(0)
Новости

Новости

22 Січня 2018

Неприбуткові організації: реєстрація в податкових органах

Пропонуємо Вашій увазі матеріал електронного аналітичного щоденника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Видання входить в системи ЛІГА:ЗАКОН. З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» та «ЮРИСТ & ЗАКОН» чи їх підключення звертайтесь за тел.: (044) 501-3-700.





Головна перевага неприбуткових організацій полягає в тому, що вони не сплачують податок на прибуток. Але для того щоб скористатися цим привілеєм, необхідно відповідати певним критеріям. Про них і йтиметься у статті.

.
Закони, пов’язані з цією статтею, детальні консультації, коментарі податкових органів – все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию

Хто може отримати неприбутковий статус

Згідно з п. 133.4 ПКУ не є платниками податку на прибуток підприємства, установи та організації в порядку та на умовах, установлених цим пунктом. У пп. 133.4.1 ПКУ зазначено критерії, у разі дотримання котрих підприємство, установа та організація може мати неприбутковий статус. Зокрема, ця неприбуткова організація має одночасно відповідати таким вимогам:

1) бути утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Проте податківці не вимагають наявності в установчих документах неприбуткової організації посилання на конкретний закон, відповідно до якого її було створено (див. ІПК ДФСУ від 25.05.2017 р. № 360/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

2) установчі документи такої організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Водночас не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ. Відповідно до зазначеної норми доходи (прибутки) неприбуткової організації мають використовуватися виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Податківці допускають і можливість розподілу частини доходів неприбутковою організацією між членами такої організації на підставі цивільно-правового договору (див. листи ДФСУ від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15, від 06.02.2017 р. № 2114/6/99-99-15-02-02-15, від 17.02.2017 р. № 2422/Л/99-99-15-02-02-14, від 03.03.2017 р. № 4495/6/99-99-15-02-02-15, № 4494/6/99-99-15-02-02-15, ІПК ДФСУ від 06.11.2017 р. № 2529/С/99-99-15-02-02-14/ІПК, роз'яснення з розділу 102.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ);

3) установчі документи організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця норма не поширюється на об'єднання й асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

4) організація внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр);

Другий і третій критерії щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації (пп. 133.4.1 ПКУ, п. 4 Порядку № 440).

Положення пп. 133.4.6 ПКУ встановлюють, що до неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і не є платниками податку на прибуток, зокрема, можуть бути віднесені:

– бюджетні установи (0031);

– громадські об'єднання (0032);

– політичні партії (0033);

– творчі спілки (0034);

– релігійні організації (0035);

– благодійні організації (0036);

– пенсійні фонди (0037) – вони могли перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій тільки до 1 липня 2017 року (див. лист Мінфіну України від 14.07.2017 р. № 11210-09-10/18926);

– спілки (0038);

– асоціації та інші об'єднання юридичних осіб (0039);

– житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом) (0040);

– дачні (дачно-будівельні) кооперативи (0041);

– садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства) (0042);

– об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків (0043);

– професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок (0044);

– організації роботодавців та їх об'єднання (0045);

– сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (0046);

– кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (0047);

– інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ (0048).

До організацій, які можуть бути віднесені до неприбуткових, податківці також відносять:

– органи самоорганізації населення, які входять до системи місцевого самоврядування, за умови, що такий орган зареєстрований як юридична особа та відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ (див. ІПК ДФСУ від 21.11.2017 р. № 2680/З/99-99-15-02-02-14/ІПК);

– товарні біржі (див. ІПК ДФСУ від 18.05.2017 р. № 240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 30.06.2017 р. № 924/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

– навчально-виховні заклади, які є бюджетними установами (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р. № 101/5/99-99-15-02-02-16).

Отже, до неприбуткових організацій належать тільки юридичні особи, а відокремлені підрозділи таких неприбуткових організацій без статусу юридичної особи не підлягають окремому включенню до Реєстру (див. лист ДФСУ від 29.12.2016 р. № 28492/6/99-99-15-02-02-15, роз'яснення з розділу 102.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Не може бути зареєстровано неприбутковою організацією і представництво нерезидента, яке не є юридичною особою (див. роз'яснення з розділу 102.01 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Як неприбуткову організацію внести до Реєстру

Процедура внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) регламентується Порядком № 440.

До Реєстру включаються неприбуткові організації – юридичні особи за кодом згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. З даними реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті ДФСУ.

Дата присвоєння/скасування ознаки неприбутковості вказує на початок/закінчення її дії.

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу (п. 6 Порядку № 440):

– реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку № 440;

– засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, які оприлюднено на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755).

Житлово-будівельні кооперативи також подають засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають також засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, що підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

– особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

– поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

– засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднено на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755;

– державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного держреєстру до контролюючого органу разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом № 755.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів із дня їх отримання контролюючий орган приймає рішення про (п. 8 Порядку № 440):

– включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру;

– виключення неприбуткової організації з Реєстру;

– зміну ознаки неприбутковості.

Податківці наголошують, що право на отримання рішення про включення організації до Реєстру має керівник такої неприбуткової організації або її уповноважений представник (див. ІПК ДФСУ від 17.05.2017 р. № 225/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

У разі зміни місцезнаходження неприбуткової організації, що пов'язана зі зміною адміністративного району, керівника або бухгалтера такої організації, подавати реєстраційну заяву за формою № 1-РН не потрібно (див. роз'яснення з розділу 102.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

На думку контролерів, установа чи організація, виключена з Реєстру, може подати заяву про повторне включення до Реєстру після закінчення звітного календарного року, в якому її було виключено (див. ІПК ДФСУ від 19.06.2017 р. № 726/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, роз'яснення з розділу 102.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Також на цю тему читайте статті:
  • "Неприбуткові організації: перехід на загальну систему оподаткування";
  • "Неприбуткові організації: податковий і бухгалтерський облік". 

Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН




1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 755 – Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV.

3. Порядок № 440 – Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабміну від 13.07.2016 р. № 440.







Законодавство, пов’язане з цією статтею,
консультації та коментарі податкових органів –
все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН беЗКОШТОВНА презентацІя