(0)
1С:Підприємство СRM ПРОФ

1С:Підприємство СRM ПРОФ

Типове рішення «1С:Підприємство 8 CRM КОРП для України» призначений для автоматизації процесів взаємин з клієнтами. Типове рішення допомагає організувати ефективну роботу відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії з клієнтами. Впровадження програми буде корисно організаціям сфери торгівлі і послуг.

Конфігурація «1С:Підприємство 8 CRM КОРП для України» розроблена в середовищі «1С:Підприємство 8.0» і підтримує всі переваги цієї сучасної технологічної платформи: масштабованість, простота адміністрування і конфігурації.

«1С:Підприємство 8 CRM КОРП для України» - універсальне рішення з можливістю використання як самостійної програми для автоматизації функцій CRM, так і в якості доповнення до функціонала CRM Типових конфігурацій на платформі «1С:Підприємство 8.0».

«1С:Підприємство 8 CRM КОРП для України»
інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями «Управління торгівлею», «Управління торговим підприємством» і «Управління виробничим підприємством». При використанні «1С:Підприємство 8 CRM КОРП для України» , як самостійної, окремої конфігурації програма включає блок обміну даними з обліковими системами: «BAS Бухгалтерія» та «BAS Бухгалтерія КОРП»

Компанія СОФТКОМ займається впровадженням та обслуговуванням програми «1С:Підприємство 8 CRM ПРОФ для України» . Дане рішення допомагає організувати ефективну роботу відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії з клієнтами.

Рішення «1С:Підприємство 8 CRM ПРОФ для України» розроблено в середовищі «1С:Підприємство 8.0» і підтримує всі її переваги: продуктивність, маштабованість, простоту адміністрування і конфігурування. Це універсальне рішення з можливістю використання, як самостійної програми для автоматизації функцій CRM, так і в якості доповнення до функціонала CRM типових конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8.0

«1С:Підприємство 8 CRM ПРОФ для України» інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями «Управління торгівлею», «Управління виробничим підприємством».
 1. Завдання, які вирішуються 1С:Підприємство CRM ПРОФ
 2. Інтеграція 1С:Підприємство CRM ПРОФ з обліковою системою
 3. Інтеграція 1С:Підприємство CRM ПРОФ з телефонією
 4. Послуги з 1С:Підприємство CRM ПРОФ
 5. Презентації 1С:Підприємство CRM ПРОФ


CRM (Customers Relationship Management – управління взаємовідносинами з клієнтами) - це бізнес-стратегія компанії, спрямована на побудову взаємовигідних відносин компанії зі своїми клієнтами, заснована на використанні передових управлінських і інформаційних технологій.

CRM-система – це комп'ютерна програма, яка реалізує принципи клієнтоорієнтованій роботи.

Мета впровадження CRM-системи - ефективне залучення нових і утримання найбільш цінних існуючих клієнтів, зниження витрат, підвищення продуктивності праці і, як результат, збільшення обсягу продажів і прибутку.

Завдання CRM-систем - створення чітких і прозорих процесів взаємодії з клієнтами і партнерами, побудова та використання ефективного маркетингу і продажів, формування лояльності клієнтів, контроль узгодженості роботи всіх співробітників в компанії. За твердженням CRM-гуру Бартона Голденберг - засновника і президента ISM Inc - сучасне повнофункціональне CRM-рішення повинно мати 11 компонентів, а саме:
 • управління контактами і клієнтською базою,
 • керування продажами,
 • продажу по телефону (телемаркетинг),
 • управління часом (таймменеджмент),
 • підтримка і обслуговування клієнтів (гаряча лінія, післяпродажний сервіс),
 • управління маркетингом (в т.ч. анкетуванням, опитуваннями та розсилками),
 • звітність для вищого керівництва,
 • інтеграція з іншими системами,
 • синхронізація даних,
 • управління електронною торгівлею (інтеграція з сайтом компанії, портал для клієнтів або партнерів),
 • управління мобільними продажами (з КПК, ноутбука або віддалений доступ).
Продукти «1С:Підприємство 8 CRM ПРОФ для України» повністю відповідають функціональним вимогам 11 компонентів CRM-системи і додатково включають:
 • Модуль управління бізнес-процесами та адміністративними регламентами (BPM - Business Process Management).

 • Комп'ютерну телефонію - інтеграцію з SMS, факсом, офісної телефонією (АТС), CallCenter і можливістю запису телефонних розмов (CTI - Computer Telephony Integration - комп'ютерна телефонія). CTI дозволяє використовувати всі переваги комп'ютерних технологій для управління телефонними з'єднаннями.

Компанії потрібна CRM-система в таких випадках:
 • дані про клієнтів, партнерів і постачальників зберігаються в різних джерелах і інформація важкодоступна;
 • не реєструється і не зберігається історія спілкування з клієнтами і в результаті забуваються досягнуті домовленості, знання про клієнта, його особливості та перспективи;
 • неузгодженість роботи різних відділів та втрата інформації під час передачі з одного відділу в інший;
 • бізнес-процеси не завжди виконуються і їх важко проконтролювати;
 • співробітники втрачають багато часу на спілкування з клієнтами, відповідаючи на типові питання;
 • знання співробітників не накопичуються і не передаються;
 • керівник витрачає багато часу на контроль роботи співробітників;
 • необхідно постійно вести звітність з продажу, закупівель, клієнтської бази і роботі співробітників;
 • необхідний упорядкований облік маркетингових кампаній і аналіз їх ефективності.

Отже, можна відзначити, що CRM-системи вирішують питання управління інформацією про клієнта, управління продажами; регламентують і автоматизують бізнес-процеси, підвищують ефективність маркетингу, забезпечують якісне обслуговування клієнта та зворотного зв'язку

Замовити


Подивитись відгуки:

Подивитись відгуки: