(17)
BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

24 000 грн

BAS (БАС) Бухгалтерія КОРП – програмне рішення, яке поєднує у собі бухгалтерський облік та розрахунок заробітної плати

YES
Придбати Поставити питання

Опис


Рішення "BAS Бухгалтерія. КОРП" буде цікавим для:

 • користувачів програм "BAS Бухгалтерія. КОРП" і попередніх версій,

 • користувачам, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати

 • які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, "1С:Підприємство 7.7. Комплексна поставка" або "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством", якщо автоматизовані бізнес-процеси функціонували "від вхідних первинних документів до виписки документів на продаж".

Всі права на програмний продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" належать компанії "NetHelp" (Польща).

Основні функціональні можливості "BAS Бухгалтерія. КОРП"

Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" - комплексний продукт, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;

 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;

 • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;

 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;

 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;

 • Передача і приймання товарів на комісію;

 • Відображення роздрібних продажів;

 • Повернення товарів від покупців та постачальників.

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;

 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;

 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;

 • Облік еквайрингових операцій;

 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;

 • Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;

 • Облік необоротних активів.

Кадровий облік і нарахування зарплати:

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:
 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • розрахунок зарплати по середньої
 • розрахунок резерву відпусток

Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;

 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.

Податковий облік:

 • Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;

 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;

 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;

 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;

 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".


ПЕРЕХІД НА продукт "BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП"

Апгрейд

Придбати продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" на умовах апгрейда (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії "Платіжні документи 7.7";

 • всі версії Бухгалтерія 7.7;

 • всі версії Зарплата і Кадри 7.7;

 • всі версії продуктів лінійки 1С:Підприємство 8, які включають одну або декілька конфігурацій:

 • Бухгалтерія;

 • Зарплата і Управління Персоналом;

 • Управління торговим підприємством;

 • рішення для бюджетної сфери;

 • всі версії технологічних поставок;

 • "BAS Бухгалтерія".

Більше про апгрейд дізнайтесь у менеджера залишив заявку на сайті.


Придбати Поставити питання