(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.157

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.157


ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ
1.    Оновлений довідник Органи ПФУ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 988.
У зв’язку із реорганізацією органів ПФУ, перевірте заповнення назви та коду органу ПФУ в картці підприємства!  
2.    Оновлений бюджетний довідник КПКВ.
НОВІ ФОРМИ
НААН
Нові річні звіти
U41VAL31     Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42VAL31    Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U7UKDZ31     (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDS31     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U2UKD31     (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U43UKD31     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U41UKD31     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD31     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U44UKD31     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
US702113     Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств
FZNDR017     Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
N2000212     Додаток Б форма 4 - наука
Міністерство соціальної політики
Нові річні звіти
P131     Ф №1 Баланс (бюджетний)
P0105019     Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
P919 Ф     №9 Звіт про результати фінансової діяльності
P0106019     Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
P7KDZ31     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDS31     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z32     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P2KD31     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P1517     Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
P4_3KD31     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P4_1KD31     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD31     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P43KD131     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_4KD31     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
P4_4KD28     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
PRD03009     Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
PRD26011     Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD14011     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD32011     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PRD13011     Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PRD34Z11     Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD34S11     Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD28011     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PRD27011     Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD29012     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD33Z25     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33S25     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD25011     Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PRD35011     Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
PRD22011     Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
PRD37011     Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
PRD21011     Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
PRD20011     Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
PRD24011     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD30011     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD31Z11     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD31S11     Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD18011     Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PRD23011     Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
МінКультури
Нові річні звіти
K131     Ф №1 Баланс (бюджетний)
K0105019     Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K919     Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
K0106019     Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
K7KDZ31     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS31     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KD1Z32     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S32     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K2KD31     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K1517     Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
K4_3KD31     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_1KD31     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD31     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K43KD131     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_4KD31     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KRD03009     Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD26011    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KRD14011     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD32011     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KRD13011     Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KRD34Z11     Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34S11     Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD28011     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD27011     Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD29012     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD33Z25     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD33S25     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD25011     Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD35011     Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KRD22011     Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD37011     Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
KRD21011     Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
KRD20011     Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD24011     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD30011     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD31Z11     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31S11     Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD18011     Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD23011     Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
Державна служба статистики
S0301011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
ЗМІНИ У ФОРМАХ
Єдиний соціальний внесок
Відредаговані контролі на подвійні П.І.Б. у таблицях:  
Додаток 5 (таблиці F3050111, F3050211, F3050411, F3051311, F3051411)
Додаток 7 (таблиці F3070111, J3070111).
Державна фіскальна служба
Оновлені дати подання звітів:
J0301206     Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301206    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0302104     Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної  ділянки
J0312104     Додаток  до податкової декларації з податку на нерухоме майно
J0602005    Податкова декларація з плати за землю
F0602005    Податкова декларація з плати за землю
J0303601    Податкова декларація з транспортного податку
J0303306     Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
Державна казначейська служба
FRD21011     Додаток 21.  Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
Державна служба статистики
S0301113    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
МінКультури
MK881001     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884001     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK888002     Дод.6. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету