(1)
Переваги ЕЦП

Переваги ЕЦП

Юридична сила електронних документів

Закони України прирівнюють за юридичною силою електронні документи, підписані ЕЦП, і документи з власноручним підписом або печаткою, а також створюють правову основу для застосування ЕЦП і здійснення юридично значущих дій у процесі електронного документообігу.

Конфіденційність і безпека інформації

Використовуючи ЕЦП, Ви отримуєте додаткову можливість шифрування документів. Завдяки надійним криптографічним алгоритмам, забезпечується конфіденційність інформації, яка має на увазі неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним ключем.
Безпека використання ЕЦП забезпечується тим, що система електронного документообігу «M.E.Doc», », яка використовується для роботи з документами в електронному вигляді і накладення на них ЕЦП, пройшла експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Можливість ведення електронного документообігу з державними структурами

Зручність використання одних і тих же засобів ЕЦП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами при поданні звітності в будь-які контролюючі органи на території України.

Удосконалення бізнес-процесів на підприємстві

Ведення ЕДО на підприємстві істотно скорочує об'єми паперової документації, економить час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням договорів, оформленням платіжних документів, а також їх пересиланням.

Ведення ділових відносин на сучасному рівні

Використання ЕЦП істотно прискорює проведення численних комерційних операцій, виключає необхідність додаткових зустрічей і багатогодинних переговорів.

Електронний цифровий підпис – ефективне рішення для всіх, хто хоче йти в ногу з новими вимогами часу. Документи, підписані електронним цифровим підписом, можуть бути передані до місця призначення протягом декількох секунд. Усі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості незалежно від їх віддаленості один від одного.