(0)
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RЕPORT

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RЕPORT

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми RЕPORT

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT як спеціалізованого програмного комплексу.

1.2. Комп’ютерна програма RЕPORT є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ. Виключні авторські майнові права належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІГА».


1.3. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму (онлайн-сервіс) RЕPORT для електронного документообігу з контролюючими органами, зокрема з органами Державної фіскальної служби України.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми RePORT

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується:

   2.2.1. надати логін для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми RЕPORT;

   2.2.2. своєчасно постачати оновлення до комп’ютерної програми RЕPORT.

2.3. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується:

   2.3.1. не перешкоджати виконанню зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА;

    2.3.2. оплатити грошові кошти за використання комп’ютерної програми;

   2.3.3. дотримуватись технічних та апаратно-програмних вимог щодо використання комп’ютерної програми.

2.4. При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

   2.4.1. налаштувати доступ до комп’ютерної програми RЕPORT та використовувати її;

   2.4.2. здійснювати за її допомогою електронний документообіг з контролюючими органами, зокрема з органами Державної фіскальної служби України.

2.5. При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

   2.5.1. вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми RЕPORT;

  2.5.2. самостійно модифікувати комп’ютерну програму.

3. Чинність ліцензії на прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми RЕPORT визначається з моменту активації комп’ютерної програми RЕPORT і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).