(0)
BAS АГРО. ERP

BAS АГРО. ERP

BAS АГРО. ERP

259 200 грн

Рішення "BAS АГРО. ERP" призначене для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва або іншої супутньої продукції і/або послуг.

YES
Придбати Поставити питання

ОписПланування сільськогосподарського виробництва.

Підсистема призначена для формування бюджетів, в яких надається можливість використовувати різні сценарії прогнозування. Все це дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться для вирощування продукції.

У продукті реалізована функціональність транслювання результатів сільськогосподарського планування в екземпляри бюджету. Формування бюджету відбувається на підставі накопичених в інформаційній базі даних про доходи та витрати.

Розроблено функціональність створення технологічної карти поля – як документа, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їх виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередників і перед попередників культур.

На підставі планових обсягів продажів продукції і затверджених технологічних карт в програмі формуються ресурсні специфікації і замовлення на вирощування

продукції, які є джерелом для формування потреб рослинництва у сировині, матеріалах і трудових ресурсах.

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків.

Дані можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей.Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • планування розміщення культур на полях;
 • формування технологічних карт полів;
 • визначення планової структури витрат по культурах і полях;
 • формування балансу продукції;
 • планування продажів продукції рослинництва;
 • формування бюджетів;
 • план-фактний аналіз сільськогосподарських витрат;
 • аналіз структури собівартості біологічних активів
 • аналіз інформації про планові і фактичні витрати, накопичені на виробничих підрозділах 
 • сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт.

Оперативний облік сільгоспробіт і послуг

Документи підсистеми призначені для реєстрації в оперативному обліку витрат, які далі стають джерелом даних для автоматичного формування документів регламентованого та управлінського обліків.

Розроблено функціональність оперативного обліку фактичних витрат з усіма подробицями і аналітикою полів, культур, працівників, марок техніки, аж до кожної одиниці трактора, комбайна, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста і ін.

Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців.

Реалізована можливість обліку автотранспортних і механізованих сільськогосподарських робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників. Підсистема дозволяє реєструвати сільськогосподарські і ремонтні роботи, що виконуються вручну для внутрішніх і сторонніх замовників.

У продукті передбачена можливість реєстрації факту зважування, оформлення супровідних друкованих документів для автотранспорту, що перевозить вантажі з току, на тік і всередині току для підробітку або сушки зерна.

Для формування документів по роботах допоміжних підрозділів використовується обробка, яка по аналітиці витрат розподіляє витрати на основне виробництво.

Для вирішення завдань користувачам надаються такі можливості:

 • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів;
 • облік нормативних і фактичних витрат палива;
 • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів;
 • реєстрація факту зважування;
 • розрахунок прямих та непрямих витрат по полях;
 • аналіз обсягу збору врожаю, врожайність полів;
 • аналіз витрат, накопичених на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі 
 • культур, полів і видів робіт;
 • аналіз рентабельності вирощуваних культур в розрізі полів.

Розрахунки з пайовиками

Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік власних та орендованих земельних ділянок та орендної плати пайовиками на підприємстві.

Продукт дозволяє вести деталізований облік договорів про паї з фізичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію і видами земель.

Також передбачено нарахування орендної плати за паї та розрахунку ПДФО і військового збору з нарахованих сум в разі коли пайовиками виступають юридичні особи.

Для вирішення завдань користувачам надаються такі можливості:

 • робота з договорами про паї;
 • зміни розмірів оплат за договорами про паї
 • нарахування орендної плати за паями і розрахунку податків і утримань;
 • закриття нарахувань орендної плати за паями за рік;
 • відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами;
 • реєстрація виплат за договорами про паї в міжрозрахунковому періоді;
 • отримання даних за договорами про паї
 • план-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів;
 • формування регламентованої звітності.

Облік на елеваторі

Підсистема вирішує наступні задачі:

 • відображення виробничих процесів елеватора;
 • лабораторний контроль якості зерна;
 • контроль руху транспорту на території елеватору;
 • наскрізний кількісно-якісний облік та формування звітності;
 • розрахунок строків зберігання, розрахунок собівартості послуг елеватора;
 • розрахунок сум послуг та виставлення рахунків власникам зерна;
 • підключення до вагового обладнання, відеокамер, АСУ ТП.

Для зручної роботи користувачів з підсистемою реалізовані автоматизовані робочі місця для різних ролей співробітників:

АРМ "Транспорт"

Автоматизоване робоче місце "Транспорт" призначене для реєстрації транспорту та контролю його пересування на території елеватора та поза нею. Робоче місце відображає довжину черги транспортних засобів, показує, в якій контрольній точці знаходиться той чи інший автомобіль. Передбачений контроль дозволу на в'їзд та виїзд з території транспортних засобів.


АРМ "Контроль якості"

Автоматизоване робоче місце для реєстрації результатів лабораторних аналізів забезпечує фіксацію в системі результатів аналізу зерна як в автоматичному, так і в ручному режимі, а також формування сертифікатів якості і актів розбіжності. АРМ "Контроль якості" зручне робоче місце для визначення необхідності в ступені обробки зерна.

АРМ "Зважування"

АРМ "Зважування" забезпечує безперебійну роботу ділянки зважування: отримання даних з вагового обладнання та коректність їх заповнення у системі, розрахунок залікової ваги, знижок та націнок, формату приймання та відвантаження зерна.

АРМ "Підробіток зерна"

АРМ "Підробіток зерна" призначене для відображення виробничих операцій з зерном та формування документів фінансового обліку.

Придбати Поставити питання

Комплект поставки
Програмне рішення BAS надається в електронному вигляді. До складу поставки входять:  

 • дистрибутиви; 
 • набір пін-кодів для активації та реєстрації програми; 
 • документація; 
 • реєстраційна анкета і угода користувача. 

Особливості ліцензування
Стандартна поставка програми розрахована на одночасну роботу в програмі 1 користувача. Для розширення кількості одночасних користувачів, потрібно придбати додаткові клієнтські ліцензії. Якщо кількість користувачів більше 10, або наявна велика база, рекомендуємо клієнт-серверний формат роботи.


Додаткові ліцензії


BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 4800 грн
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 20400 грн
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 34800 грн
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 54000 грн
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 108000 грн
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 218000 грн


Придбати Поставити питання