(24)
BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

24 000 грн

BAS (БАС) Бухгалтерія КОРП – програмне рішення, яке поєднує у собі бухгалтерський облік та розрахунок заробітної плати

YES
Придбати Поставити питання

Опис


3_preimush

Цю програму можна швидко запустити в роботу з послугою СУПЕРСТАРТ.

Рішення "BAS Бухгалтерія. КОРП" буде цікавим для:

 • користувачів програм "BAS Бухгалтерія. КОРП" і попередніх версій,

 • користувачам, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати

Всі права на програмний продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" належать компанії "NetHelp" (Польща).

Основні функціональні можливості "BAS Бухгалтерія. КОРП"

Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" - комплексний продукт, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

Скрін 1. Повернення товарів від покупця.

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;

 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;

 • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;

 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;

 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;

 • Передача і приймання товарів на комісію;

 • Відображення роздрібних продажів;

 • Повернення товарів від покупців та постачальників (скрін 1).

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;

 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків:

Скрін 2. Необоротні активи, відомість амортизації.

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;

 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;

 • Облік еквайрингових операцій;

 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;

 • Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;

 • Облік необоротних активів (скрін 2).

Кадровий облік і нарахування зарплати:

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:
 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності (скрін 3)
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • Скрін 3. Звіти по кадрах.

 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності (скрін 4)
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • розрахунок зарплати по середньої
 • розрахунок резерву відпусток

Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;

 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.

Скрін 4. Аналіз зарплати.

Податковий облік:

 • Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;

 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;

 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;

 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;

 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".


ПЕРЕХІД НА продукт "BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП"

Апгрейд

Придбати продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" на умовах апгрейда (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії "Платіжні документи 7.7";

 • всі версії Бухгалтерія 7.7;

 • всі версії Зарплата і Кадри 7.7;

 • Бухгалтерія;

 • Зарплата і Управління Персоналом;

 • Управління торговим підприємством;

 • рішення для бюджетної сфери;

 • всі версії технологічних поставок;

 • "BAS Бухгалтерія".

Більше про апгрейд дізнайтесь у менеджера, залишивши заявку на сайті.

Придбати Поставити питання

Комплект поставки
Програмне рішення BAS надається в електронному вигляді. До складу поставки входять:  

 • дистрибутиви; 
 • набір пін-кодів для активації та реєстрації програми; 
 • документація; 
 • реєстраційна анкета і угода користувача. 

Особливості ліцензування
Стандартна поставка програми розрахована на одночасну роботу в програмі 1 користувача. Для розширення кількості одночасних користувачів, потрібно придбати додаткові клієнтські ліцензії. Якщо кількість користувачів більше 10, або наявна велика база, рекомендуємо клієнт-серверний формат роботи.


Додаткові ліцензії


BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 7200 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 24000 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 44400 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 84000 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 201000 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 372000 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 1092000 грн
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 1800000 грн

Придбати Поставити питання

По роботі з Бухгалтерія КОРП є:

Курси Інструкції Відео