(0)
Комісійна торгівля в роздробі: правові аспекти

Комісійна торгівля в роздробі: правові аспекти

7 Лютого 2018

Комісійна торгівля в роздробі: правові аспекти

Пропонуємо Вашій увазі матеріал електронного аналітичного щоденника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Видання входить в системи ЛІГА:ЗАКОН. З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» та «ЮРИСТ & ЗАКОН» чи їх підключення звертайтесь за тел.: (044) 501-3-700.

Комісійна торгівля в роздробі останнім часом стала особливо актуальною, оскільки в умовах фінансової кризи такий спосіб продажу вигідний як для продавця, так і для покупця. Продавець має можливість продати непотрібні речі, а покупець – недорого їх придбати. У статті розглянемо правові аспекти укладення таких договорів.

.
Закони, пов’язані з цією статтею, детальні консультації, коментарі податкових органів – все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию

Загальні положення договору комісії

Особливості укладення договору комісії регламентуються гл. 69 ЦКУ. Так, згідно з ч. 1 ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Договір комісії належить до посередницьких договорів на надання послуг, і право власності на майно комітента до комісіонера не переходить.

У договорі комісії комісіонер діє від свого імені, при цьому комітента в договорі, укладеному між комісіонером і третьою особою (покупцем), указують у рідкісних випадках (ч. 2 ст. 1016 ЦКУ).

Істотними умовами договору комісії є умови про майно, яке комісіонер зобов'язується продати або купити, та його ціну (ч. 3 ст. 1012 ЦКУ). Тобто в договорі комісії на продаж обов'язково повинна бути вказана ціна, за якою комісіонер зобов'язується продати товар, що належить комітенту.

Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах:

– більш вигідних, ніж ті, які визначив комітент, додатково одержана вигода належить комітентові (ч. 2 ст. 1014 ЦКУ). Тобто в ситуації, коли комісіонеру вдалося продати майно, що належить комітенту, за вищою ціною, різниця між первісною ціною й фактичною ціною продажу належить комітенту;

– менш вигідних – комісіонер зобов'язаний заплатити комітенту різницю між установленою комітентом ціною й фактичною ціною продажу, якщо не доведе, що не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за нижчою ціною попередив більші збитки (ч. 3 ст. 1017 ЦКУ).

Комітент зобов'язаний виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, установлених у договорі комісії (ч. 1 ст. 1013 ЦКУ). Якщо розмір комісійної винагороди не визначено – її виплачують виходячи зі звичайних цін за такі послуги (ч. 3 ст. 1013 ЦКУ). Причому комісіонер має право на комісійну винагороду й у тому випадку, якщо договір комісії не було виконано з причин, які залежали від комітента (ч. 4 ст. 1013 ЦКУ).

Комісіонер має право відраховувати належні йому за договором суми з усіх грошових коштів, що надійшли до нього для комітента, якщо інші кредитори комітента не мають переважного перед ним права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що належать комітентові (ч. 1 ст. 1020 ЦКУ).

Комісіонер також має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії (ч. 1 ст. 1024 ЦКУ). При цьому такі витрати повинні бути дійсно необхідними для забезпечення належного виконання покладеного на комісіонера доручення (витрати з транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару тощо). Водночас не підлягають окремій компенсації загальні витрати комісіонера, пов'язані з виконанням договору комісії, наприклад, загальногосподарські витрати (оренда, заробітна плата, комунальні послуги).

Особливості договору комісії в роздробі

Порядок укладення договорів комісії в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами регламентується Правилами № 37. Крім того, особливості торгівлі деякими товарами вказано в окремих документах. Зокрема, щодо комісійної торгівлі:

– ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння – діють Правила № 678;

– транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, – Порядок № 1200;

– антикварними речами – Правила № 322.

Комісіонер під час здійснення комісійної торгівлі непродовольчими товарами також повинен виконувати вимоги Закону № 1023, Порядку № 833 та інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність (п. 5.10 Правил № 37).

У п. 1.3 Правил № 37 зазначено, що відносини сторін регулює договір, згідно з яким комітент доручає продаж товару комісіонеру за визначену винагороду. Розмір комісійної винагороди визначається за погодженням сторін і не суперечить чинному законодавству.

За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу споживачу. Комісіонер несе відповідальність перед комітентом за втрату або пошкодження товару, прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків, завданих комітенту, визначають за погодженням сторін, а у випадку недосягнення згоди – вирішують у судовому порядку. Комітент має право в будь-який час забрати зданий на комісію товар за наявності квитанції та посвідчення особистості, сплативши комісіонеру обумовлену плату за зберігання зданої на комісію речі (п. 1.4 Правил № 37).

Відповідно до п. 1.6 Правил № 37 строк реалізації прийнятого на комісію товару становить 60 календарних днів (за винятком антикваріату, творів мистецтва й унікальних речей, строк реалізації яких не обмежено).

Тим часом із п. 4.1 Правил № 37 випливає, що товар може перебувати на комісії й більш тривалий строк. Зокрема, відповідно до цієї норми товар, не реалізований протягом установленого строку (60 календарних днів), може бути знижений у ціні за домовленістю з комітентом. Якщо комітент не з'явився для переоцінки товару за викликом, комісіонер знижує ціну на таких умовах:

– на 30 % від установленої сторонами первісної вартості товару, якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів);

– на 40 % від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, якщо товар не реалізовано протягом наступних 15 календарних днів.

Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу без письмового попередження комітента.

Отже, з огляду на п. 4.1 Правил № 37 товар може перебувати на комісії протягом 90 календарних днів.

Комісіонер повинен забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка споживача, у якому розміщують інформацію про найменування власника або уповноваженого ним органу, книги відгуків та пропозицій, адрес і номерів телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів (п. 5.11 Правил № 37).

Порядок приймання товарів на комісію

Правила № 37 передбачають таку процедуру приймання товару на комісію. На комісію приймають непродовольчі товари, придатні для використання, зокрема (п. 2.1 Правил № 37):

– нові товари;

– товари, що були в користуванні, але не потребують ремонту або реставрації й відповідають санітарним вимогам;

– антикварні й унікальні речі та товари мистецтва.

Не приймають для комісійного продажу (п. 2.3 Правил № 37):

– зброю, боєприпаси (крім мисливської та спортивної зброї й боєприпасів до них, а також холодної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії, які продають громадські об'єднання з дозволу органів внутрішніх справ), бойову та спеціальну військову техніку;

– вибухові речовини й засоби вибуху;

– отруйні речовини;

– наркотичні, психотропні й отрутні засоби;

– лікувальні засоби й вироби медичного призначення;

– державні еталони одиниць фізичних величин;

– армійське знаряддя, тканини та інші товари військового асортименту, формене обмундирування, білизну зі штампом закладів, організацій і підприємств;

– газові плити та балони до них без документа служби газового господарства, що підтверджує їх придатність до подальшого використання;

– товари побутової хімії;

– товари з простроченим терміном зберігання;

– товари від неповнолітніх віком до 18 років;

– піротехнічні вироби;

– іграшки для дітей віком до 3 років;

– іграшкову зброю з пластиковими кульками;

– примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що були в користуванні, а також нові без наявності супровідних документів, визначених у п. 5 Правил № 1209.

Ціни на комісійні товари встановлює комітент за домовленістю з комісіонером на основі ринкового попиту (п. 3.1 Правил № 37).

Працівники комісіонера зобов'язані інформувати комітента про існуючі ціни на товари, які він здає на комісію, кон'юнктуру ринку й попит населення на такі самі або аналогічні їм товари (п. 3.2 Правил № 37).

Кожна одиниця прийнятого на комісію товару не пізніше наступного дня повинна бути виставлена в торговельному залі для продажу. Під час приймання кількох одиниць одного й того самого товару в торговельний зал може виставлятися лише одиниця цього товару, інші зберігаються в підсобному приміщенні (п. 5.1 Правил № 37).

Порядок проведення розрахунків із комітентом

Гроші за проданий товар комітентам – фізичним особам виплачують готівкою на третій день після продажу товару, не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів, у разі пред'явлення виданої комісіонером квитанції, паспорта або документа, що його замінює (п. 5.8 Правил № 37).

Гроші за продані товари, прийняті на комісію від юридичних осіб відповідно до умов договору, перераховують на їх рахунки в банках.

Зверніть увагу: якщо комітент не з'явився за одержанням грошей після закінчення строку позовної давності, вони підлягають перерахуванню до місцевого бюджету (п. 5.9 Правил № 37).

Під час повернення комітенту нереалізованих товарів, які перебували в комісіонера більш ніж один робочий день, комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за повний місяць у таких розмірах (п. 5.7 Правил № 37):

– за перші 30 календарних днів – 2 % від визначеної ціни товару;

– за другі 30 календарних днів – 3 % від визначеної ціни товару;

– за наступні 30 календарних днів – 4 % від залишкової ціни товару після проведених уцінок.

За кожний день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 календарних днів із комітента стягують пеню, розмір якої визначено договором.

У разі повернення комітенту антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей, що не були реалізовані, витрати за зберігання цих товарів визначають за погодженням сторін.

У разі повернення комітенту товарів із недоліками, які не були виявлені під час приймання їх на комісію, витрати за зберігання цих товарів комітент не відшкодовує.

Також на цю тему читайте статті:
  • "Комісійна торгівля в роздробі: особливості документообігу";
  • "Комісійна торгівля в роздробі: податковий і бухгалтерський облік у комісіонера";
  • "Комісійна торгівля в роздробі: проблемні питання".

Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН
1. ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон № 1023 – Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023-XII.

3. Порядок № 833 – Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою Кабміну від 15.06.2006 р. № 833.

4. Порядок № 1200 – Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затверджений постановою Кабміну від 11.11.2009 р. № 1200.

5. Правила № 37 – Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13.03.95 р. № 37.

6. Правила № 678 – Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджені наказом Мінфіну від 27.10.2004 р. № 678.

7. Правила № 322 – Правила торгівлі антикварними речами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 р. № 322/795.

8. Правила № 1209 – Правила роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затверджені постановою Кабміну від 04.11.97 р. № 1209.Законодавство, пов’язане з цією статтею,
консультації та коментарі податкових органів –
все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН беЗКОШТОВНА презентацІя