

Податкова інспекція
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 додано нові форми:
J0200116    Податкова декларація з ПДВ.
J0200514    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
J0215207    Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2).
J0200612    Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3).
J0299808    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4).
J0215107    Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
J0299307    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0215707    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0215806    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0217008    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0217106    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0215606    Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних.
J0299707    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду.
J0209407    Податкова декларація з ПДВ (спеціальна).
J0294107    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1).
J0294207    Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5).
J0294307    Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9).
J0294007    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0294604    Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0294506    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0294707    (самост.) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0294806    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0209008    Податкова декларація з ПДВ (скорочена).
J0209108    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1).
J0209207    Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
J0209307    Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9).
J0299007    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0290704    Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0290506    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0297008    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0297106    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0200116    Податкова декларація з ПДВ (фо).
F0200414    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
F0215207    Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2).
F0200512    Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3).
F0299808    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4).
F0215107    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
F0299307    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
F0215707    Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, не обор. активів в оподатк. операціях (Д7).
F0215806    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
F0217008    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0217106    (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0299707    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду.

Додано нові форми:
J1310401    Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.
F1310401    Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.