(0)
Змінено Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю: що передбачено урядовою постановою

Змінено Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю: що передбачено урядовою постановою

3 Травня 2023

Змінено Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю: що передбачено урядовою постановою

Уряд уніс зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою від 27 березня 2019 року № 367.

Відповідна постанова від 25 квітня 2023 року № 387 набирає чинності через три місяці з дня опублікування (27 липня 2023 року).

Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, повідомив, що зміни внесено з метою приведення Модельного статуту ТОВ у відповідність до Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" з урахуванням змін, внесених Законом № 2465-IX "Про акціонерні товариства".

Пункт 32 Модельного статуту ТОВ викладено в редакції, згідно з якою загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства.

Ще більше матеріалів та аналітики в системах ЛІГА:ЗАКОН

Отримати БЕЗКОШТОВНИЙ
доступ до ЛІГА:ЗАКОН

Пункт 37 Модельного статуту ТОВ викладено в такій редакції:

"37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, набуття такою особою правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин, виконувачем обов'язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, - працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла або набула правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов'язків стає той із них, який є найстаршим за віком.

Якщо особа, на яку покладається виконання обов'язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) Товариства, відмовляється від виконання обов'язків за зазначеною посадою, виконувачем обов'язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) стає наступна за нею особа (відповідно до переліку осіб, визначених в цьому пункті), яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов'язків. Виконувач обов'язків зобов'язаний невідкладно повідомити учасникам Товариства про смерть особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, або набуття нею правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.".

У розділі Модельного статуту «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» у пункті 40 уточнено порядок визначення вартості правочину. Згідно з новою редакцією вказаної норми цей розмір визначатиметься не станом на кінець попереднього кварталу, а відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Ще більше матеріалів та аналітики в системах ЛІГА:ЗАКОН

Отримати БЕЗКОШТОВНИЙ
доступ до ЛІГА:ЗАКОН