(0)
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

8 400 грн

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" призначена для автоматизації управління і обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

YES
Придбати Поставити питання

Опис


Програма «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» – це прикладне рішення, яке охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

Система призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського і податкового обліку рекомендується придбати програму «BAS Бухгалтерія». Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні документів, які вивантажуються.

Для підприємств, що складаються з декількох організацій, передбачена можливість ведення управлінського обліку за кожною з них.

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо. Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.Програма має такі основні функціональні можливості:

 • Автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати обчислень;
 • Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і субсидій у споживача;
 • Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій;
 • Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій організації державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг з державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • Формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг;
 • Облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг;
 • Облік отриманих грошових коштів від державних структур, компенсуючих витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами.

Швидкий початок роботи

Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого тощо.

Обробка містить такі розділи:

 • Параметри обліку;
 • Інформація про організацію;
 • Будівлі;
 • Об'єкти особових рахунків;
 • Послуги;
 • Пільги;
 • Тарифи;
 • Список фізичних осіб;
 • Особові рахунки;
 • Введення початкових залишків.

Особові рахунки

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов'язаних з особовими рахунками.

Особовий рахунок в прикладному рішенні – це зведення даних, що містить інформацію, що необхідна для розрахунку вартості ЖКП, які надаються власникам особового рахунку керуючої організацією.

Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

 • Об'єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо;
 • Характеристики об'єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа;
 • Відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок;
 • Кількість осіб, що мешкають і зареєстрованих, на території об'єкту особового рахунку;
 • Список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім'ї);
 • Спосіб визначення об'єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку;
 • Паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості;
 • Прилади обліку для визначення об'ємів споживання послуг;
 • Уточнювальна інформація для визначення об'ємів споживання послуг з норм;
 • Тарифи на послуги, що надаються;
 • Пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім'ї;
 • Субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї.
 • Регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї.

Прилади обліку

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку наступних операцій, пов'язаних з приладами обліку:

 • Ведення списку приладів обліку;
 • Реєстрація технічних характеристик приладів обліку;
 • Закріплення приладів за особовими рахунками зі вказівкою початкових свідчень;
 • Відключення приладів обліку;
 • Щомісячна реєстрація показань приладів обліку;
 • Реєстрація демонтажу приладів для перевірки;
 • Реєстрація монтажу приладів після перевірки.

Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками;
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці;
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками;
 • виконання розподілу додаткових нарахувань;
 • нарахування пені за особовими рахунками.

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

 • надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів;
 • оплату готівковими грошовими коштами постачальникам;
 • надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків.

Запаси

 «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів на різних складах підприємства;
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників;
 • купівля інших послуг у постачальників.

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

 • Проведення планових ремонтів об'єктів житлового і нежитлового фонду;
 • Усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів.

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усуненню несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

 • Реєстрація заявки споживача послуг;
 • Уточнення потреб заявника;
 • Визначення фахівців, які виконуватимуть роботи;
 • Узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт;
 • Визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі;
 • Постановка завдання виконавцям на виконання робіт;
 • Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси;
 • Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт;
 • Оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах;
 • Аналіз стану заявок.

Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

 • Ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації;
 • Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку;
 • Первинна реєстрація членів сім'ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • Зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку.

Голосування споживачів послуг

В «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • Визначення правил, при дотриманні яких результати голосування набувають законної сили;
 • Підготовка до проведення голосування;
 • Реєстрація факту проведення зборів;
 • Аналіз результатів голосування.

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • Друкована форма оголошення, причому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників;
 • Друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування;
 • Друкована форма іменного бюлетеня для голосування.

Управління взаємодіями

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір функцій для управління взаємодіями. 

У розділі розміщені основні налаштування для таких інструментів:

 • Telegram бот;
 • Сайт ЖКГ;
 • SMS повідомлення.

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

 • Налаштування зв’язку з «Telegram»;
 • Створення нового користувача ;
 • Управління користувачами Telegram;
 • Налагодження клавіатур Telegram.

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть

змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

Налаштування та адміністрування

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір сервісних функцій, пов'язаних з роботою програмного продукту.

У розділі встановлюються основні налаштування системи.

Крім того, в розділі підтримується:

 • Реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав;
 • Аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації;
 • Перегляд списку активних користувачів;
 • Обмін даними;
 • Повнотекстовий пошук об'єктів;
 • Видалення помічених об'єктів;
 • Встановлення дат заборони зміни даних;
 • Резервне копіювання інформаційної бази;
 • Оновлення програми;
 • Відновлення інформаційної бази.
Придбати Поставити питання

Комплект поставки
Програмне рішення BAS надається в електронному вигляді. До складу поставки входять:  

 • дистрибутиви; 
 • набір пін-кодів для активації та реєстрації програми; 
 • документація; 
 • реєстраційна анкета і угода користувача. 

Особливості ліцензування
Стандартна поставка програми розрахована на одночасну роботу в програмі 1 користувача. Для розширення кількості одночасних користувачів, потрібно придбати додаткові клієнтські ліцензії. Якщо кількість користувачів більше 10, або наявна велика база, рекомендуємо клієнт-серверний формат роботи.


Додаткові ліцензії


BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок 3600 грн
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків 10800 грн
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків 21000 грн
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків 37800 грн
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків 88800 грн


Придбати Поставити питання