(0)
Новости

Новости

9 Жовтня 2017

Особливості обліку витрат на амортизацію у підприємців-загальносистемників

Пропонуємо Вашій увазі матеріал електронного аналітичного щоденника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Видання входить в системи ЛІГА:ЗАКОН. З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» та «ЮРИСТ & ЗАКОН» чи їх підключення звертайтесь за тел.: (044) 501-3-700.

Документ:

лист ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 

Кому читати:

ФОП на загальній системі оподаткування

Що сталося:

фіскали пояснили, яким чином обліковувати амортизацію приватним підприємцям 

.
Закони, пов’язані з цією статтею, детальні консультації, коментарі податкових органів – все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию
Починаючи з 01.01.2017 ФОП на загальній системі отримали право (за власним бажанням) включати до складу господарських витрат амортизаційні відрахування з вартості основних засобів та нематеріальних активів, придбаних після 01.01.2017.

У разі амортизації самостійно виготовлених основних засобів у загальносистемника обов'язково мають бути в наявності підтвердні документи на здійснення таких витрат. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом (пп. 177.4.8 ПКУ).

Не підлягають амортизації такі основні засоби подвійного призначення: земельні ділянки; об'єкти житлової нерухомості; легкові та вантажні автомобілі.

! Податківці займають досить тверду позицію щодо неамортизації автівок та витрат на їх ремонт у підприємців на загальній системі. Про це вони неодноразово наголошували у листах від 25.07.2017 р. № 1351/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК, від 08.09.2017 р. № 1880/Т/99-99-13-01-02-14/ІПК та роз'ясненні з розділу 104.05 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ. 

Оскільки на сьогодні законодавчо не встановлено форму ведення обліку амортизації, то приватний підприємець має право (за власним бажанням) вести такий облік відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів (пп. 177.4.7 ПКУ).


Мінімально допустимий строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ становить:

група 1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом, – 15 років;

група 2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої – 10 років;

група 3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні – 5 років;

група 4 – нематеріальні активи – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

Відповідно до п. 29 П(С)БО 7 "Основні засоби" нарахування амортизації проводиться щомісячно. Тому фізична особа – підприємець має право (за власним бажанням) щомісячно нараховувати амортизацію основних фондів та нематеріальних активів, які безпосередньо використовуються платником у господарській діяльності з метою отримання доходу. Місячна сума амортизації в разі застосування прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на дванадцять.


Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Облік доходів і витрат ФОП-загальносистемники ведуть у Книзі обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Книга обліку). Крім того, положення пп. 177.10 ПКУ зобов'язують приватних підприємців мати підтвердні документи щодо походження товару.

У графі 8 Книги обліку відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 7, зокрема витрати на сплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо.

Тобто щомісячну суму нарахованої амортизації можна відобразити у графі 8, зазначивши у графі 1 Книги обліку період обліку (день, місяць, квартал, рік).Олена Лутай,

експерт, ЛИГА:ЗАКОН  
1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. П(С)БО 7
– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.Законодавство, пов’язане з цією статтею,
консультації та коментарі податкових органів –
все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН беЗКОШТОВНА презентацІя