(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.082

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.082  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»

1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Відновлене відображення індикатора виконання процесу при архівуванні первинних документів.
1.1.2.    Доопрацьована перевірка заповнення поля «Дата договору» в ПН/РК.
1.1.3.    Виправлене заповнення одиниці виміру в первинних документах при виборі номенклатури, створеної через документ.
1.1.4.    Виправлене вивантаження даних при виконанні функції «Експортувати в DBF дані про реєстрацію в ЕРПН».
1.1.5.    Виправлене фільтрування за колонкою Реєстрація в ЄРПН документів, відправлених в ДФС.
1.1.6.    В боковому фільтрі змінена назва полів в блоці «Напрямок» з «Вхідний/Вихідний» на «Виданий/Отриманий».
1.1.7.    В контекстному меню реєстру та в меню Файл всі функції по створенню документів на основі перенесено в папку «Створити на основі».
1.1.8.    Прибрана можливість повторної відправки покупцю зареєстрованого від’ємного РК.
1.1.9.    Поновлена робота кнопки «Відмінити» у вікні конфігуратора таблиці.
1.1.10.    Виправлено помилкове подвійне відображення вкладки «Відхилено контрагентом».
1.1.11.    Додана можливість масового створення РК на основі групи обраних ПН:
на кожну з обраних ПН створюється РК.
1.1.12.    Реалізована доступність функції «Зашифрувати та зберегти» з вкладки «Наступні дії» для всіх документів.
При виборі цієї функції для від’ємних РК не буде доступна функція відправки в ДФС.
1.1.13.    Змінено умови відображення документів у таблиці Реєстру:
якщо документ, присутній у Реєстрі, як Вхідний документ, надісланий Контрагентом на узгодження (очікує відповіді: не узгоджений, не відхилений), то він буде замінений документом, завантаженим з ЄРПН. Статус документу – «Зареєстровано в ЄРПН».
1.1.14.    Реалізований перехід документа в статус «На підпис…» при відміні підписання закритого документа.
1.1.15.    Змінено назву колонки «Дата реєстрації» на «Дата та час реєстрації». Додано відображення у колонці часу реєстрації.
Час реєстрації фіксується для нових документів.
Для документів, які зареєстровані у попередніх версіях програми, проставляється час реєстрації «00:00».
1.1.16.    Доопрацьована фільтрація за полем «Особа, яка склала документ» в блоці «Документ» на панелі фільтрів:
додана можливість фільтрації документів за декількома авторами.
1.1.17.    Реалізоване збереження налаштувань ширини колонок в модулі.
1.1.18.    Відновлений друк копії старих форм ПН.
1.1.19.    Доопрацьоване проставлення номера та дати реєстрації в ПН/РК.
1.1.20.    Виправлене автоматичне відхилення документів, якщо не було отримано відповіді від СДО.

1.2.    Автоматична обробка документів
1.2.1.    Перенесено в фоновий режим перевірку контрагентів для відповіді на ПН/РК.
1.2.2.    Виправлене сортування за датою при оновленні таблиці.
1.2.3.    Додана колонка «АЦСК» у вікні вибору сертифікатів.
1.2.4.    По причині відсутності офіційних роз’яснень від ДФС щодо трактування поняття «зменшення компенсації вартості» в РК:
призупинено Автоматичну обробку РК, в яких одночасно заповнені графи із ставками ПДВ 20%, 7% і 0% та РК, в яких заповнено графу із ставкою «Без ПДВ», значеннями, одне з яких від’ємне.

1.3.    Звірка документів з ЄРПН
1.3.1.    Додано умови пошуку актуальних витягів: у «Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» поля «видані» та «отримані» мають бути обов’язково заповнені.
В іншому випадку витяг на такий запит не буде вважатись актуальним та інформація у модулі «Звірка документів з ЄРПН» буде не актуальна.
1.3.2.    Виправлено відображення подій в журналі модуля: відображаються лише події, пов’язані із звіркою з ЄРПН (створення та відправка запиту, оновлення інформації тощо).
1.3.3.    Додана можливість відкриття для перегляду Витягу з ЄРПН з модуля за допомогою кнопки в наступних діях.

2.    Модуль «Звітність»

2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Виправлене графічне відображення колонок в файлі Excel при експорті даних за допомогою функції «Експорт таблиці в Excel».
2.1.2.    Виправлене відображення сертифікатів при виборі цих сертифікатів з довідника в формах:
J1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
S1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
2.1.3.    Виправлена помилка при збереженні раніше створеного звіту:
FPERV026    Інвентаризаційний опис необоротних активів

2.2.    Єдиний внесок
2.2.1.    Прибрана можливість видалення звітів з відкритого вікна документа для таблиць: E0400I01, E0500I01, E0600I01, E0700I01.
2.2.2.    Прибрана функція «Перемістити в корзину» в наступних діях відкритого вікна документа для всіх таблиць Додатку 4, Додатку 5, Додатку 6, Додатку 7.
2.2.3.    Виправлена помилкова відправка документів при неповній ліцензії.

2.3.    Річна персоніфікація
Дозволено вносити декілька видів пільг одному номеру ІНН.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

3.1.    Закрита можливість відправки в ЄРПН:
J1201107    Додаток 1 до податкової накладної
F1201107    Додаток 1 до податкової накладної
3.2.    Виправлене відображення суми у виділеній комірці.

4.    Модуль «Зарплата»

4.1.    Розрахункова відомість
4.1.1.    Виправлений розрахунок фіксованої індексації.

4.2.    Звіти
4.2.1.    У «Довідці про доходи для отримання субсидії» додана можливість створення довідки за будь-який період в 12 місяців.
4.2.2.    Додане автоматичне заповнення довідки даними з модуля:
PD010905    Довідка про доходи

5.    Модуль «Довідники»

5.1.    Картка підприємства
Збільшена довжина поля «Повна назва» до 230 символів.
5.2.    Співробітники
5.2.1.    У таблицю модуля додані колонки «Без сплати внесків», «Підрозділ».
5.2.2.    Реалізована перевірка на коректність заповнення даних у вікні імпорту реєстру співробітників.
5.2.3.    Реалізована перевірка імпорту одного і того ж файлу при імпорті реєстру співробітників.

5.3.    Довідник контрагентів
5.3.1.    Внесені зміни в перелік обов’язкових для заповнення полів: поле E-mail на вкладці «Адреси» не є обов’язковим для заповнення.
5.3.2.    Відновлене додавання нової групи контрагентів у вікні вибору при переміщенні контрагента до іншої групи.
5.3.3.    Заборонений імпорт контрагентів без назви або ЄДРПОУ.

6.    Модуль «Адміністрування»

6.1.    Сертифікати
Реалізоване завантаження сертифікатів через Інтернет з сайтів АЦСК «Україна» та АЦКС ІДД ДФС.
6.2.    Управління ролями > Доступ до бланків
Доданий пошук бланків, що викликається кнопкою Знайти запис на панелі інструментів або комбінацією клавіш Ctrl+G.
6.3.    Планувальник завдань
Виправлене створення резервної копії модуля «Зарплата».

7.    Виправлене відкриття квитанцій всіх звітів для перегляду з системи відображення квитанцій на панелі інструментів.

  НОВІ ФОРМИ  

Первинні документи
PD600300    Перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки у ___ кварталі 20 ___ року
PD600301    Перелік лісокористувачів, яким видано лісові квитки у _____ кварталі 20 ___ року

 ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Реалізована можливість введення від’ємного значення при перерахунку в періоді повернення податку у формах:
J0500105    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Пенсійний фонд
Додані та змінені деякі контролі та попередження в Додатку 4:
E0404I01    Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
E0406I01    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам