(1)
Купити, завантажити, опис, 1С Комплексна конфігурація 7.7

Купити, завантажити, опис, 1С Комплексна конфігурація 7.7

Увага! Програми 1С:Підприємство версії 7.7 зняті з продажу. Дивіться програми версії 8.


Комплексна конфігурація «Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри» є найбільш потужним прикладним рішенням системи програм «1С:Підприємство». Це рішення базується на трьох компонентах системи «1С:Підприємство» і поєднує в собі функціональність окремих конфігурацій «1С:Підприємство 7.7» (див. докладніше «Бухгалтерія 7.7», «Торгівля і Склад 7.7», «Зарплата і кадри 7.7»).

Головна перевага використання для обліку господарської діяльності комплексної конфігурації полягає в тому, що в ній не тільки підтримується єдиний інформаційний простір, але також реалізується автоматичне відображення в бухгалтерському обліку даних оперативного обліку торгової діяльності і результатів розрахунку заробітної плати з необхідним ступенем деталізації.

Детальніше
Заказать товар Задати питання

Опис


Увага! Програми 1С:Підприємствоверсії 7.7 зняті з продажу. Дивіться програми версії 8.


Формування проводок за документами оперативного обліку забезпечує відображення в бухгалтерському обліку торгових операцій, що оформляються відповідними документами. У свою чергу, цей механізм дозволяє отримати бухгалтерські проводки за будь-який період, починаючи від одного дня. Дана можливість дозволяє прискорити впровадження конфігурації, спрощує її використання і полегшує пошук облікових помилок.

Крім автоматичного відображення в бухгалтерському обліку результатів торговельної діяльності та розрахунку заробітної плати, комплексна конфігурація підтримує можливість завантаження бухгалтерських проводок, сформованих за результатами роботи в конфігураціях «Торгівля + Склад» і «Зарплата + Кадри».

У конфігурації існує три окремих напрямки обліку, іншими словами, ланцюжки «документ – внутрішній механізм обліку – звіт»:
 • оперативний, або торговий облік, який поділяється на управлінський і фінансовий;
 • бухгалтерський облік;
 • кадровий облік і розрахунок заробітної плати.
Ці напрямки обліку, як правило, є необхідними більшості підприємств, що займаються торговельною діяльністю.

Напрямки багато в чому базуються на загальній інформації: вони часто використовують загальні довідники і первинні документи. Це дозволяє уникати повторного введення однієї і тієї ж інформації. Наприклад, єдиний документ «Видаткова накладна» відбивається і в торговому обліку, і в бухгалтерії.

При веденні настільки різноманітного обліку в єдиній базі даних з'являється можливість отримувати зведені консолідовані звіти, що базуються на інформації з різних напрямків обліку. Наприклад, книга продажів: рахунки-фактури здебільшого оформлюються при веденні торгової діяльності, але бувають і випадки продажу основних засобів та інших активів, які обліковуються в бухгалтерії.

Ще одна визначальна особливість обліку в Комплексній конфігурації – багатофірмовий облік. В єдиній базі даних можна вести облік від імені різних юридичних осіб.

Фінансовий і бухгалтерський облік побудований таким чином, що будь-які звіти формуються як за окремою фірмою, так і в цілому за холдингом. А при введенні документів легко можна поміняти фірму, на чиє ім’я оформлений документ; на підставі одного документа виписати інший, від іншої фірми і т.п. Кадровий облік і розрахунок зарплати при цьому ведеться в розрізі юридичних осіб.

Комплексна конфігурація Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри 7.7 включає:
 1. Торговий облік
 2. Бухгалтерський облік
 3. Податковий облік
 4. Розрахунок заробітної плати та кадровий облік
 5. Додатковий сервіс


Безкоштовна презентація
1. Можливості торгового обліку Бухгалтерський облік, а також облік зарплати і кадрів значною мірою універсальні – вони підходять більшості підприємств усіх видів діяльності. А торговий облік, відповідно до своєї назви, робить конфігурацію орієнтованою на підприємства, що займаються торговельною діяльністю.

Торговий облік у Комплексній конфігурації базується на компоненті «Оперативний облік» системи програм «1С:Підприємство». Ця компонента орієнтована на автоматизацію оперативного управління діяльністю компанії: на миттєвий доступ до інформації, актуальної на «поточний момент», на швидке введення і проведення великого потоку документів.

На відміну, наприклад, від бухгалтерського обліку, торговий облік дозволяє не тільки фіксувати ті чи інші господарські операції вже після їх здійснення, а й надає інформацію для прийняття рішень у реальному часі. Торговому обліку можна дати ще і таке визначення: це оперативне управління торговельною діяльністю.

Крім того, торговий облік «бере на себе» ряд функцій, таких, наприклад, як розрахунок собівартості ТМЦ, «розбір» взаєморозрахунків (оплата або передоплата). Він позбавляє, розвантажує від усього цього бухгалтерію, надаючи їй готові цифри.

Торговий облік автоматизує наступні схеми діяльності підприємства:
 • оптова та роздрібна торгівля власними (купленими) товарами;
 • оптова та роздрібна торгівля комісійними товарами;
 • передача власного і комісійного товару на реалізацію;
 • отримання і надання послуг.
Облік товарів ведеться в кількісному і вартісному вираженні, у найрізноманітніших розрізах, у першу чергу, у розподілі за складами і партіями приходу. При цьому можливі методи підбору собівартості і списання партій за FIFO, за LIFO, «за середньою». Собівартість товару може враховуватися в будь-якій валюті. Для кожного товару може бути задано необмежену кількість цін реалізації за різними категоріями, у будь-якій валюті.

Торговий облік включає облік взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями, контроль виданих та отриманих товарних кредитів, змінний автоматичний механізм обліку розрахунків «передоплата – кредит – оплата». Сальдо взаєморозрахунків, розмір кредиту можуть вестися в будь-якій валюті.

У торговому обліку розраховуються податки (податок на додану вартість і податок із продажів), містяться всі необхідні дані для відображення в бухгалтерському обліку при різних схемах обчислення виручки (за відвантаженням або за оплатою).

У торговому обліку ведеться контроль замовлень товарів покупцями (на підставі виписаних рахунків) з можливістю резервування товарів.

У новій редакції реалізовані наступні можливості торгового і складського обліку:
 • обробка замовлень покупців, відстеження стану заявок покупців від замовлення до відвантаження товару, можливість резервування товарів на конкретному складі, резервування товарних і матеріальних цінностей (ТМЦ) не в момент оформлення замовлення, а на момент передбачуваного відвантаження, з урахуванням запланованих надходжень ТМЦ;
 • у новій редакції конфігурації передбачена спеціальна можливість «пакетного» введення документів – спеціального режиму оформлення документів, що дозволяє в зручній для користувача формі створювати однотипні документи для різних контрагентів з візуальним контролем складських запасів;
 • розширені функціональні можливості механізму ціноутворення: валюту завдання ціни і націнку на базову ціну тепер можна вказати для кожної позиції прайс-листа. Можливий автоматичний розрахунок цін відібраних комплектів на підставі цін їх комплектуючих;
 • автоматизовані операції передачі ТМЦ і грошових коштів між юридичними особами, що входять до складу однієї компанії, з оформленням необхідного набору документів;
 • облік за партіями за собівартістю кожної одиниці (можливість вибору партії списання);
 • облік додаткових витрат, що включаються в собівартість придбаних ТМЦ;
 • можливість ручного коригування записів книг покупок і продажів;
 • автоматичний облік сумових і курсових різниць;
 • гнучке налаштування схем бухгалтерських проводок з торговельних операцій.
Освоєно нові області торгового і управлінського обліку:
 • відображення в обліку руху товару і взаєморозрахунків з іноземними постачальниками.
У редакції 4.3 конфігурації знайшли більш повне відображення потреби управлінського обліку:
 • можливість ведення партійного обліку в розрізі матеріально відповідальних осіб (комірників);
 • облік залишків товарів, переданих у роздріб, за відпускними цінами;
 • отримання різноманітних зведених звітів з різним ступенем деталізації і гнучко налаштованим угрупованнями, відбір даних з широкого набору умов.
Особливу увагу розробників конфігурації приділено підвищенню «прозорості» конфігурації для супроводжуючих її фахівців у кінцевих користувачів. Наявність у модулях конфігурації великої кількості коментарів робить її зрозумілою для виконання налаштування конфігурації відповідно до побажань замовника.

Конфігурація адаптована до роботи в режимі розподіленої інформаційної бази, що дозволяє при використанні компоненти «Управління розподіленими інформаційними базами» почати роботу з конфігурацією практично відразу, без доопрацювання.

Управлінський і фінансовий облік

Комплексна конфігурація дозволяє вести одночасно два види обліку торгової діяльності: управлінський і фінансовий облік.

Основна мета управлінського обліку – формування інформації про діяльність компанії для внутрішнього користування, тобто для власників, керівників і співробітників компанії.

Фінансовий облік ведеться для правильного відображення діяльності всіх фірм, що складають компанію, в бухгалтерському обліку. Він призначений, у першу чергу, для підготовки інформації, необхідної для зовнішніх користувачів (інвесторів, кредиторів, податкових органів).

Через різні підходи і вимоги до ведення управлінського і фінансового обліку, через різне наповнення інформацією ці два види обліку розділені.

Управлінський і фінансовий облік існують ніби паралельно. Вводячи будь-який документ, користувач може віднести його або до управлінського, або до фінансового типу обліку, або до обох відразу. Для цього у документів існує спеціальний реквізит –«Тип обліку», який може приймати значення «Управлінський», «Фінансовий», «Загальний». Залежно від його значення документ проводиться за одниміз видів обліку або за обома відразу. Далі можна отримувати звіти незалежно з управлінського і фінансового обліку.

Багато в чому управлінський і фінансовий облік побудовані однаково, але у них є і певні відмінності.

Фінансовий облік –багатофірмовий. Тобто і товари, і взаєморозрахунки з контрагентами розділені між набором власних фірм, що входять до холдингу. В управлінському обліку всі враховані кошти об'єднані – вважається, що у них один власник – ваша корпорація.

Саме в управлінському обліку собівартість товарів і сальдо розрахунків з контрагентами може вестися в довільній валюті. У фінансовому ж обліку всі засоби враховуються в одній валюті, у тій же, в якій ведеться бухгалтерський облік.

Резервування товарів ведеться тільки в управлінському обліку.

У фінансовому обліку не ведеться також облік готівкових грошових коштів, тому що він ведеться в бухгалтерії.

Тільки фінансовий облік має своє відображення в бухгалтерії – спеціальна процедура генерує проводки за даними фінансового обліку.

Документи і операції, що реєструються

Більш докладне уявлення про операції, автоматизовані в торговому обліку Комплексної конфігурації, може дати короткий перелік документів, задіяних у ньому. Ось список документів і операцій, що здійснюються ними:
 • рух грошових коштів – реєстрація вхідних та вихідних безготівкових платежів;
 • прибутковий касовий ордер – оплата готівкою від покупця і повернення від постачальника;
 • видатковий касовий ордер – оплата готівкою постачальнику і повернення покупцеві;
 • прибуткова накладна – прихід товарів і послуг від постачальника і повернення від оптового покупця;
 • прибуткова накладна реалізатора – отримання товарів на комісію і повернення товарів від реалізатора;
 • рахунок-фактура отриманий – реєстрація отриманих рахунків-фактур;
 • переміщення товарів між складами;
 • списання товарів;
 • акт оприбуткування надлишків – оприбуткування товарів, виявлених за результатами інвентаризації;
 • рахунок – рахунок на оплату покупцеві і резервування товарів для нього;
 • зняття резерву – скасування резервування товарів за неоплаченими рахунками;
 • видаткова накладна – реалізація товарів і послуг оптовому покупцеві і повернення постачальнику;
 • видаткова накладна реалізатора – передача товарів реалізатора і повернення комісійних товарів;
 • інвентаризація і звіт реалізатора – реєстрація продажу товарів реалізатором;
 • роздрібна накладна, чек, звіт касової зміни – реалізація і повернення товарів і послуг у роздріб;
 • рахунок-фактура виданий – оформлення рахунку-фактури покупцеві.
Звіти торгового обліку

Комплексна конфігурація має багато можливостей перегляду та аналізу накопиченої інформації. Ці можливості реалізуються за допомогою набору звітів:
 • звіт про залишки і рух товарів за складами;
 • звіт про залишки та рух партій товарів, із можливістю фільтрації за постачальником і статусом партії (куплений товар, отриманий на комісію, відданий на реалізацію), що аналізує кількість, собівартість товару, оборот і profit;
 • звіт про товари, отриманих на комісію або відданих на реалізацію;
 • звіт про товари, зарезервовані покупцями;
 • звіт про продажі, що аналізує кількість товару, оборот і profit в розрізах за товарами, постачальниками і покупцями;
 • АВС-аналіз прибутковості товарів: полягає в розбитті всіх товарів на три групи: A, B і C відповідно до ступеня їх важливості, наприклад, відповідно до обсягу прибутку, отриманого від продажу, або обсягу самих продажів;
 • оцінка прибутковості від продажів товарів (розрахунок як грошового, так і кількісного прибутку, за відвантаженням і за оплатою);
 • планування закупівель: обчислення кількості днів реального продажу товарів, розрахунок середньої швидкості продажів, планування необхідного обсягу закупівель з урахуванням поточного залишку товару, облік заданого мінімального залишку та резерву товарів;
 • звіт щодо взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями, що дозволяє також отримати діаграму стану взаєморозрахунків;
 • звіт – картка із взаєморозрахунками з постачальниками і покупцями;
 • АБС-привабливість покупців: полягає в розбитті всіх покупців на три групи: A, B і C, відповідно до ступеня їх важливості, наприклад, відповідно до обсягу прибутку, отриманого від продажу, або обсягу самих продажів; подібне розбиття дає можливість визначити коло контрагентів, які потребують особливої уваги;
 • графік платежів – надає можливість побудувати графік виплат і надходжень грошових коштів і проконтролювати баланс надходження і виплат з деталізацією за кредитними документами;
 • управлінський звіт за касою.

2. 2 Бухгалтерський облік У Комплексній конфігурації реалізована методологія обліку, розроблена в суворій відповідності нормативній базіз ведення бухгалтерського обліку госпрозрахунковими організаціями. В рамках цієї концепції запропоновані:
 • план рахунків, в якому до багатьох рахунків запропонований набір необхідних субрахунків, достатній для вирішення більшості завдань бухгалтерського обліку;
 • організація валютного обліку на ряді рахунків;
 • багатовимірний аналітичний облік дозволяє аналізувати накопичену бухгалтерську інформацію в усіх необхідних розрізах;
 • схема формування проводок, налаштована в бухгалтерських документах і типових операціях, відповідає правилам ведення бухгалтерського обліку;
 • набір регламентованих звітів, що спираються на запропоновані план рахунків і аналітику, відповідний існуючим вимогам та щоквартально оновлюваний.
Система бухгалтерського обліку універсальна – вона підійде практично будь-яким госпрозрахунковим підприємствам і організаціям. Специфіка діяльності підприємства, що виявляється в організації обліку за основними видами діяльності (у даному випадку це торгова діяльність), з розрахунку зарплати, винесена в окремі напрямки Комплексної конфігурації. У бухгалтерському ж обліку здійснюється тільки реєстрація результатів цих напрямків обліку в «стандартному» вигляді. Крім того, ведеться облік інших операцій (за ОС, НМА), який організований за вимогами і відповідно до нормативної бази, і тому є однотипним для багатьох організацій.

За допомогою Комплексної конфігурації в одній базі даних можна вести бухгалтерський облік за декількома власним фірмами і отримувати роздільну або консолідовану звітність.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів в конфігурації задіяні:
 • довідники основних засобів, довідник нематеріальних активів;
 • документи, що реєструють надходження, введення в експлуатацію, переміщення, передачу (вибуття) та списання основних засобів і нематеріальних активів;
 • документи, за допомогою яких проводиться нарахування амортизації і переоцінка основних засобів і нематеріальних активів.
У конфігурації запропоновано чотири способи нарахування амортизації основних засобів та три – нематеріальних активів; амортизація може нараховуватися щомісячно або один раз на рік.

Облік витрат

Облік витрат і поточних утриманих коштів обігу в Комплексній конфігурації організований із використанням багатовимірної аналітики.

Спеціальний документ –«Закриття місяця»– автоматично розраховує суми і формує проводки щодо закриття рахунків витрат, відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку виробничої і торговельної діяльності.

Формування проводок і закриття місяця

У бухгалтерському обліку здійснюється реєстрація результатів торговельної діяльності та розрахунків заробітної плати. Ця процедура виконується за допомогою спеціальних документів. Проведення за торговельними операціями можуть бути сформовані як зведеними – за період у цілому, так і детально, за кожним торговим документом окремо. Спосіб формування визначається для кожного періоду окремо. Так само повністю автоматично формуються проводки за наслідками нарахування і видачі (або перерахування) заробітної плати, нарахування супутніх податків, розрахунку торгового накладення в роздрібній торгівлі.

Завершує ведення бухгалтерського обліку документ «Закриття місяця», який автоматично закриває рахунки обліку усіх витрат і виробляє визначення фінансових результатів (формування прибутку / збитку).

Стандартні звіти

Для контролю і аналізу даних бухгалтерського обліку в Комплексній конфігурації запропоновано велику кількість так званих «стандартних» звітів. За допомогою цього набору звітів можна аналізувати будь-які рахунки і об'єкти аналітичного обліку. У нього входять:
 • синтетична оборотно-сальдова відомість;
 • аналітична оборотно-сальдова відомість за рахунком;
 • головна книга;
 • шахматка;
 • зведені проводки;
 • журнал-ордер і відомість за рахунком;
 • журнал-ордер рахунку за субконто;
 • картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз рахунку за датами і аналітикою;
 • картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто;
 • довільно настроюється звіт за проводкамиі ряд інших.
Усі ці звіти дозволяють отримувати інформацію як за окремою фірмою, так і заусім холдингому цілому.

Регламентовані звіти

Крім стандартних, до Комплексної конфігурації включено велику кількість регламентованих звітів – звітів, які наказано надавати в МНС, фонди, органи статистики та т. п. Починається цей перелікз балансу і додатків до нього. Усього в списку близько 40 звітів.

Ці звіти включені до конфігурації таким чином, що їх, по-перше, можна поповнювати і оновлювати, а по-друге, організувати кілька наборів звітів, зберігаючи попередні версії для повторного друку звітів за минулі періоди.

Оновлення та поповнення регламентованих звітів регулярно (щоквартально).

3. Податковий облік
Для реалізації можливості ведення податкового облікудо складу конфігурації включений ряд документів і звітів. З їх допомогою інформація для податкового обліку вводиться і накопичується в інформаційній базі, а також може бути оброблена і виведена на друк у вигляді податкових регістрів. Регістри формуються як звіти за документами податкового обліку, податковими рахунками, реалізованим в конфігурації у вигляді допоміжних позабалансових рахунків, і бухгалтерськими рахунками.

У міру уточнення переліку необхідних регістрів податкового обліку і складу показників податкових регістрів конфігурація буде доповнюватися новими регістрами, включаючи регістри формування звітних даних, які є підставою для заповнення податкової декларації.

Регістри податкового обліку дозволяють аналізувати дані податкового обліку від окремих господарських операцій до рядків податкової декларації. У складі конфігурації поставляється декларація з податку на прибуток організацій – повна форма. Важливою особливістю декларації з податку на прибуток є можливість її заповнення як вручну, так і автоматично.

При реєстрації господарських операцій в податковому обліку в програмі використовуються дані бухгалтерського обліку. Це дозволяє уникнути повторного введення даних вручну. Разом з тим, існує можливість відображення специфічних операцій податкового обліку, які не реєструються в бухгалтерському обліку, наприклад, перенесення на наступні звітні (податкові) періоди витрат, що враховуються в особливому порядку.

Крім відображення окремих господарських операцій для цілей податкового обліку, в конфігурації реалізовано автоматичне виконання наступних регламентних операцій:
 • нарахування амортизації;
 • врахування від'ємного результату від реалізації майна, що амортизується в складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат на НДДКР у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат із освоєння природних ресурсів у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік фактичних платежів з довгострокового страхування життя працівників;
 • облік фактичних платежів із страхування на оплату медичних витрат;
 • облік фактичних платежів із страхування на випадок втрати працездатності або настання смерті;
 • облік витрат із страхування майна в складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік інших витрат майбутніх періодів у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат із довгострокового страхування життя працівників у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат із страхування на оплату медичних витрат у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду в складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат із страхування на випадок втрати працездатності або настання смерті в складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік представницьких витрат у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • облік витрат на рекламу в складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • розрахунок вартості сировини / матеріалів, списаних у поточному звітному (податковому) періоді;
 • розрахунок вартості товарів, списаних у поточному звітному (податковому) періоді;
 • облік транспортних витрат у складі витрат поточного звітного (податкового) періоду;
 • розрахунок вартості продукції.

4. Можливості кадрового обліку та розрахунку заробітної плати
У новій конфігурації істотно розширені можливості із розрахунку заробітної плати.

Передбачена можливість роботи з кадровими документами без прив'язки до нарахування і розрахунку заробітної плати, що робить більш самостійною і гнучкою кадрову підсистему.

Розширено функціональність штатного розкладу: введена система реєстрації посадових надбавок і доплат, штатний розклад надалі дозволяє здійснювати контроль кадрових переміщень співробітників підприємства. Разом з тим, використання штатного розкладу спростилося. Задіяти його функціональність можна на будь-якому етапі експлуатації конфігурації.

Забезпечена більш повна підтримка поточного податкового законодавства, у тому числі облік зарплати і обчислення єдиного соціального податку в організаціях, повністю або частково перекладених на сплату єдиного податку на поставлений дохід.

Звітність про оподаткування доходів фізичних осіб та про обчислення єдиного соціального податку можна отримувати як на підставі автоматично проведених розрахунків заробітної плати, так і за введеними вручну даними.

Запропонований у рамках Комплексної конфігурації кадровий облік і розрахунок заробітної плати розроблений в суворій відповідності з нормативною базою.

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати багато в чому універсальний. Він підійде більшості підприємств, із великою кількістю співробітників, із різними схемами нарахування зарплати і утримань з неї.

Як і інші напрямки обліку, кадровий облік і розрахунок зарплати побудовані з можливістю ведення в одній базі даних облікової інформації відразу за декількома організаціями. Це особливо зручно, якщо співробітники працюють за сумісництвом у цих організаціях.

Кадровий облік

При веденні обліку в Комплексній конфігурації активно використовуються класифікатори. Класифікатори – це спеціальні довідники, які зберігають регламентовану інформацію. Наприклад, адреси: відповідно до існуючих сьогодні вимог, адреса має бути записана«правильно»: з діючими назвами міст і вулиць, з правильними скороченнями. Вводячи адресу в Комплексній конфігурації, можна не вводити адресні поля вручну, а вибрати їх з готового списку. Крім адресних, у конфігурації є (вже заповнені!) класифікатори професій, спеціальностей, ВНЗ і наукових ступенів, іноземних мов і облікових спеціальностей.

Щодо кожного співробітника програма дозволяє зберігати дуже велику кількість інформації: паспортні дані, відомості про освіту, склад сім'ї, трудову діяльність, військовий обов'язок, адреси (народження, прописки та ін.), знання іноземних мов, відомості про атестацію, підвищення кваліфікації, перепідготовкиі багато іншого.

Комплексна конфігурація допоможе вести такі відомості про ваше підприємство: довідник «штатний розпис» описує структуру організації, перелік вакантних і зайнятих ставок у кожному підрозділі; крім штатного розкладу, використовуються ще довідники посад, що існують на підприємстві, категорій співробітників і графіків змінної роботи.

Усі кадрові зміни вводяться за допомогою відповідних документів: «Наказ про прийом на роботу», «Наказ про звільнення», «Зміна в штатному розкладі» і т. п. Вони не тільки реєструють події в кадровому обліку, але і дозволяють отримати повністю готові друковані форми відповідних наказів.

Розрахунок заробітної плати

Нарахування заробітної плати проводиться за погодинною або відрядною формами оплати праці. При цьому відпрацьований час у «погодинних» визначається як різниця між нормою робочого часу (відповідно до табель-календарів працівників) і відхиленнями від звичайного графіка роботи (тобто відпустками, хворобами, прогулами і т.п.), які прийшли на поточний розрахунковий період.

Тим, хто працює за відрядною формою оплати праці, відпрацьований час розраховується аналогічно «погодинним», але використовується тільки при розрахунку відпусток і лікарняних листів, власне ж оплата праці розраховується за введеним підрядами і / або бригадним нарядам.

Для розрахунку заробітної плати необхідно ввести інформацію про відхилення від встановленого режиму роботи – для «погодинних» і обсяги виконаних робіт – у разі відрядної оплати. Для цього в розрахунку заробітної плати застосовуються документи, що описують всі можливі ситуації: введення лікарняного, наказ про відпустку, наказ про роботу в свята, введення понаднормових, невиходів на роботу, відрядний і бригадний наряд, договір підряду, нарахування дивідендів і т. п. Усього використовується близько 20-ти документів.

На підставі введеної інформації програма проводить розрахунок заробітної плати – нарахувань і утримань. Для полегшення проведення розрахунків і друку розрахункових і платіжних відомостей використовуються помічники – спеціальні майстри, які самі проведуть вас усіма етапами розрахунку заробітної плати.

У даній конфігурації враховуються особливості нарахування заробітної плати та обчислення податків, пов'язані з розташуванням підприємств у районах Крайньої Півночі, прирівняних до них районахабо в інших особливих місцевостях.

За результатами проведених розрахунків, крім різних звітів, можна автоматично сформувати бухгалтерські проводки, що відображають розподіл нарахованої зарплати, а також відрахувань за єдиним соціальним податком підприємства за рахунками витрат з урахуванням використовуваної на цих рахунках аналітики.

Звіти з розрахунку заробітної плати.

Конфігурація дозволяє надрукувати велику кількість звітів за результатами розрахунку заробітної плати.
 • зведенняза нарахуваннями і утриманнями;
 • розрахункові листки;
 • різні розрахунково-платіжні відомості;
 • табель обліку робочого часу;
 • різні платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • податкові картки;
 • довідки про доходи;
 • анкети застрахованих осіб, індивідуальні відомості про стаж і заробіток, опис документів для Пенсійного Фонду;
 • зведені відомості форм документів для Пенсійного Фонду, переданих роботодавцем;
 • індивідуальні картки обліку нарахованих виплат, сум нарахованого ЄСП;
 • реєстрів відомостей про доходи та файли для передачі в ІМНС на магнітних носіях;
 • розрахунок за авансовими платіжками і податкові декларації за ЕСН.
Крім того, програма сформує і звітність для МНС і ПФУ, в тому числі і в електронному вигляді.

5. Додатковий сервіс
Схема сервісного обслуговування

У зв'язку з багатофункціональністю продукту, підтримка користувачів комплексної поставки здійснюється в рамках проекту Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Диск ІТС і купон безкоштовної підписки на ІТС строком на 12 місяців входять у комплексну поставку «1С:Підприємства».

Користувачам протягом 12 місяців з дня покупки комплекту забезпечується гарантійне обслуговування за лінією ІТС:
 • щомісячне отримання диска ІТС,
 • послуги лінії консультацій за телефоном та електронною поштою,
 • отримання нових релізів програми і конфігурацій,
 • отримання форм звітності,
 • підтримка на спеціальній сторінці у мережі Інтернет.
Для передплатників ІТС відкриті окремі номер телефону та адресу електронної пошти лінії консультації.

Після закінчення 12 місяців для продовження обслуговування необхідно підписатися на ІТС на звичайних умовах.

Інтернет-підтримка користувачів.

Для користувачів, що мають доступ до Інтернету, у Комплексну конфігурацію вбудований комплекс рішень під загальною назвою «Інтернет-підтримка користувачів програм системи 1С:Підприємство 7.7».

Інтернет-підтримка призначена для спрощення взаємодії користувачів із відділом технічної підтримки , для оперативного отримання різної технологічної інформації, необхідної для ведення обліку в системі «1С:Підприємство», а також надає можливість відправки електронною поштою думок про програми системи «1С:Підприємство».

Комплекс включає ряд сучасних рішень, призначених для отримання різних Інтернет послуг:
 • підготовка і відправка думки про використання програм системи «1С:Підприємство 7.7»;
 • підготовка і відправка звернення до відділу технічної підтримки;
 • отримання відомостей про користувача програми, номерів релізів конфігурації і програми, найменування конфігурації, даних про комп'ютер, на якому встановлена програма;
 • отримання та перегляд відповідей від відділу технічної підтримки;
 • отримання курсів валют;
 • отримання відомостей про наявність оновлень;
 • отримання комплекту регламентованих звітів;
 • отримання оновлення конфігурації;
 • отримання довідника;
 • налаштування Інтернет-підтримки для автоматичного отримання курсів валют і відомостей про наявність оновлень;
 • швидкий перехід на найбільш цікаві розділи сайту.
Обмін даними з «Клієнтом банку»

Комплексна конфігурація дозволяє готувати і враховувати різні платіжні документи. Для проведення платежів зазвичай роздруківки цих документів надаються в банк бухгалтером, а з банку отримують виписки проведення платежів і надходження на рахунок організації.

Останнім часом набули розвитку системи передачі даних між віддаленим робочим місцем (бухгалтер) та банком («Банк-Клієнт»). Ці системи забезпечують введення інформації (платіжних документів) і передачу даних із «Клієнта банку» та отримувати дані від «Банку». Системи мають розвинені засобами криптографічного захисту й мають механізм електронного підпису. Недоліком таких систем є необхідність повторного введення платіжних документів до«Клієнта банку». Це призводить до зайвих трудовитрат і може привести до помилок.

У Комплексній конфігурації реалізований механізм обміну, що дозволяє передавати в системи «Клієнт банку» підготовлені в конфігурації документи, а затим отримувати дані про рух за розрахунковими рахунками.
Безкоштовна презентація