(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.073

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.073  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Доопрацьоване заповнення колонки Підписант для документів, отриманих з ЄРПН.
1.1.2.    Доопрацьоване створення акту на основі рахунку 1С77РАХ.
1.1.3.    Додана нова функція «Створити на основі > Зведену Податкову накладну на основі вибраних рахунків».
Функція дає змогу створити ПН на основі декількох вихідних рахунків, створених на основі системних шаблонів рахунків (1С77, 1С82).
Більш детально див. в розділі довідки: Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Як створити документ на основі існуючого.
1.1.4.    В ПН збільшено довжину поля Особа (платник податку) - покупець для коректного відображення даних в полі при друці в PDF.
1.1.5.    Відновлена можливість друку експорту/імпорту в реєстрі первинних документів.
1.1.6.    Виправлена перевірка сертифіката відповідальної особи при подачі ПН філією від імені головної установи.
1.1.7.    Виправлене відкриття первинного документа з архівної бази.
1.1.8.    Прибрано дублювання вкладки «Відправка дубліката» при спробі повторної відправки контрагенту від’ємного РК через сервер ДФС.
1.1.9.    Виправлена помилка експорту в таблиці Excel значень колонок «Граничний термін реєстрації» та «Кількість днів прострочки».

1.2.    Автоматична обробка документів
Для операції «Відправка ПН/РК на реєстрацію в ДФС» виправлена перевірка статусу платника, у якого ІПН містить ведучі нулі.

1.3.    Налаштування обміну документами
Додана можливість відслідковування роботи автообробника за допомогою відправки повідомлень на електронну пошту.
Відправка повідомлень на електронну пошту встановлюється в блоці налаштувань «Відправляти помилки на пошту».

1.4.    Шаблони первинних документів
1.4.1.    Оновлений шаблон PIK_RAH1. Виправлений підрахунок сум.
1.4.2.    Доопрацьоване збереження налаштування «Відображати у всіх підприємствах» при редагуванні користувацького шаблону.
1.4.3.    Відновлена можливість редагування користувацького шаблона, створеного за допомогою функції «Створити запис».

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Виправлене запитування підпису печатки при підписанні документа, якщо комплект підписів підприємства не містить печатки:
S1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
2.1.2.    Виправлене формування xml для додатків декларацій ПДВ при роздільному підписанні в реєстрі звітів на клієнт-сервері Medoc IS.

2.2.    Єдиний внесок
В Таблиці 1 (E0401I01) Додатку 4 змінений алгоритм розрахунку рядків 6.4 та 7.4 у зв’язку із листом Пенсійного фонду від 21.08.2015 №39425/05-10.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.    Виправлена помилка копіювання ПН з «Видані» в «Отримані».
3.2.    Доопрацьований імпорт виданих Додатків 2 (J1201207, F1201207) без кодів «Податкового зобов'язання» за допомогою функції «Заповнити звіт згідно первинних документів» на вкладці «Наступні дії».
3.3.    Доопрацьований імпорт отриманих ПН із незаповненими полями Код кредиту та Код зобов'язання за допомогою функції «Заповнити звіт згідно первинних документів» на вкладці «Наступні дії».

4.    Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки
4.1.    Закрито відображення банківських виписок в переліку нових повідомлень за відсутності ліцензії на модуль «Банківські виписки».
4.2.    Реалізоване відображення індикатора виконання процесу при ручному імпорті банківських виписок.

5.    Модуль «Зарплата»
5.1.    Розрахункова відомість
5.1.1.    Виправлений розрахунок суми при продовженні старого лікарняного працівнику із почасовим графіком роботи.
5.1.2.    Виправлений розрахунок оплати за роботу у вихідні дні працівнику із поденним графіком роботи.

5.2.    Звіти
5.2.1.    При створенні документа «Особовий рахунок з розрахунковими листами по заданим рокам» виправлено заповнення рядків «Відпрацьовано днів» та «Відпрацьовано годин».
5.2.2.    Доданий новий звіт Довідка про заробітну плату для виплат соціальне страхування.
5.2.3.    У наступних звітах доопрацьоване заповнення: час відрядження враховується як робочий час.
S0301009    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301112    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

5.3.    Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлений довідник Свята та перенесення. Доданий святковий неробочий день 14 жовтня «День Захисника України».

6.    Модуль «Довідники»
6.1.    Картка підприємства
Виправлена помилка при виборі значення в полі Орган управління на вкладці «Підприємство».
6.2.    Співробітники
Доопрацьоване введення апострофа в полях Прізвище, Ім’я, По батькові.
6.3.    Довідник контрагентів
6.3.1.    Внесені зміни в перелік обов’язкових для заповнення полів:
поля Номер договору и Дата договору на вкладці «Додатково» не є обов’язковими для заповнення.
6.3.2.    Виправлена помилка при введенні некоректної дати договору на вкладці «Додатково».
Реалізовано виведення повідомлення «Невірний формат дати».

7.    Модуль «Адміністрування»
7.1.    Параметри системи
Виправлена помилка відкриття параметрів системи після збереження налаштувань на вкладці «Звітність філій».
7.2.    Сертифікати
Оптимізовано роботу модуля «Документи від розробника». Зменшено навантаження на БД.
7.3.    Планувальник завдань
Виправлена помилка при створенні архіву з планувальника.
7.4.    Архівування документів
Доопрацьоване створення архіву за період та вірне розташування документів у періодах.

8.    Обмін документами з СОТА
Змінена адреса сервера, за якою відбувається обмін M.E.Doc IS з СОТА.

9.    Оновлення програми
На робочій станції у вікні повідомлення про наявність оновлень кнопка «Так» замінена на кнопку «Зберегти».

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
J0103802    Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138101    Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
Згідно рекомендацій контролюючих органів платникам єдиного податку четвертої групи пропонується:
•    подати уточнюючі податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського податку на 2015 рік (усіх декларацій, поданих у 2015 році) із заповненням розділу «нараховано до зменшення податкового зобов’язання», що унеможливить виникнення штучного податкового боргу та умовно нарахованих штрафних санкцій;
•    подати «звітну» декларацію платника єдиного податку четвертої групи на 2015 рік за формою, затвердженою наказом № 578. Граничний термін подання декларацій платника єдиного податку четвертої групи - до 10 жовтня 2015 року.
Посилання на рекомендації:
http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/214898.html

 ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна служба статистики
S1001011    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
Міністерство економіки
S3000306    Показники виконання фінансового плану

 Форми, до яких додано підказки  

Пенсійний фонд
E0400I01    Перелік таблиць звіту
E0401I01    Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
E0402I01    Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403I01    Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
E0404I01    Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405I01    Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб
E0406I01    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407I01    Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408I01    Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
E0409I01    Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу