(7)
ЛІГА:ЗАКОН VERDICTUM

ЛІГА:ЗАКОН VERDICTUM

Програма Улюблений клієнт.jpg

Система аналізу судових рішень «VERDICTUM» — це унікальна пошуково-аналітична система та інструменти обробки, аналізу та класифікації текстів у повній базі судових рішень.

Система «VERDICTUM» суттєво економить час юристів і адвокатів у підборі максимально тотожних рішень за одним предметом і обставинами справи при роботі з колосальним обсягом документів судової практики.

Отримати доступ на 24 години Придбати

«VERDICTUM» дозволяє: 

 • прогнозувати рішення суду на основі аналізу позовної заяви;
 • працювати з повною базою судових рішень (понад 111 мільйонів документів);
 • швидко підбирати подібні рішення за одним предметом і обставинами справи;
 • вести пошук з урахуванням морфології і синонімії;
 • враховувати критерії матеріальності і процесуальності;
 • знаходити рішення, у текстах і реквізитах яких є орфографічні помилки;
 • групувати рішення за предметною областю, інстанціями та резолютивною частиною;
 • аналізувати результати пошуку: рухаючись за списком і не заходячи в текст, переглядати суть рішення і його резолютивну частину;
 • перебуваючи у тексті рішення, підібрати максимально до нього схожі;
 • аналізувати практику правозастосування за допомогою нормативної бази: отримувати добірки рішень, які посилаються на питання норми права, що вас цікавлять;
 • зберігати найважливіші для вас рішення у персональної добірці, доступній навіть при відсутності доступу до Інтернету.

verdictum.png

Система «VERDICTUM» – це унікальна пошуково-аналітична система і інструменти обробки, аналізу та класифікації текстів судових рішень.

Система «VERDICTUM» — це суттєва економія часу на пошук і підбір юридичної практики при роботі з багатомільйонним масивом судових рішень.

Система аналізу розроблена спеціально для оптимізації пошуку судової практики за заданими Вами параметрами у повній базі судових рішень.

Відео

Чому «VERDICTUM»

 • Швидкий аналіз судової практики у підтримку або спростування правової позиції;
 • Автоматичний підбір схожих рішень за одним предметом і обставинами справи;
 • Можливість виявити тенденції, як складається судова практика з того чи іншого питання за конкретний період;
 • Обґрунтований вибір правової позиції й ефективних засобів аргументації в досудових і судових суперечках із контрагентами та органами влади;
 • Можливість з'ясувати правову позицію судів щодо суперечливих моментів законодавства;
 • Підбір судової практики до нормправа, які цікавлять, із урахуванням матеріальності і процесуальності рішень.


11 Ключових переваг «VERDICTUM»
 • Пошук у повній базі судових рішень;
 • Інтегрованість у систему ЛІГА: ЗАКОН, гіперпосилання на норми права у рішенні з переходом на необхідний НПА.
 • Облік при пошуку критеріїв матеріальності і процесуальності;
 • Можливість задавати або виключати норми права, на які повинні або не повинні посилатися рішення;
 • Можливість задавати комбінації ключових словосполучень;
 • Додаткова обробка результатів на основі виділених істотних ключових ознак правовідносин;
 • Можливість підбору подібних рішень зі зручними інструментами для роботи з отриманим списком;
 • Можливість створювати персональні добірки рішень і цитат з них;
 • Можливість виділити кольором фрагмент тексту;
 • Успішний пошук рішень, у текстах і реквізитах яких є орфографічні помилки;
 • Усі можливості стандартного пошуку за реквізитами та контекстом.


Інструменти для роботи з відібраними рішеннями:
 • Аналітичний фільтр, який групує вже знайдені рішення за предметною областю, інстанціями та резолютивною частиною;
 • Побіжний аналіз результатів пошуку: можливість при роботі зі списком швидко переглядати суть рішення і його резолютивну частину;
 • Можливість зберегти найцікавіші і найважливіші рішення в персональній добірці, яка доступна навіть при відсутності інтернету;
 • Окремий пошук у списку знайдених рішень;
 • Багатовіконні вкладки «Текст» і «Список».

Аналізуйте у найповнішій базі судових рішень!
VERDICTUM: щоб виграти!


Отримати доступ на 24 години
Наталья Яворская,
советник ЮФ Constructive Lawyers:


«От имени нашей юридической фирмы хочется поблагодарить создателей системы анализа судебных решений VERDICTUM за огромный труд по разработке нового продукта, который позволит упростить и облегчить работу юристов по выполнению задач, иногда очень нестандартных, но вполне выполнимых при наличии таких же нестандартных доступных судебных решений.

Тестирование системы юристами компании показало, что поиск нужных судебных решений может быть прост, понятен и удобен для пользователя. Система хоть и проста, но все же пока не идеальна. Всегда хочется упростить работу по поиску судебного решения с нужной правовой позицией до минимума. Две основные задачи, которые, на наш взгляд, должны быть решены для усовершенствования системы, это наличие ключевых параметров поиска (наличие дополнительных фильтров в самом задании) и, конечно же, наличие историй решений судебных дел. «Технических» реквизитов для поиска информации вполне достаточно, скорость хорошая, что позволяет оперативно искать и не тратить время и нервы юристов. Отдельное спасибо за предоставленную возможность просматривать суть решения и его резолютивную часть, не открывая сам текст.

На мой взгляд, система очень хорошая и при условии своевременного обновления базы данных, которая бы в полном объеме соответствовала Единому государственному реестру судебных решений, займет достойное место в деятельности специалистов в области права.»

Талина Кравцова,
Руководитель практики семейного права ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»:


«Система анализа Verdictum на сегодня является наиболее интеллектуально прогрессивной платформой на данный момент из всех существующих на украинском рынке. То есть, система автоматически «догадывается» о потенциально допущенной ошибке при вводе текста, и выводит результат уже с учетом исправлений. Это, несомненно, ускоряет процесс поиска необходимой информации, как в случае с сугубо техническими ошибками, так и в случае некомпетентности пользователя.

К безусловным достоинствам Системы анализа судебных решений Verdictum стоит отнести получение адекватного количества результатов по интересующему вопросу, несмотря на то, что поиск производится на огромном объеме документов, входящим в Единый государственный реестр судебных решений (далее — ЕГР).

Однако, количество документов в Verdictum (приблизительно 20,5 млн.) пока уступает данным ЕГР (почти 27 млн.). Но разработчики обещают свести эту разницу к нулю до момента официального выхода продукта, и в дальнейшем своевременно контролировать поступления новых документов, в четком соответствии с данными ЕГР.

В то же время, в Verdictum представлена явно более широкая и глубокая классификация по сравнению с возможностями ЕГР, в сочетании с дополнительными фильтрами для уточнения позиции, а также разделение поиска в зонах материального и процессуального права.

Стоит обратить внимание на то, что Verdictum позволяет просматривать «краткое содержание» и резолютивную часть найденных решений прямо в списке решений, без перехода к полному тексту документа, что существенно ускоряет процесс анализа найденного.

Из недочетов следует обратить внимание на отсутствие возможности просматривать историю решений по интересующему делу. То есть, при просмотре решения кассационной инстанции, решения предыдущих инстанций придется искать отдельно. Для сравнения, такая функция уже на данный момент работает в системе «НАУ — Судебные решения». В то же время разработчики Verdictum обещают в ближайшее время устранить и этот «недочет».

Позитивным моментом является интеграция Verdictum в общую систему ЛІГА:ЗАКОН, что дает возможность одновременной эффективной работы с обеими системами. Кроме того, такое сочетание значительно экономит время пользователя при поиске и анализе необходимой информации, в том числе, благодаря наличию в тексте судебных решений Verdictum ссылок на нормативные документы, которые одним нажатием моментально открываются в системе ЛІГА:ЗАКОН.

Важное значение для потребителя имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс. В данном случае, создатели Verdictum поработали довольно конструктивно, и в работе программы невозможно запутаться даже во время первого сеанса работы.

В целом, используя данную Систему анализа Verdictum, можно существенно упростить работу по поиску необходимых позиций судов. При этом, ранее найденные нужные документы не надо искать повторно, поскольку необходимое решение можно сохранить в избранном, с которым можно работать без подключения к интернету.

Таким образом, когда ЛІГА:ЗАКОН учтет все пожелания юристов в ходе тестирования, без сомнения Verdictum станет хорошим подспорьем юристам и адвокатам в работе и уменьшит временные затраты на подготовку документов, что в свою очередь сократит финансовые расходы юридической компании.»

Александр Скляренко,
Управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и Партнеры»:


«Не секрет, что значительная часть времени судебного юриста уходит на поиск судебной практики для формирования правовой позиции по тому или иному делу и ее надлежащего обоснования. Еще более актуальным этот вопрос стал после законодательного введения в Украине элементов прецедентного права (придания решениям Верховного Суда статуса обязательных при рассмотрении судами аналогичных дел). Именно поэтому презентация нового программного продукта — системы поиска и анализа судебных решений Verdictum от компании «ЛІГА:ЗАКОН» вызвала большой интерес.

Прежде всего хочу поблагодарить разработчиков за приглашение в качестве эксперта и за возможность принять участие в тестировании нового программного продукта Verdictum.

В целом тестирование Verdictum показало, что продукт полезен и заслуживает внимания.

Во-первых, база судебных решений уже на данный момент неплохо наполнена и позволяет найти нужное решение по заданным параметрам.

Во-вторых, как явное преимущество стоит выделить возможность поиска судебной практики с привязкой к конкретной норме закона, включая отдельно взятую часть статьи. Насколько нам известно, подобная функция в аналогичных программных продуктах отсутствует.

Вместе с тем, следует отметить и некоторые недостатки тестируемого продукта, которые, по нашему убеждению, могут быть устранены в процессе его подготовки к массовому запуску. Основным из них является отсутствие контекстного поиска, что значительно усложняет процесс анализа практики. Например, при задании параметров «поиск в тексте: «банкротом»; форма судопроизводства: «хозяйственная»; инстанция: «кассационная»; типы решений: «материальные, процессуальные»» поиск выдает 17 683 судебных решений. При этом возможность дальнейшего (повторного, более точного) контекстного поиска в Verdictum не предусмотрена.

Полагаю, что коллектив разработчиков компании «ЛІГА:ЗАКОН» проделал масштабную работу и выражаю надежду, что новый программный продукт, с учетом его доработки, значительно упростит процесс поиска и анализа судебной практики как неотъемлемую составляющую часть работы юриста. Уверен, что Verdictum станет незаменимым помощником для юридических компаний и частнопрактикующих специалистов в области права, сократит время, затраченное на вышеуказанную аналитическую работу, и улучшит ее качество.»

Виталий Панов,
начальник юридической службы компании «Юг-Контракт», адвокат:


«Впервые воспользовался системой «Вердиктум» 17.12.2012 года. При этом сама система «Вердиктум» очень понравилась, дружелюбный простой интерфейс, что дает возможность сразу начать с ней работать.

Очень приятно, что данная система хорошо интегрирована в саму систему ЛІГА:ЗАКОН, и сразу можно просматривает при рассмотрении нормативных документов ту или иную судебную практику. Также хочу отметить скорость поиска, выбор фильтров по регионам, судьям, инстанциям и т.д. Это дает хорошую возможность просматривать практику конкретного суда, или судьи.

Но могу сказать, что еще есть над чем поработать в улучшении системы «Вердиктум». Так, при работе мною были предложен ряд усовершенствований, таких как:
 • поиск точного соответствия ключевой фразы, так как без такого поиска результат будет не тот который ты ожидаешь;
 • работа со списком и возможность поиска в пределах самого списка, это актуально особенно, если просматриваешь практику по общим обязательствам и нужно в списке найти судебную практику по договору «найма».
В целом, при усовершенствовании данной системы она займет достойное место в продукции компании «ЛІГА:ЗАКОН». Я с нетерпением жду второго этапа тестирования данной системы, так как только вместе можно сделать действительно хороший продукт.»
Артем Романченко,
старший юрист юридической компании «Ю. Би. Ай. — Право»:


«Убеждён, что в современных реалиях работы наших правоведов, когда на первый план работы наряду с требованиями высокого профессионализма также выдвигаются требования по высокой скорости и оперативности работы, программа Verdictum станет ценной находкой как для меня лично, так и для большинства практикующих юристов в Украине наряду с оригинальной системой «ЛІГА:ЗАКОН».

Что касается моих личных впечатлений от пользования программой, то в целом они весьма позитивные, учитывая мой предыдущий не слишком впечатляющий опыт работы с «Единим реестром судебных решений».

Так, в предложенной вами «Системе анализа судебных решений» буквально за несколько минут я сумел отыскать нужные мне решения административного судопроизводства, связанные с рассмотрением конкретных налоговых споров, которые встречались и часто встречаются в моей повседневной практике. В то же время ранее на поиск решений, которые содержали обоснование необходимой мне правовой позиции в «Едином реестре судебных решений» у меня уходило не менее часа поисков.

Приятно удивил довольно хорошо проработанный алгоритм поиска, когда после ввода буквально нескольких ключевых и порой даже не связанных между собой по смыслу слов в результате система находила как раз те решения, которые мне были необходимы.

Удобству и эффективности моего поиска также способствовало наличие «Словаря готовых запросов» по образцу популярных поисковых систем в интернете.

Также порадовало наличие расширенного поиска, в котором появились несколько новых, отсутствующих в «Едином реестре судебных решений» критериев поиска таких, например как «вид правоотношений» и «тип решений».

Ценной функцией программы «Система анализа судебных решений» несомненно, также является возможность непосредственного сохранения текста конкретного решения в документ Microsoft Word.

Ну и наконец, наиболее ценной для меня функцией программы является возможность отображения подобных судебных решений к тому, что уже ранее было найдено и с которым работаешь. Ведь это один из самых больших недостатков нынешнего «Единого реестра судебных решений», с которым мне и моим коллегам очень часто доводилось сталкиваться в довольно сложных и спорных правовых ситуациях. А при помощи данной программы эта проблема практически полностью разрешилась.

Лично в моей практике функция подбора подобных решений оказалась весьма полезной в частности при поиске неоднозначного применения норм материального права судом кассационной инстанции в подобных правоотношениях, с целью обжалования решения Высшего административного суда Украины в Верховном Суде Украины на основаниях, предусмотренных ст. 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Теперь хотел бы подробно остановиться на выявленных мной недостатках, а также предложениях по усовершенствованию программы «Система анализа судебных решений».

Взяв одно из заведомо существующих мне судебных решений, попытался отыскать его в системе, ввёл максимальное число критериев поиска, в частности ключевые слова, судебную инстанцию, форму судопроизводства, фамилию судьи. В результате поиска отобразился результат, что ничего не найдено. При этом после ввода одного лишь номера дела искомое решение сразу было найдено в системе. Это показалось мне явной ошибкой программы или недоработкой поиска в системе.

Существенным недостатком системы для меня и моих коллег оказалось отсутствие в программе возможности отслеживания всей истории судебного производства по конкретному делу с возможностью просмотра всех решений по такому делу судов первой, апелляционной, кассационной инстанций.

То есть хотелось бы, зная реквизиты судебного решения, например, апелляционной инстанции и отыскав его в системе получить возможность сразу просмотреть связанные с данным решением решения судов первой и кассационной инстанций в случае их наличия. Так как вручную такой поиск очень долгий и утомительный. Данная проблема существует в «Едином реестре судебных решений» и, к сожалению, не была учтена при разработке вашей системы. В связи с этим настоятельно рекомендовал бы учесть это и доработать программу, добавив соответствующую возможность.

Ещё одним выявленным мною недостатком системы оказалось отсутствие возможности просмотра связанных с найденным и открытым судебным решением других решений, в том числе из других видов судопроизводств как таких, что являли преюдициальное значение при принятии просматриваемого судебного решения.

Одним из недостатков «Системы анализа судебных решений», по моему убеждению, оказалось отсутствие такого критерия расширенного поиска при первоначальном поиске судебного решения как «статус» судебного решения, в частности «иск удовлетворен» «иск удовлетворен частично», «в удовлетворении иска отказано» и так далее, чтобы можно было изначально искать судебные решения с заданной либо заранее известной резолютивной их частью.

Также хотел бы высказать предложение по усовершенствованию такого критерия расширенного поиска судебных решений как поиск по судебным инстанциям.

Предлагаю также для удобства поиска разделить поиск решений кассационной инстанции, на те, которые:
1) вынесены в кассационном порядке Высшими специализированными судами Украины и
2) решения, вынесенные в порядке пересмотра решений Высших специализированных судов Верховным Судом Украины.
Кроме того, предлагается включить в поиск судебных решений по инстанциям, такую дополнительную инстанцию как поиск решений, которые были приняты по результатам пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Одним из предложений по усовершенствованию вашей системы хотел бы назвать также введение возможности просмотра статусов просматриваемых судебных решений, в частности, таких как вступило ли данное конкретное решение в законную силу или нет. А также было ли данное судебное решение предметом пересмотра в высшей судебной инстанции и было ли в связи с этим отменено высшей судебной инстанцией или же оставлено в силе с единовременной ссылкой на решения других инстанций по данному делу.

Таким образом, в целом новый продукт «Система анализа судебных решений VERDICTUM» от компании «ЛІГА:ЗАКОН» оставил у меня весьма положительные впечатления и зарекомендовал себя как очень полезная разработка для облегчения повседневного труда практикующих юристов. В то же время, данный продукт, по моему мнению, всё же требует некоторых существенных доработок.»