(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх»

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх»

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх»

1. Загальні положення

1.1. Цією ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх», що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційні бази даних.

1.2. Комп’ютерна програма «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх» (далі – Продукція) є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, яка ліцензується як об’єкт авторського права, майнові авторські права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання Продукції

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання Продукції, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права на використання Продукції тільки як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення власної діяльності, в тому числі для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів, що призначені для внутрішнього використання і не мають на меті комерційне розповсюдження.

2.2. ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється передавати Продукцію у користування будь-яким третім особам, здійснювати будь-яке комерційне використання (розповсюдження) Продукції чи текстів інформаційних та аналітичних матеріалів з неї, поміщати їх до будь-яких пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ, використовувати у будь-яких друкованих засобах масової інформації чи інших друкованих джерелах.

2.2.1. При використанні Продукції забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Продукції;

б) здійснювати деконструювання баз даних Продукції з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до Продукції третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини Продукції.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у Продукції, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання Продукції, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.1 цієї Ліцензії.

2.4. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ Продукції може здійснюватися виключно після її активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається останньому за допомогою електронної пошти.

2.5. У випадку порушення умов, передбачених у п. 2.2 цієї Ліцензії, настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується дотримуватись чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

Використовуючи комп’ютерну програму «Єдина інформаційна платформа ЛІГА:ЗАКОН для всіх» ЛІЦЕНЗІАТ приймає та підтверджує своє приєднання до ліцензійних умов використання Продукції Ліцензіара, а також підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він одержує у зв’язку з отримання доступу до Продукції Ліцензіара, а також чітко виконувати обов’язки, які виникають у зв’язку з видачею дозволу на її використання.