(0)
Інструкція-огляд нової редакції BAS ERP 2.5

Інструкція-огляд нової редакції BAS ERP 2.5

2 Березня 2023

Інструкція-огляд нової редакції BAS ERP 2.5

Шановні клієнти!

Нова редакція BAS ERP 2.5 має низку важливих та корисних вдосконалень різних підсистем в порівнянні з попередньою редакцією (2.1). Зокрема були розширені функціональні можливості підсистем: виробництво, казначейство, планування, CRM, маркетинг та інші. Значного розвитку зазнали можливості відображення взаєморозрахунків з партнерами.

Зміни в редакції ERP 2.5 є корисними, в першу чергу:

 • підприємствам, котрі:
  • приймають чи передають запаси на відповідальне зберігання чи під реалізацію;
  • фактично отримують запаси раніше, ніж надходять фінансові документи;
  • бажають оперативно аналізувати в системі взаєморозрахунки з контрагентами та планувати надходження оплати від клієнтів, виходячи з дати фактичного відвантаження товарів чи надання послуг;
  • відправляють у відрядження працівників одночасно у декілька країн, видаючи кошти на відрядження в одній валюті;
  • мають складні механізми планування показників господарської діяльності, котрі протягом бюджетного періоду підлягають регулярному коригуванню та перегляду;
  • розподіляють витрати підприємства в управлінському обліку за правилами, відмінними від правил розподілу в регламентованому обліку.
 • виробничим підприємствам, котрі:
  • мають просте виробництво та бажають відображати одним документом випуск продукції чи робіт та одночасно списувати витрачені на цей випуск прямі витрати;
  • бажають управляти відсотком розподілу загальновиробничих витрат та мати можливість більш гнучко і точно розподіляти загальновиробничі витрати;
  • мають необхідність віднесення постатейних виробничих витрат однієї власної організації на іншу власну організацію, з включенням таких витрат до собівартості випущеної продукції іншої власної організації;
  • бажають автоматизувати планування собівартості випущеної продукції чи виконаних робіт за допомогою планових калькуляцій.


Отже, переходимо до основних вдосконалень в новій редакції BAS ERP 2.5:

Зміни у відображенні взаєморозрахунків з партнерами

 • реалізовано можливість оперативного відображення взаєморозрахунків з контрагентами у режимі «Online», що дозволяє аналізувати стан взаєморозрахунків відразу після внесення документів в систему;
 • реалізовано можливість планування дати оплати клієнтів, виходячи з фактичної дати відвантаження товарів чи надання послуг.

Зміни в управлінні продажами та закупівлями

 • реалізовано можливість відображення невідфактурованих поставок. Функціонал дозволяє розділяти у часі подію надходження товарів у фінансовому обліку та перехід юридичного права власності на ці товари;


 • додано новий функціонал для передачі та отримання запасів у відповідальне зберігання з подальшим викупом. Також функціонал відповідального зберігання можна використовувати для відображення отримання товарів під реалізацію.


Казначейство

 • реалізовано можливість відображення «Мультивалютних» авансових звітів, що дозволить відображати витрати підзвітної особи у декількох валютах в одному документі.


Планування

 • реалізовано «коригуюче планування» та перепланування, що дозволяє коригувати планові потреби компанії з заміщенням раніше запланованих прогнозних показників. Також значно розширені можливості визначення планових показників та аналітики планування, створення планів по дефіцитам та інше.


Внутрішньогрупові продажі

 • реалізована можливість використання договорів між власними організаціями. Вдосконалено функціонал автоматичного формування документів передачі та повернення між організаціями.

Фінансовий контроль та аналіз показників діяльності

 • реалізована можливість розподілу витрат в управлінському та регламентованому обліку за різними правилами, що дозволяє більш точно розподіляти витрати;


 • реалізована можливість розподілу транспортно-заготівельних витрат однієї власної організації на іншу власну організацію. Це дає можливість більш гнучко керувати відображенням транспортно-заготівельних витрат всередині підприємства;
 • реалізована можливість формувати звіт «Управлінський баланс» одночасно з використанням підсистеми «Міжнародний фінансовий облік»;
 • реалізована можливість формувати певну фінансову звітність у валюті управлінського обліку «За правилами МСФЗ».

Виробництво

 • реалізована можливість ведення спрощеного складського обліку матеріалів у виробництві через «Цехові комори», що значно полегшує відображення оперативного руху матеріалів у виробництві;
 • додано можливість списання прямих виробничих витрат матеріалів та робіт безпосередньо в документі «Виробництво без замовлення». Таке нововведення дозволяє відображати одним документом випуск продукції чи робіт та одночасно списувати витрачені на цей випуск прямі витрати;


 • реалізована можливість управляти відсотком розподілу загальновиробничих витрат, а також частину витрат залишати у незавершеному виробництві. Це дає можливість більш гнучко і точно розподіляти загальновиробничі витрати;


 • передбачено можливість віднесення постатейних виробничих витрат однієї власної організації на іншу власну організацію, з включенням таких витрат до собівартості випущеної продукції іншої власної організації. Такий функціонал дає змогу зокрема включати до собівартості випущеної продукції усі понесені витрати, незалежно від того, на яку організацію вони оформлені;
 • значно розширено можливості план-фактного аналізу виробничої діяльності. Відтепер буде можливо у Планових калькуляціях розраховувати непрямі втрати за нормативами.