(0)
BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес

8 400 грн
"BAS Малий бізнес" – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу.
Детальніше
Придбати Задати питання

Опис


Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.


Усі дані – в єдиній інформаційній базі

У єдиній інформаційній базі:

база клієнтів
банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар
розрахунки з контрагентами, персоналом
облік матеріалів, товарів, продукції
замовлення клієнтів, заказ-наряди
планування та облік виконання робіт і надання послуг
планування та облік виробничих операцій
планування завантаження ресурсів підприємства
торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
облік персоналу, розрахунок заробітної плати
облік витрат і розрахунок собівартості
майно, капітал
доходи, витрати, прибутки і збитки
регламентована звітність для ФОП
фінансове планування (бюджетування) та ін.
Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію "BAS Бухгалтерія", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Маркетинг і продажі

"BAS Малий бізнес" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства
реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа
реєстрація видів знижок і націнок
установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення
У програмі підтримується:

зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист
зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури
Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес" здійснюються операціями:

реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
реєстрація договорів з покупцями
реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)
реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)
об'єднання замовлень покупців в проекти
формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво
відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами
Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

"BAS Малий бізнес" може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

"BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

реєстрація постачальників і контактної інформації
зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
формування графіків постачань
розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам
Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
надходження за плату від контрагента
придбання підзвітною особою
прийом на реалізацію від комісіонера
отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку
Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
друк етикеток і цінників
Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

"BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців
за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих
у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців
Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними
завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів
Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт
Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
оформлення первинних документів банку та каси
розрахунки з підзвітними особами
формування платіжного календаря
інтеграція з системою "клієнт-банк"

Зарплата і персонал

"BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:

оформлення прийому на роботу
кадрове переміщення
звільнення персоналу
Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом "Нарахування зарплати"
формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період
У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

Майно

"BAS Малий бізнес" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:

прийняття до обліку, зміна параметрів
розрахунок амортизації
продаж і списання

Фінанси

У програмі "BAS Малий бізнес" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

управлінський баланс
звіт про прибутки і збитки
звіт про рух грошових коштів
У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

прогнозний баланс
бюджет прибутків і збитків
бюджет руху грошових коштів
Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:

залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
дебіторська заборгованість – загальна, прострочена
кредиторська заборгованість – загальна, прострочена
прибутки і збитки
прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг
прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг
Додатково можна отримати наступну інформацію:

загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)
грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період
дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі налаштування здійснюється:

реєстрація інформації по організаціях підприємства
реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів
налаштування параметрів обліку
налаштування сервісних функцій
введення початкових даних за розділами обліку
"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія" і "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.