(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.039

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.039    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ

1.    Додані нові технологічні сертифікати Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС та серверів центру.

2.    За згодою користувача, реалізоване відправлення деяких реквізитів картки підприємства для збереження у довіднику організацій на сервері документообігу.
Ваші контрагенти матимуть доступ до цих даних і виписані Вами документи будуть містити коректні дані.
Запрошення оновити картку з’явиться при відкритті програми та при змінах реквізитів.

3.    Реалізоване запам’ятовування налаштувань фільтрів, виконаних у таблицях модулів «Реєстр консолідованих звітів», «Управління користувачами», «Управління ролями», «Підзвітні підприємства».     

4.    Модуль «Первинні документи».
4.1.    Реєстр первинних документів
4.1.1.    У таблицю модулю додані нові колонки, що відображають терміни реєстрації в ЄРПН та можливе їх прострочення (вимкнені, за замовчуванням):
·    «Граничний термін реєстрації» - 15 днів  з  дати виписки.
(Перевищення терміну реєстрації виділяється червоним кольором).
·    «Кількість днів прострочки»
Колонки включаються на відображення у конфігураторі таблиці.  
4.1.2.    Доопрацьоване збереження виконаних користувачем налаштувань фільтрів.
4.1.3.    Додана можливість одночасного вибору двох фільтрів: «Інтервал» і «Створення/отримання».       
4.1.4.    У лівому фільтрі Реєстру первинних документів додані фільтри по користувачу (Користув.)  та автору документів (Автор документу).    
4.1.5.    Доопрацьований пошук та фільтрування для великої кількості документів (більше 15000). Пошук та фільтрування виконується для всіх наявних у реєстрі документів, а не лише тих, які відображаються на екрані.  
Цей процес займає деякий час. Будь ласка, дочекайтеся його закінчення.
4.1.6.    Для попередніх версій бланків ПН/РК відновлена можливість друку оригіналу та копій податкових накладних та Додатків 2 (із вікна відкритих документів та із таблиці модулю).  
4.1.7.    Виправлено некоректне відображення статусів документів, яке виникало в окремих випадках після:
відправлення та приймання поштових повідомлень,  
автоматичній зміні маршруту після перевищення ліміту часу узгодження документів.            
4.1.8.    Виправлена помилка некоректного формування імені файлу при експорті вхідних ПН/РК у форматі «для подачі у контролюючий орган».
4.1.9.    Виправлена помилка, яка виникала під час пошуку ПН/РК для великої кількості обраних у фільтрі контрагентів (до 50).    
4.1.10.    Для вхідних документів видалена можливість їх перевірки (по F4).    
4.1.11.    Доопрацьована структура імпорту/експорту ПН/РК у форматі «Для обміну звітністю" DBF/XML.
(В експорт/імпорт додані нові поля "Дата реєстрації в ЄРПН" та " Реєстраційний номер", враховується наявність ЕЦП., тощо)
У зв’язку з цим внесені зміни у перелік документів з описом структури, які розміщені на веб-сайті розробника за посиланням: http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=2234    
4.1.12.    Доопрацьований механізм вивантаження в Excel файл великої кількості первинних документів - більше 15000. У файл експортуються всі документи, наявні у реєстрі, а не тільки ті, що відображаються на екрані.  
4.1.13.    Доопрацьована процедура роздільного підписання вхідних документів, надісланих контрагентами для погодження. Коректно накладаються ЕЦП посадових осіб та шифрування з окремих робочих місць.   
4.1.14.    Для установ з філіальною структурою, де філія реєструє ПН/РК від імені головної установи, реалізоване відправлення контрагентам зареєстрованих ПН/РК за підписами головної установи.   
У таких документах міститься графічне зображення підпису головної установи.
4.1.15.    В документах змінено відображення стандартного графічного ЕЦП на .
Доопрацьоване відображення стандартного ЕЦП у звітах, імпортованих із МЕДОК-ОНЛАЙН.
4.1.16.    Реалізований друк архівних документів із модулю.   

4.2.    «Шаблони первинних документів» > Реєстр шаблонів документів
4.2.1.    Виправлена помилка відображення періоду у протоколі імпорту шаблону.
4.2.2.    Виправлена помилка, яка виникала при редагуванні із відкритого документа імпортованого користувацького шаблону.   

5.    Модуль «Звітність»
5.1.    Реєстр звітів
5.1.1.    Реалізоване повернення на сторінку та позицію в документі в процесі переміщення між звітами з великою кількістю аркушів.   
5.1.2.    При налаштуванні фільтрів у всіх колонках таблиці модулю за замовчуванням обраний параметр «Містить», а не «Починається», як було раніше.
5.1.3.    Оновлене вивантаження в формат dbf:
річних звітів (ДСА),    
7-х (квартальних) форм в формат ДКУ,   
квартальних казначейських форм в формат ДКУ.   
5.2.    Єдиний внесок > Додаток 5
Закрита помилкова можливість створювати форму з типом «скасовуюча» для версій додатку "F"та "H".   

6.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
6.1.    Додана заборона відправлення Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, починаючи з періоду "Січень, 2015".
Згідно Листа ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість". Починаючи з періоду "Січень, 2015" Реєстри виданих та отриманих податкових накладних в ДФС не подаються.
Ці форми Державною фіскальною службою України будуть прийматися виключно за звітний період до 01 січня 2015 року" - Посилання на роз'яснення ДФС:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63549.html
При спробі відправити такий документ після вказаного періоду (в Реєстрі звітів, Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, Реєстрі консолідованих звітів) програма відображає повідомлення про заборону його подання.  
6.2.    Вкладка «Видані накладні»
6.2.1.    Додана перевірка на вміст дублів ПН/РК в поточному та попередньому звітних періодах командою Сервіс > Перевірити вміст ПН і РК в попередніх періодах.    
 (наприклад, у РПН за лютий перевіряються дублі у січні та лютому).
Перевірка виконується за:
видом документа (ПНЕ, ПНП, РКЕ, РКП, ЧК, МДЕ, тощо),
датою виписки,
номером документа,
ІПН покупця,
загальною сумою.      
6.2.2.    Реалізоване групове копіювання виділених документів.
6.2.3.    Функція копіювання для податкових накладних на послуги нерезидентів.
У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, податкові накладні також повинні бути додані у вкладку Отримані в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
Для відображення податкових накладних на послуги нерезидентів як отриманИХ, необхідно в РПН скопіювати таку видану податкову накладну, обравши у вікні Копіювання… тип «Отримані».
В цьому випадку ПН буде присутня в обох вкладках РПН - Видані та Отримані.
Розподіл податкового кредиту за такими накладними здійснюється у вкладці Відсутні у Реєстрі. Тому, аби внести зміни в податкову накладну, її потрібно скопіювати у цю вкладку.   
У вікні копіювання оберіть тип «Отримані» та відмітьте параметр «Лише у вкладку "Відсутні у реєстрі".
Скопійований документ також додається у Реєстр первинних документів як вхідний та позначається як "Копіювання в РПН" у колонці «Походження документа», статус такого документу «Дублікат».   
6.3.    Вкладка «Відсутні у реєстрі»
У вкладку додана нова колонка «Примітка» для відображення довідкової інформації (наприклад: відмітки про сплату за вибраними ПН).
Інформація в колонку переноситься із заповненої користувачем вкладки «Примітка» у документах. Зверніть увагу! Цю колонку можливо заповнювати також у ПН та РК, які недоступні для редагування (вхідні, підписані).

7.    Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
7.1.    Змінений зовнішній вигляд модулю на більш інформативний.
Запити та надіслані на них витяги «прив’язуються» один до одного та відображаються у вигляді дерева.  
7.2.    Колонка «На дату» перейменована в «Дата створення».  
7.3.    Додані нові колонки в таблицю модулю:
«Номер» - відображаються номери запитів та витягів.  
«На дату» - в колонці відображається дата, на яку користувач перевіряє наявність документів (тобто, вказана у запиті та отриманому витязі з ЄРПН).   
«Автор» - відображається автор, який створив запит.    
7.4.    Для Витягів з ЄРПН (J1400103, F1400103) додано програму експорту даних в Excel із Наступні дії > Виконати додаткову програму обробки > Програма експорту в Excel.     
7.5.    Реалізований імпорт Витягів з ЄРПН (J1400103, F1400103) у форматі «для подачі у контролюючий орган».  
7.6.    Оптимізований процес паралельного приймання пошти декількома потоками (виключене можливе завантаження дублів документів, які надходять по Запиту в ЄРПН (форма J1300103 з опцією «Отримати файли документів ПН/РК з ЄРПН»).  
7.7.    Виправлена помилка універсального експорту в dbf/Excel для Витягу з ЄРПН (J1400103, F1400103) з великою кількістю записів. Помилка виникала у програмі на базі СКБД Oracle і полягала у неповному вивантаженні записів в дані формати (лише 1000).

8.    Модуль «Адміністрування»
8.1.    Параметри системи
8.1.1.    Вкладка «Підпис».
До всіх комплектів додані нові налаштування підписів для установ, що не мають печатки. При поданні документи таких установ шифруються  сертифікатом директора.     
У «Комплектах підписів» для первинних документів назва «Директор, Бухгалтер, Співробітник-Печатка» замінена на «Відповідальна особа-Печатка».

9.    Модуль «Довідники»  
9.1.    Картка підприємства
9.1.1.    У картку установи додане нове поле для внесення номера рахунка установи в системі електронного адміністрування ПДВ з назвою «р/р ел. адмін. ПДВ»
(картка підприємства > Підприємство > група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів > р/р ел. адмін. ПДВ).    
При створенні «Запиту щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (J1301201, F1301201)» номер рахунку із нового поля переноситься у документ, що спрощує його заповнення.
Якщо дане поле в картці не заповнене, в Запиті… Ви можете внести його вручну.
9.2.    Контрагенти
9.2.1.    Відмінений контроль на обов’язкове заповнення коду ЄДРПОУ при створені карток контрагентів із умовними ІПН 100000000000, 400000000000, 300000000000 (при автоматичному створенні картки та заповненні вручну користувачем).  
При створенні картки контрагента з ІПН 100000000000 автоматично заповнюється його назва «Неплатник».    
9.2.2.    Доопрацьований імпорт (у форматах XML та DBF) довідників контрагентів з великою кількістю записів.
Записи кількістю більше 20000 розбиваються на підгрупи.  

10.    Модуль «Реєстр бланків»
Розділ «Міністерство Праці» перейменований у «Міністерство Соціальної Політики»

11.    Система відображення квитанцій
Доопрацьовано:
видалено відображення маркера непрочитаних повідомлень,
оптимізований принцип роботи центру повідомлень про непрочитані повідомлення,
кількість непрочитаних повідомлень на кнопці  замінена символом «…».

12.    Модуль «Прийом та обробка звітності»
12.1.    Реєстр консолідованих звітів
При консолідації звітів за поточною формою у вікні «Додаткові звіти основної організації» попередня колонка «Дата створення» замінена на «Дата модифікації», що спрощує розпізнавання ідентичних звітів.  

13.    Модуль «Зарплата»
13.1.    Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за  лютий 2015р. - 105,3%.  
13.2.    У розділ Звіти > Звітні форми додані нові бланки:
 J0500105    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
Для нових звітів 1 ДФ реалізоване заповнення розділу 2 даними з Розрахункової відомості:   
13.3.    Виправлене заповнення колонки «Утримання» (доданий військовий збір) у звіті   PD012001  Довідка про доходи (за вимогою)
13.4.    Виправлена помилка, яка полягала у невірному утриманні ЄСВ із всієї суми неоподатковуваної матеріальної допомоги, яка була нарахована звільненому працівнику. ЄСВ утримується лише із суми, що перевищує неоподатковуваний дохід.    
13.5.    Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону N 1105 "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" змінено розрахунок середньої заробітної плати для лікарняного, якщо страховий стаж становить менше 6 місяців.  
Зверніть увагу! Для коректної роботи необхідно заповнити дані про загальний стаж на початок роботи в особовій картці працівника.
13.6.    У розділ Звіти > Звітні форми доданий новий бланк:
 S0301112     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Для нового звіту 1-ПВ реалізована можливість заповнення звіту даними з Розрахункової відомості
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Оновлений бюджетний довідник КПКВ
1.1.    Доданий новий код:
2755020     Проведення земельної реформи
1.2.    Змінені назви:
2755010     Керівництво у сфері геодезії картографії та кадастру
2201130     Підготовка робітничих кадрів у професійно - технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації їх методичного забезпечення
2.    У бюджетний довідник ТКВМБ доданий новий код:
080101_натуральна     Лікарні
3.    Оновлений довідник Податкові інспекції (Довідник територіальних органів ДФС).
Довідник підключений у картці підприємства/Підприємство/група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів /поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цьому полі.
Якщо змінились дані по інспекції, відкрийте податкові звіти та оновіть поля (F5).

    НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
Нові форми запитів/витягів у системі електронного адміністрування ПДВ:
J1301301     ЗАПИТ на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ
J1401301     Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних  в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1301301    ЗАПИТ на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ
F1401301    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних    в Єдиному реєстрі податкових накладних

Нові форми згідно Наказу Мінфіну № 4 від 13.01.2015 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»
J0500105    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Державна служба статистики
S2601001    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)    

Міністерство Соціальної Політики
FFIN2801     Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Нові квартальні форми:
P127         Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD27         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P43KD127     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_1KD27     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD27     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD27     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P7KD1Z27     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDS27     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ27     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD13008     Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PKD14008     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD18008     Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PKD24008     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD25008     Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PKD26008     Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PKD28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PKD29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30008     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD31S08     Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31Z08     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD32008     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PKD33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD34S08     Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD34Z08     Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Міністерство культури
Нові квартальні форми:
K127         Ф №1 Баланс (бюджетний)
K2KD27         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K43KD127     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_1KD27     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD27     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD27     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD27     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K7KD1S27     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z27     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDS27     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ27     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KKD13008     Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KKD14008     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KKD18008     Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KKD24008     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD25008     Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KKD26008     Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KKD28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KKD29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD30008     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD31S08     Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD31Z08     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD32008     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KKD33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD34S08    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD34Z08     Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD35008     Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KKD37008     Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
MK881004     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882004     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884004     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885004     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

МОЗ України
F2KDMN27     Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP27     Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL27     Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL27     Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM27     Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM27     Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN189     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство економіки
S2830610    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

    ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція
Починаючи з періоду «Січень, 2015» не подаються в ДФСУ:
J1201508     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200808     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209008     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209408    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
F1201508     (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ

    Форми, до яких додано підказки

Податкова інспекція
J0500105    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку