(0)
BAS Будівництво. ERP

BAS Будівництво. ERP

BAS Будівництво. ERP

288 000 грн

Рішення "BAS Будівництво. ERP" призначене для автоматизації діяльності будівельних компаній, що здійснюють будь-які види будівельної діяльності, в тому числі вертикально-інтегрованих холдингів, що реалізують повний цикл будівництва.

"BAS Будівництво. ERP" розроблено на базі флагманського продукту BAS ERP і містить всю функціональність даного продукту (див. докладніше https://www.softcom.ua/ua/bas/programs/bas-erp/ ).


YES
Придбати Поставити питання

Опис


"BAS Будівництво. ERP" автоматизує наступну галузеву специфіку будівництва:

 • формування кошторисів;

 • календарне планування робіт;

 • розподіл робіт між власними силами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками;

 • формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту;

 • оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць;

 • візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel;

 • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення;

 • планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників;

 • перепланування робіт проекту за фактом виконання;

 • план-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому;

 • порівняння сценаріїв проекту;

 • аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів;

 • аналіз забезпеченості ресурсами за проектом;

 • закриття робіт субпідрядників;

 • закриття робіт замовником;

 • формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в;

 • списання матеріалів, формування друкованої форми М29;

 • ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником.


Функціональні можливості "BAS Будівництво. ERP"

Календарно-мережеве планування

o   Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):

 • Завантаження кошторисної інформаційної документації по проекту;

 • Створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази;

 • Створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації;

 • Проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації;

 • Завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін);

 • Автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні);

 • Зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації;

 • Розрахунок загальної кількості ресурсів по кожній роботі;

 • Розрахунок ресурсної собівартості робіт;

 • Розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат);o   Створення структури графіка виконання робіт вручну;

o   Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:

 • Створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються;

 • Завантаження окремих робіт;

 • Завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт);

 • Наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах;

 • Завантаження зв'язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт);

 • Завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних;

o   Розстановка послідовності виконання робіт:

 • Зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація;

 • Зазначення параметрів зв'язку з кожної з робіт (тип зв'язку, тип затримки і т.п.);

 • Розрахунок тривалості виконання графіка робіт;

 • Розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на од.;

 • Розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості / машиноємкості;

 • Автоматичне проставляння дат по кожній з робіт з урахуванням графіку робіт, тривалості кожної з робіт і зазначених зв'язків.

o   Фіксація загальних даних по проекту для розрахунку собівартості об'єктів;

o   Створення різних сценаріїв проекту:

 • Можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз;

 • Зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо.

o   Формування бюджету проекту:

 • Формування видаткової частини по кожній з робіт;

 • Групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва);

 • Розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями: матеріальні, машинні, трудові, оплата послуг субпідряду;

 • Групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат;

 • Окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту;

 • Відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів;

 • Розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти;

 • Відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими;

 • Відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту;

 • Можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату;

 • Можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання;

o   Розподіл робіт між виконавцями:

 • Вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент;

 • Передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів;

 • Фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт.

o   Формування ресурсної відомості:

 • Розбиття матеріальних потреб по кожній з робіт на зазначені періоди;

 • Вказівка відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання);

 • Передача матеріалів по роботах (виконуваних субпідрядниками) на забезпечення субпідрядником;

 • Можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною;

 • Вказівка варіанта розбивки потреби: на дату початку або рівномірно на весь період роботи;

 • Окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі).

Оперативне планування/управління

o   Формування місячних планів виконання робіт:

 • Формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період;

 • Розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду;

 • Відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення);

 • Вказівка фактичних обсягів, виконаних в обраний період;

 • Відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період;

 • Відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період;

 • Планові і фактичні дати початку та закінчення кожної з робіт;

 • Відображення факту виконання робіт субпідрядним методом;

 • Фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення.

o   Призначення ресурсів на роботи (техніка і співробітники);

o   Фіксація додаткових робіт;

 • Фіксація додаткових робіт по проекту протягом усього життєвого циклу проекту;

 • Зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об'єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів і т.п.

o   Відображення витрат матеріалів по роботах:

 • Заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт;

 • Зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів;

 • Автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури;

 • іставлення і відображення різниці між плановою і фактичною витратою матеріалів;

 • Відображення відхилень у витратах і вказівку причин відхилень для таких матеріалів;

 • Можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі.

o   Відображення виробітку співробітників і техніки.

Аналіз, звітність:

o   План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):

 • Порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт;

 • Порівняння виконаних обсягів робіт з плановими;

o   Порівняння сценаріїв проекту:

 • Порівняння структури різних сценаріїв одного проекту;

 • Зіставлення бюджетів різних сценаріїв;

o   План-фактний аналіз проекту:

 • Зіставлення собівартості планової і фактичної;

 • Порівняння показників маржинальності і рентабельності;

 • Порівняння планових і фактичних норм по ресурсам, які використовуються для виконання робіт;

o   Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):

 • Відображення бюджетів 0 +12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3;

 • Можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті;

o   Аналіз планових і фактичних даних по витраті ресурсів:

 • Відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів;

 • Відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних;

 • Відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою.

o   Аналіз закриття робіт актами:

 • Відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти);

 • Відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей;

 • Відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника);

o   Аналіз забезпеченості матеріалами по проекту:

 • Відображення загальної потреби в матеріалах по проекту;

 • Аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених;

 • Аналіз складських залишків;

 • Відображення вже використаної кількості матеріалів по проекту;

 • Відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту.

Додаткові можливості:

o   Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:

 • Можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель;

 • Вказівка коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання).

o   Зміна оперативних планів виконання робіт:

 • Перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту;

 • Можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди:

 • Можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план;

 • Внесення факту по незапланованим роботам.

o   Коригування потреб в ресурсах:

 • Перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів;

 • Планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт;

 • Можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт.


Придбати Поставити питання