(21)
BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

24 000 грн

BAS (БАС) Бухгалтерія КОРП – програмне рішення, яке поєднує у собі бухгалтерський облік та розрахунок заробітної плати

YES
Придбати Поставити питання

Опис


3_preimush

Цю програму можна швидко запустити в роботу з послугою СУПЕРСТАРТ.

Рішення "BAS Бухгалтерія. КОРП" буде цікавим для:

 • користувачів програм "BAS Бухгалтерія. КОРП" і попередніх версій,

 • користувачам, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати

Всі права на програмний продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" належать компанії "NetHelp" (Польща).

Основні функціональні можливості "BAS Бухгалтерія. КОРП"

Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" - комплексний продукт, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;

 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;

 • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;

 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;

 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;

 • Передача і приймання товарів на комісію;

 • Відображення роздрібних продажів;

 • Повернення товарів від покупців та постачальників.

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;

 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;

 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;

 • Облік еквайрингових операцій;

 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;

 • Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;

 • Облік необоротних активів.

Кадровий облік і нарахування зарплати:

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:
 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • розрахунок зарплати по середньої
 • розрахунок резерву відпусток

Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;

 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.

Податковий облік:

 • Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;

 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;

 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;

 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;

 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".


ПЕРЕХІД НА продукт "BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП"

Апгрейд

Придбати продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" на умовах апгрейда (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії "Платіжні документи 7.7";

 • всі версії Бухгалтерія 7.7;

 • всі версії Зарплата і Кадри 7.7;

 • Бухгалтерія;

 • Зарплата і Управління Персоналом;

 • Управління торговим підприємством;

 • рішення для бюджетної сфери;

 • всі версії технологічних поставок;

 • "BAS Бухгалтерія".

Більше про апгрейд дізнайтесь у менеджера, залишивши заявку на сайті.


Придбати Поставити питання

По роботі з Бухгалтерія КОРП є:

Інструкції Відео