(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.086

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.086  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Реалізоване відображення в РК ЕЦП всіх підписантів.
1.1.2.    Виправлене відображення ЕЦП в Актах після відновлення резервної копії.
1.1.3.    Виправлений експорт в таблицю Excel записів у кількості більше 70 тисяч.
1.1.4.    Виправлена помилка відкриття архівних вхідних документів.
1.1.5.    Відновлена робота функції «Згруповані документи» в меню «Вигляд».
1.1.6.    Виправлена помилка підтвердження первинних документів.
1.1.7.    Виправлене фільтрування реєстру за колонкою «Дата та час реєстрації».
1.1.8.    Виправлене некоректне проставлення помилкового статусу при відправці групи документів.
1.1.9.    Для ПН/РК з умовним ІПН 100000000000 реалізоване автоматичне заповнення колонки «Платник ПДВ» значенням «Ні».
1.1.10.    Виправлене відображення помилкового статусу ПН в реєстрі у випадку отримання декількох квитанцій.
1.1.11.    Доопрацьований імпорт підписаних документів з DBF: реалізоване відображення ЕЦП та протоколу дій.
1.1.12.    Виправлена групова заміна автора документа при підписанні.
1.1.13.    Доопрацьований протокол для Квитанції 1.
1.1.14.    Виправлена помилка прив’язки підписів, що відображаються в первинних документах, після відновлення підприємства з резервної копії.

1.2.    Звірка документів з ЄРПН
Реалізована нова перевірка наявності актуальних звітів (запиту та витягу):
звіт вважається неактуальним, якщо значення «Дата створення» звіту дорівнює значенню «На дату» (тобто, звіт створюється сьогодні на сьогоднішній день).

1.3.    Шаблони первинних документів
1.3.1.    Вигляд кнопки «Копіювати» на панелі інструментів та в головному меню змінений на стандартний.
1.3.2.    Реалізовані нові поля POSNAME {№}, в які автоматично підтягується посада підписанта із сертифікату відповідальної особи.

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Змінений принцип вибору ПІБ для графічного відображення ЄЦП:
обирається ПІБ для відображення з сертифікатів ЄЦП.
2.1.2.    Прибране відображення зайвого вікна при очищенні фільтру за колонкою у вікні створення звітів.
2.1.3.    Прибрана можливість «Зашифрувати та зберегти» для звітів, які не подаються в електронному вигляді.
2.1.4.    Виправлене відображення ЕЦП у Податкової декларації ПДВ.
2.2.    Єдиний внесок
2.2.1.    Виправлена помилка імпорту Додатків 5, 6, 7, в яких немає Переліку таблиць звіту.
2.2.2.    Реалізоване відображення індикатора виконання процесу при імпорті з DBF Додатку 4.

2.3.    Додатки ПФУ
Відновлена доступність створення Додатків ПФУ.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.    Виправлене копіювання РПН із опцією порядку імпорту «Додати рядки».
3.2.    Виправлене видалення від’ємних РК з вкладок «Отримані», «Видані».
3.3.    Оптимізоване виконання універсального експорту в Excel з вкладок «Отримані», «Видані» записів у кількості більше 400 тисяч.
3.4.    Виправлений механізм універсального експорту для полів:
«Кількість»   дозволено експортувати 6 символів після коми;
«Ціна за одиницю товару»   дозволено експортувати 12 символів після коми.
3.5.    Виправлене вивантаження порожніх колонок при універсальному експорті.

4.    Модуль «Банківський модуль» > Монітор повідомлень про відкриття/ закриття рахунків
Виправлене підписання документів з вкладки «Наступні дії».

5.    Модуль «Зарплата» > Звіти
5.1.    Виправлено помилку у звіті «Довідка про доходи для отримання субсидії» за наявності співробітників, прийнятих в поточному або майбутньому місяці.
5.2.    Виправлене відображення суми нарахованого доходу «Військовий збір» в розділі 2 звіту «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)».

6.    Модуль «Довідники»
6.1.    Картка підприємства
Виправлене збереження даних в картці українською мовою.
6.2.    Підрозділи
Відновлена можливість створення підрозділів за допомогою пункту головного меню «Файл > Створити підрозділ».
6.3.    Співробітники
Реалізована можливість групового заповнення даних. Виконується за допомогою меню «Правка > Групова заміна полів».
6.4.    Довідник контрагентів
Виправлене відкриття довідника контрагентів з великою кількістю записів.

7.    Модуль «Адміністрування»
7.1.    Параметри системи
Реалізований новий розділ налаштувань «Авторизація».
Дозволяє встановити використання налаштувань та прав користувачів з ACTIVE DIRECTORY.
7.2.    Управління користувачами
Додана можливість додавання користувачів та груп користувачів з ACTIVE DIRECTORY за умови відповідних налаштувань в Параметрах системи.
7.3.    Сертифікати
В таблицю розділу «Встановлені сертифікати» додана нова колонка «Строк дії, дні», в я кій відображається кількість днів до закінчення строку дії сертифікатів.

8.    Оновлення програми
8.1.    Доопрацьована обробка помилок, що виникають під час завантаження оновлень.
8.2.    Оптимізований запуск програми після оновлення.

9.    Сертифікати
Виправлений механізм визначення часу закінчення дії сертифікату:
дія сертифікату закінчується о 24:00 останнього дня дії.

10.    Оптимізована робота системи відображення квитанцій на панелі інструментів.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна служба статистики
S2703206    1-виноград. Переробка винограду на виноматеріали

 ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Реалізовано перевірку на заповнення графи 8 (20%), яка дорівнює значенню графи 6 х графу 7:
J1201007    Податкова накладна
F1201007    Податкова накладна

Державна служба статистики
S1101209    1-відходи. Поводження з відходами
S1501007    КН. Картка обліку кандидата наук
S1500405    Дод.1 до КН. Список змін до картки кандидата наук
S1502007    ДН. Картка обліку доктора наук
S1500605    Дод.1 до ДН. Список змін до картки доктора наук
S1500655    Дод.2 до ДН. Список докторів наук, які вибули у звітному періоді
S2202305    2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року
S2204104    1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
S0300106    7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві
S2000806    8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000905    9-нк. Звіт про діяльність театру
S2000005    12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу
S0601312    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

Мінпаливенерго
PE000306    Показники виконання фінансового плану